ΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α. Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

 1. Η ανασυγκρότηση σε ενιαία έκφραση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα είναι επιτακτική για πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους. Για λόγους πολιτικής ομαλότητας και σταθερότητας. Για την επικράτηση του ορθολογισμού και της ανοιχτής κοινωνίας, των φιλελεύθερων δημοκρατικών πολιτικών αξιών και των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνοχής, ισότητας και αλληλεγγύης. Για τη δυνατότητα διαμόρφωσης του συνολικού σχεδίου, οράματος και αφηγήματος Ελληνικής κυριότητας για το μέλλον της χώρας. Η διαδικασία ανασυγκρότησης εγγράφεται στο ευρύτερο ρεύμα ανανέωσης της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή των μεταρρυθμίσεων καθώς στον ιδεολογικό της πυρήνα τοποθετείται θεωρητικά και προγραμματικά η διαδικασία σταδιακής και συνεχούς θεσμικής αλλαγής.

Βέβαια η Ελληνική περίπτωση έχει τα ιδιαίτερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της που ορίζονται από την ιδιομορφία του σχηματισμού (πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού) της Ελληνικής κοινωνίας και τη βαθειά πολύπλευρη κρίση της. Στη χώρα μας, η σοσιαλδημοκρατία καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάταξη και να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό ιστό από τις πολλαπλές συνέπειες της σφοδρής οικονομικής κρίσης. Για να το επιτύχει αυτό καλείται να αντιπαλέψει την εσωστρέφεια και τον αρτηριοσκληρωτισμό της συντηρητικής Δεξιάς και τον εθνολαϊκισμό μιας ιδεοληπτικής και κατ’ επίφαση Αριστεράς.

Η βασική της αξιολογική τοποθέτηση παραμένει αναλλοίωτη: η οικοδόμηση της δίκαιης δημοκρατικής κοινωνίας της ισότητας, αναδιανομής, συνοχής, ανεκτικότητας και αλληλεγγύης. Οι αξίες όμως αυτές θα πρέπει ως στόχοι για υλοποίηση να επαναπροσδιορισθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες πραγματικότητες, τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους, τη ραγδαία επικοινωνιακή δικτύωση, την ψηφιακή επανάσταση αλλά και τη βαθύτερη αλληλεξάρτηση, την παγκοσμιοποίηση, χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, τη μετατόπιση οικονομικών δραστηριοτήτων από την Ευρώπη σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η κλιματική αλλαγή και τα γενικότερα οικολογικά προβλήματα, η γήρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές ανακατατάξεις, οι έντονες μεταναστευτικές ροές, οι νέες τάσεις ανακατανομής του πλούτου και εισοδήματος σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, οι νέες απειλές και κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών και κοινωνιών, η άνοδος των ακραίων, εθνολαϊκιστικών δυνάμεων, κ.λπ.

 1. Μπροστά στις ραγδαίες αυτές ανακατατάξεις, η Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία σ’όλες τις εκδοχές της έχει το ιστορικό και ηθικό κεκτημένο της δικαίωσης των βασικών αξιών, στόχων και επιλογών της. Η χρυσή οικονομική περίοδος της μεταπολεμικής Ευρώπης στηρίχτηκε στη «σοσιαλδημοκρατική συναίνεση», δηλαδή στην αποτελεσματική ισορροπία οικονομίας της αγοράς και δημοκρατίας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος γίνεται σήμερα αποδεκτό ως το μεγάλο επίτευγμά της από ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων παρά τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κοινωνία της αλληλεγγύης, τα κοινωνικά δικαιώματα, ο εμπλουτισμός της δημοκρατίας με νέο αξιολογικό περιεχόμενο αποτέλεσαν κεντρικές επιλογές της σοσιαλδημοκρατίας που σήμερα αναγνωρίζονται ευρύτερα ως οι βάσεις για το Ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο. Σε σημαντικό βαθμό, το βασικό πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατίας έχει υιοθετηθεί από ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα όμως, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο και η Σοσιαλδημοκρατία ως πολιτική έκφραση αμφισβητούνται από την κυριαρχία της συντηρητικής νεοφιλελεύθερης ιδεολογικής προσέγγισης. Η χρηματοπιστωτική κρίση και ιδιαίτερα η κρίση στην Ευρωζώνη έχουν εντείνει τις αμφισβητήσεις αυτές ενώ έχουν οδηγήσει στην επιβολή αυστηρής οικονομικής λιτότητας με επώδυνες συνέπειες για την κοινωνία, τα κοινωνικά δικαιώματα και το κράτος. Όθεν η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό στόχων και επιδιώξεων της σοσιαλδημοκρατίας προκειμένου μεταξύ άλλων να απαντηθεί πειστικά και η συντηρητική/νεοφιλελεύθερη πρόκληση.
 1. Με βάση τα δεδομένα αυτά και το περίπλοκο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της κρίσης, η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία ως τμήμα της Ευρωπαικής Σοσιαλδημοκρατίας πρέπει και μπορεί να ανασυγκροτηθεί ορίζοντας το αξιολογικό/ιδεολογικό της περιεχόμενο με αναφορά στις λειτουργικές διαχρονικές αξίες και επιδιώξεις (π.χ. δόμησης κράτους πρόνοιας, αναδιανομής και προστασίας των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και κοινωνική ευημερία) και με την προώθηση στόχων και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων πάνω στο τρίπτυχο:

