ΔΕΛΤIΟ ΤYΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Για το εκλογικό σύστημα  Το ισχύον εκλογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό και πιο αναλογικό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη κυβερνησιμότητα της χώρας. Για το σκοπό αυτό οι […]