α.  Ανάπτυξη για ευημερία με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα

β.  Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, με στέρεο πολιτικό σύστημα και θεσμούς με ισονομία και δικαιοσύνη για μια διίκαιη κοινωνία

γ.   Ευρωπαϊκή ενοποίηση για σταθερή προοπτική και ισχυρή παρουσία στο διεθνές σύστημα

 1. Η εστιασμένη δράση πάνω στους ακόλουθους πέντε βασικούς άξονες −που θα έχουν ως καταληκτική επιδίωξη τον καθολικό μετασχηματισμό του Ελληνικού σχηματισμού και ανάδειξης της «καλύτερης Ελλάδας»- μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του τριπτύχου:

 

(i) Επαναπροώθηση της δίκαιης κοινωνίας της ισότητας και αναδιανομή

ως του κατ’ εξοχήν αξονικού, ταυτολογικού στόχου της σοσιαλδημοκρατίας. Η ανάδειξη νέων μορφών ανισότητας −εισοδηματικών, κοινωνικών, περιφερειακών, δικτυακών, κ.λπ. ιδιαίτερα μετά την κρίση− καθώς και των νέων μορφών φτώχειας, κοινωνικής περιθωριοποίησης μέσω κυρίως της διογκούμενης ανεργίας, απαιτούν την επαναφορά του στόχου της «δίκαιης κοινωνίας της ισότητας» στην κορυφή του πολιτικού προγράμματος σ’ όλα τα επίπεδα, εθνικό και ευρωπαϊκό. Στον πυρήνα της σοσιαλδημοκρατικής μας πρότασης βρίσκεται η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Οι στόχοι αυτοί συνεπάγονται δράσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού κράτους, τη διασφάλιση των ζωτικών κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας της αλληλεγγύης με την άσκηση κάθετων και στοχευμένων πολιτικών που θα εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάγκη κ.ά. Συνεπάγεται πρωτίστως την επινόηση νέων μέσων για την προώθηση του στόχου αυτού και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους στη διαδικασία προώθησης της δίκαιης κοινωνίας, προσφοράς των συλλογικών αγαθών, κοινωνικών υπηρεσιών και θέσπισης των κανονιστικών ρυθμίσεων της οικονομικής δραστηριότητας και αγοράς μακρυά από κάθε έννοια κρατισμού για την αποτροπή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και της κυριαρχίας ειδικών συμφερόντων. H καταπολέμηση των μεγάλων κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων στην εποχή μας θέτει ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη για σοβαρό ρυθμιστικό και αναδιανεμητικό ρόλο του κράτους.

Στόχος είναι μια κοινωνία πιο ισότιμη απαλλαγμένη από κάθε μορφής διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισού. Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας, η ισότιμη αντιμετώπισή τους στη δουλειά, στην εξουσία, στο χρόνο και στους ρόλους μέσα στη δημόσια και ιδιωτική ζωή έχει μεγάλη σημασία για την «ευρωπαϊκή προοδευτική ταυτότητα».

(ii) Προώθηση νέου οικονομικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.

Ως σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου οικονομικής οργάνωσης και δραστηριοτήτων που αφ΄ένός θα αναγνωρίζει την πρωταρχική σημασία της ρυθμισμένης οικονομίας της αγοράς, της υγιούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και επενδυτικής δράσης και αφ’έτέρου τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και τα νέα δεδομένα -οικονομικά, τεχνολογικά, δημογραφικά, παγκόσμια στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. Κεντρικός άξονας οργάνωσης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία αναδεικνύεται το «έξυπνο κράτος», μικρό και ευέλικτο αλλά ταυτόχρονο ισχυρό, το οποίο διαφοροποιείται τόσο από το παλαιό αναποτελεσματικό κοινωνικό κράτος της Αριστεράς όσο και από το ανεπαρκές ελάχιστο κράτος της Δεξιάς. Το έξυπνο κράτος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των δημοσίων επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία και ταυτόχρονα μεριμνά για τη μέγιστη αποδοτικότητά τους. Ταυτόχρονα, είναι «συμμετοχικό» διευκολύνοντας ευρείες ομάδες του πληθυσμού να απολαύσουν τα πολλαπλά ωφελήματα της οικονομικής ανάπτυξης.

Η Σοσιαλδημοκρατική μας πρόταση αποβλέπει μεταξύ αλλων:

 • στην υποβοήθηση με κάθε τρόπο της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας (δικτύων ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού, αγροτικής οικονομίας, κ.ά) με την αξιοποίηση και της γεωπολιτκής θέσης,
 • στην οικονομία της απασχόλησης, σύγκλισης, κοινωνικής ενσωμάτωσης,
 • στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής «οικονομίας της γνώσης και καινοτομίας» στον ευρωπαϊκό χώρο με ανάδειξη της εκπαίδευσης, καινοτομίας, έρευνας, τεχνολογίας σε βασικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης,
 • στη δίκαιη φορολόγηση και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής / φοροαπαλλαγής / φοροαπάτης μεσω (και) της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας,
 • στην οικονομία της οικολογικής ισορροπίας (green economy) με ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.ά. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει το διεθνή της ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων πρέπει να κατευθύνεται τόσο προς τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος όσο και προς τη μείωση των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας.

(iii) Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους – Προώθηση ανοικτής διακυβέρνησης με νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, οργάνωσης και λογοδοσίας.

Ο στόχος αυτός, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται:

 • την προώθηση ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα της χώρας γενικότερα,
 • τη σε βάθος μεταρρύθμιση του κρατικού/διοικητικού συστήματος προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό, διαφανές, αξιοκρατικό, ανοικτό και συμμετοχικό, απαλλαγμένο από κάθε μορφής κομματική επιρροή, ικανό να επιλύει με ευελιξία προβλήματα, να σχεδιάζει και να προωθεί μεταρρυθμίσεις, να διαχειρίζεται κρίσεις, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των πολιτών και να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους,
 • την αξιοποίηση των καινοτομιών του διαδικτύου και των εφαρμογών, των ανοικτών τεχνολογιών, των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, με στόχο τη λογοδοσία μέσα από την τεκμηριωμένη παραγωγή πολιτικών που ενημερώνουν αξιόπιστα και ενδυναμώνουν τους πολίτες να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία εμπλουτίζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας,
 • την ανάδειξη νέων μορφών διαβούλευσης μέσα από την αξιοποίηση της συλλογικής ευφυίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, επίλυσης προβλημάτων, συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών και λήψης αποφάσεων,
 • την προώθηση της διαφάνειας και αποκέντρωσης της πολιτικής διαδικασίας, ενίσχυση «της κοινωνίας των πολιτών», καταπολέμηση της προνομιακής θέσης των κάθε μορφής επί μέρους «εμπεδωμένων συντεχνιακών συμφερόντων»,
 • την αποφασιστική και καλά μελετημένη καταπολέμηση κάθε είδους διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα μέσα από ευρεία ενημέρωση και περαιτέρω προώθηση της νομικής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος,
 • την αναγνώριση των δικαιωμάτων στη βάση του σεβασμού της διαφορετικότητας και ανεκτικότητας για όλες τις κοινωνικές ομάδες/μειονότητες, μετανάστες, κ.ά.
 • τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.

(iv) Εμβάθυνση της Πολιτικής Ενοποίησης της Ευρώπης

σε δημοκρατικές βάσεις, με στόχο την ανάδειξη μιας «καλύτερης Ευρώπης» που δεν θα κυριαρχείται μονοσήμαντα από νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις. Ως εκφραστές της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της βαθύτερης Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορούν να πραγματωθούν μέσα στο εθνικό πλαίσιο παρά μόνο στο υπερεθνικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τόσο αυτό όσο και οι κεντρικοί στόχοι για σταθερότητα, ειρήνη, ευημερία και δημοκρατία στην Ευρώπη επιβάλλουν την προβολή ως πρωταρχικού στόχου της προώθησης της πολιτικής ενοποίησης και ανάδειξης της ΕΕ σε δημοκρατική Πολιτική Ένωση με ομοσπονδιακό περιεχόμενο. Στη λογική αυτή, ως Σοσιαλδημοκράτες επιδιώκουμε:

 • την ολοκλήρωση της ΟΝΕ με πλήρη οικονομική και δημοσιονομική ένωση, ισχυρό προϋπολογισμό/δημοσιονομική ικανότητα, αμοιβαιοποίηση του χρέους, αναδιανεμητικές πολιτικές, μηχανισμούς μεταφοράς πόρων και ισχυρούς θεσμούς με δημοκρατική νομιμοποίηση,
 • την ισχυρή κοινωνική διάσταση με πολιτικές για πλήρη απασχόληση, σύγκλιση, κοινωνική προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, την προτεραιότητα για την Παιδεία και τους νέους, τον ισότιμο ρόλο των γυναικών και το ενδιαφέρον για της ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, την ανάδειξη δηλαδή της «κοινωνικής Ευρώπης» παράλληλα με την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ),
 • την αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, μέσα στην οποία θα αναπτύσσεται η Ελληνική εξωτερική πολιτική και θα επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών,
 • την ανάπτυξη ισχυρής κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση, πρόσφυγες, άσυλο και προστασία των εξωτερικών συνόρων με σεβασμό των Ευρωπαϊκών αξιών της αλληλεγγύης, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δίκαιης κατανομής των βαρών παράλληλα με την αντιμετώπιση των γενεσιουργών συνθηκών του φαινομένου (εξάλειψη συγκρούσεων, προώθηση οικονομικής, κοινωνικής ανάπτυξης, κ.ά).
 • τη συγκρότηση ισχυρής συνεκτικής υπερεθνικής κυβερνητικής δομής για το πολιτικό σύστημα της ΕΕ, δημοκρατικά νομιμοποιημένης σε όλα τα επίπεδα.

Καταληκτικός στόχος, η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «σύστημα μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας». Η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για την επίτευξη της βαθύτερης ενοποίησης λειτουργεί προς όφελος της Ελλάδας καθώς με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται τα πάγια και διαχρονικά συμφέροντα της χώρας ενώ διασφαλίζεται και η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το θεσμικό/πολιτικό πλαίσιο που εγγυάται τη σταθερότητα και ειρήνη.

(v) Ο Εκδημοκρατισμός της Παγκοσμιοποίησης.

Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ενάντια σ’αυτή καθ’αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Η διαδικασία αυτή είναι στη βάση της ένα θετικό φαινόμενο που ανταποκρίνεται και στη διεθνιστική λογική της Αριστεράς. Αλλά η διαδικασία θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Θα πρέπει να λειτουργεί με βάση κανόνες και θεσμούς και όχι χαοτικά όπως συμβαίνει σήμερα με τις ισχυρές οικονομικές οντότητες να καθορίζουν τη δυναμική της. Η δημοκρατική κανονιστική και θεσμική εμπλαισίωση της παγκοσμιοποίησης συνιστά την προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργεί η τελευταία ευεργετικά για το σύνολο του πλανήτη και όχι απλά για περιορισμένους συντελεστές και χώρες με ζημιογόνες συνέπειες για τις υπόλοιπες και για το περιβάλλον. Η πίεση και δυναμική για την κανονιστική εμπλαισίωση της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί βεβαίως να προέλθει αξιόπιστα και αποτελεσματικά από μεμονωμένα εθνικά κράτη. Η συλλογική δράση μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει αποτελέσματα, όπως έχει ήδη φέρει σε ορισμένους τομείς (π.χ. χρηματοπιστωτικό τομέα).

 1. Η πραγμάτωση των παραπάνω στόχων επιτυγχάνει την αρμονική σύζευξη του εθνικού και Ευρωπαϊκού συμφέροντος, του συλλογικού και ατομικού και αναδεικνύει τον ιδεολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο της σοσιαλδημοκρατίας απέναντι σε συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες επιλογές.

Μπορεί έτσι να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό consensus και όραμα για το μέλλον, για την Ελλάδα της ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, δικαιωμάτων, ανοχής, εξωστέφειας και ανοιχτών οριζόντων. Για την Ελλάδα ως κανονικό, ισχυρό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολλαπλές ταυτότητες, ελπίδα, ισχυρές προσδοκίες και στόχους για το μέλλον.

Β. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, μια ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη με κορμό τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία αποτελεί εγγύηση για τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, την εθνική συνεννόηση, την πολιτική σταθερότητα, την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία, στο πολιτικό σύστημα και την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας στον πυρήνα ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Σε αυτόν το δρόμο, καλούμαστε να πορευτούμε ενωτικά, ισότιμα και δημοκρατικά, χωρίς άσκοπες αμφισβητήσεις και προσωπικές στρατηγικές. Δεν μας περισσεύει ο χρόνος, δεν περισσεύει κανείς. Χωρίς ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη θα επικρατήσει η διχαστική πόλωση που ήδη εκτρέφει τον αριστερό λαϊκισμό και το δεξιό νεοσυντηρητισμό, θα αναβιώσει το πελατειακό κράτος και ο κομματικός συνδικαλισμός, δηλαδή ακριβώς οι παθογένειες που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η παρουσία στο πολιτικό προσκήνιο των δυνάμεων που στηρίζουν ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία. Των δυνάμεων που μπορούν να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές ανισότητες με αλληλεγγύη και με εφικτές πολιτικές, αποφεύγοντας παροχολογίες και ψεύτικες υποσχέσεις. Των δυνάμεων που μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης στηριγμένο στις αρχές της κοινωνικής συνοχής, της δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενιές, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της οικολογίας. Των δυνάμεων που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την περιεκτική δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή.

Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να συσπειρώσουμε όσους μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση, με την ανεργία, τη συρρίκνωση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους, και στα συνακόλουθα μνημόνια. Θέλουμε μαζί τους να αλλάξουμε την κοινωνία με όρους ισονομίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης, να ενισχύσουμε την αριστεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις που κρατούν την παιδεία καθηλωμένη και που κλονίζουν το σύστημα υγείας. Να διασφαλίσουμε την επαναφορά της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχυρό, ισότιμο, ενεργό κράτος μέλος και να συμβάλλουμε έτσι στην προσπάθεια να διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μείγμα μακροοικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής υπέρβασης της κρίσης απέναντι στις αδιέξοδες συντηρητικές πολιτικές και στον ευρωσκεπτικισμό που εκφράζεται τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά κόμματα. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να απασχοληθούν δημιουργικά στην πατρίδα μας, σε νέες θέσεις εργασίας, που θα αξιοποιούν το ταλέντο και τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους εφόδια.

Η συμφωνία ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ για τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τη συμμετοχή των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και ανένταχτων δυνάμεων και στελεχών του ευρύτερου χώρου και η αύξηση των εκλογικών ποσοστών τους στις πρόσφατες εκλογές, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για τη συσπείρωση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας.

Η πρόσφατη συγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής συμπαράταξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία», αποτέλεσε ένα δεύτερο σημαντικό βήμα για να ακολουθήσουν και άλλα σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο για την συγκρότηση Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων, την ενίσχυση της κοινής παρουσίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τη δημιουργία επιμέρους ομάδων εργασίας του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου και κυρίως για την οργάνωση της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η Προγραμματική Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της προγραμματικής μας συνοχής και ταυτότητας, στην προοπτική βαθύτερης ενοποίησης του χώρου με τα αναγκαία θεσμικά βήματα, με στόχο την ανάδειξη ενός σύγχρονου φορέα της Σοσιαλδημοκρατιας, σύμφωνα και  με την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρεται στη δημιουργία του μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού προοδευτικού ρεύματος που θα επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Η αδιέξοδη πορεία της χώρας καθιστά περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ τη συγκρότηση μιας ενιαίας ισχυρής σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του μεγάλου ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού χώρου που βρίσκεται επίσης, σε αναζήτηση προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα σημερινά προβλήματα.

Γ. ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» αποτελούν σήμερα τον τρίτο πόλο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης». Στον πόλο αυτό συμμετέχουμε μέλη Πολιτικών Κινήσεων και στελέχη του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς που πρωτοστατήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ανασυγκρότηση του χώρου, υπηρετώντας την υπόθεση της ενότητας και της ανανέωσης με πολιτικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου αλλά και νεώτερα στελέχη που συμμερίζονται τις απόψεις αυτές.

Πολλοί από εμάς συμμετείχαμε και υποστηρίξαμε την ΕΛΙΑ στις ευρωεκλογές και υποστηρίξαμε το ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Παράταξη στις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2015, συμμετέχουμε ενεργά στη συγκρότηση και στη λειτουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Μέλη μας συμμετείχαν στα ψηφοδέλτιά της στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποί μας συμμετέχουν στο Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο και στις τέσσερις κοινές ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί για το Οργανωτικό, τον Πολιτικό Σχεδιασμό, το Πρόγραμμα, την Επικοινωνία, καθώς και στην Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Σοσιαλδημοκρατίας.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για τη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ενώ συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες των «Κινήσεων» από όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι οι συμμετοχές να διπλασιαστούν στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική παρουσία και λειτουργία μας ως ενιαίου πολιτικού οργανισμού.

Στους άμεσους στόχους μας είναι, επίσης, η πραγματοποίηση ανοιχτών εκδηλώσεων, καταρχήν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις, και η οργάνωση πανελλαδικής συνδιάσκεψης για τη συλλογική διαμόρφωση των πολιτικών μας θέσεων και επιλογών, τον καθορισμό της θεσμικής μας υπόστασης και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και για την εκλογή ενός κεντρικού οργάνου. Μέχρι τότε, την ευθύνη λειτουργίας των «Κινήσεων» την έχει αναλάβει 40μελής Συντονιστική Επιτροπή και την πολιτική της εκπροσώπηση τριμελής ομάδα αποτελούμενη από τους Νίκο Διακουλάκη, Παναγιώτη Ιωακειμίδη και Γιάννη Τούντα.

Με τις ενέργειες αυτές, επιδιώκουμε την ισχυροποίηση των «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» και την ενεργό συμμετοχή μας στην κοινή προσπάθεια στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, συμβάλλοντας έτσι στην προοπτική της οργανωτικής και προγραμματικής ενοποίησης της Παράταξης των κεντροαριστερών-σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην πολυδιάσπαση και αποδυνάμωση του χώρου.

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

11 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 years ago

Επειδή σύντομα θα πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση, η Δημοκρατική Συμπαράταξη-Παράταξη πρέπει να φανεί ότι είναι η εγγυήτρια και συγχρόνως ανερχόμενη δύναμη στην πατρίδα μας. Μην αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί.

Κατερίνα Τσιώτου
8 years ago

Ο χώρος της Σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού-δημοκρατικού κέντρου είναι επιβεβλημένο να αναδιοργανωθεί και να επαναπροσδιοριστεί ιδεολογικά. Όχι ως συγκυριακό γεγονός λόγω της παρούσας πολιτικής κατάστασης, αλλά ως μόνιμη πολιτική στάση και θέση ενός χώρου, με βαθειά ιστορία στα πολιτικά πράγματα του ελληνικού κράτους και πάντοτε με προοδευτικό πρόσημο. Γιαυτό πρέπει να αποσαφηνισθεί, ιδίως στους νέους ψηφοφόρους, η διαφορά μας -ιδεολογική και πραγματολογική-, από την συντηρητική δεξιά και την ακόμη συντηριτικότερη αριστερά του κ. Τσίπρα και των ομοίων του. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι τελευταίοι μάχονται υπέρ της λαϊκής δημοκρατίας, με όρους διακυβέρνησης ανάλογους και αντίστοιχους των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ. Μία ανάγνωση του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ θα μας πείσει… Όλοι εμείς οι απλοί δημοκρατικοί πολίτες-ψηφοφόροι αιτούμεθα και απαιτούμε τους ηγέτες του σοσιαλδημοκρατικού και κεντρώου χώρου να παραμερίσουν το εγώ τους και να αφιερωθούν στο εγχείρημα. Άλλωστε, πιό πολλά μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8 years ago

ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ .ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ.ΤΑ ΗΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΟΣΙΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .ΝΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΝΝΟΟΥΝ.ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΟΙ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΑΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΡΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.Η ΣΟΣΙΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΙΞΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ .ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΥΣΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ .ΑΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ.,ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΔ Η ΘΑ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Αμέντας
8 years ago

ήθελα να γράψω καί εγώ ενα σχόλιο αλλά διάβασα τα δικά σου και συμφωνω απόλυτα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΒΙΣΤΑΛΗΣ
7 years ago

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΟΥΡΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΗΛΗΜΕΝΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΛΛΟΘΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΡΙΜΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ

αννα
8 years ago

Καλή συνέχεια!

Λαμπογλου Μιχάλης
8 years ago

Διόγκωση του Δημοσίου, απουσία αξιολόγησεων, έλλειψη διαφάνειας, κακοδιαχείριση, μίζες, συντάξεις στα 40, πακτωλος επιδοτήσεων, απουςια διαδικασιών ελέγχου στόχου – αποτελέσματος κλπ, κλπ.

Πολλοί απο τους σημερα ανησυχούντες ηταν μέρος των παραπανω ακούσια ή εκούσια

Σαν ανθρωπος με απλό μυαλο περιμενω οπως στο σχολειο να δω εκφώνησεις προβλημάτων και – λύσεις με σύνδεση στο χρονο. Πχ ποιες ηταν οι φορολογικές σου δηλώσεις το τελευταία χ χρονια ? Τι κινητη και ακίνητη περιουσία απεκτησες τα χ χρονια ? υπαρχει συμβατότητα ? αν οχι ……

Κατα τα λοιπά το πλαίσιο ιδεών σας συμφωνώ με βρίσκει.

ΚΡΙΤΩΝ
8 years ago

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ…..ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΕΙ….!!!
ΠασοκοΔημαρίτες, Ποταμίσιοι, Κινήσεις, Πρωτοβουλίες, μεταρρυθμιστές, εκσυγχρονιστές,ηγετίσκοι, εκπρόσωποι, ομαδάρχες, γίνατε περισσότεροι από τους δυστυχείς ψηφοφόρους, που ακόμα σας ακολουθούμε, λόγω της ιδεολογίας μας, των καταβολών και των βιωμάτων μας.
Εμείς δε χωράμε στην κομμουνιστογενή λαϊκίστικη αριστερά, ούτε στη νεοφιλελεύθερη λαϊκή Δεξιά. Στο πολιτικό μας χώρο όσοι δεν έχουμε ιδιοτελείς στόχους, ή δε βάζουμε μπροστά τις -έστω θεμιτές- προσωπικές φιλοδοξίες εύκολα συζητούμε, συγκλίνουμε, συμφωνούμε και συμπορευόμαστε. Χωρίς τα… ναι μεν, αλλά, πως, δηλαδή,εφόσον και λοιπά προσχήματα.
Ο κόσμος μας έχει αγανακτήσει, έχει θυμώσει, έχει βαρεθεί. Σταματήστε το μπλα μπλα και περάστε άμεσα στην πράξη και στη δράση.
Μαζευτείτε τώρα,σήμερα, αύριο, την επόμενη βδομάδα 40- 50 αρχηγοί,εκπρόσωποι, επικεφαλής και άλλοι “δήθεν” και καταλήξτε σε ένα λιγόλογο και απλό κείμενο αρχών, μια-δυο σελίδες, για να μπορεί να το διαβάσει και να το καταλάβει ο κόσμος.
Όσοι συμφωνούν και θέλουν, συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας. Η λίστα κλείνει μετά δύο μήνες και προκηρύσσεται Συνέδριο. Αν όσοι δήλωσαν είναι μέχρι 5000 θα είναι και οι σύνεδροι. Αν είναι περισσότεροι, θα γίνουν εκλογές για 2000 συνέδρους.
Το Συνέδριο θα είναι ιδρυτικό, καταστατικό,οργανωτικό ενός ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, χωρίς “υποκόμματα”, συνιστώσες, τάσεις, ομάδες και άλλα τέτοια “διαλυτικά” Όλα τα υπάρχοντα θα αναστείλουν τη λειτουργία τους πριν το Συνέδριο, αλλιώς……καήκαμε.!
Ένα μήνα μετά το Συνέδριο εκλογή ΠΡΟΕΔΡΟΥ από τη βάση με εκλογικούς καταλόγους που θα συμπληρωθούν μέχρι μια εβδομάδα πριν την ψηφοφορία. Άλλως….”και διεμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς……”

Γιαννάκης Βασίλης
8 years ago
Απάντηση σε  ΚΡΙΤΩΝ

Συμφωνώ!!!

Φίλες και φίλοι συναγωνιστές, Σάββατο 16 Απριλίου θα βρεθούμε μαζί, στον ίδιο χώρο, να εκφράσουμε δυναμικά το παρόν για τη σύνθεση ενός μεγάλου πολιτικού φορέα της ελληνικής κεντροαριστεράς. Η διασπορά κάνει βήματα ορθολογισμού κι ελπίζω να βρούμε κοινό βηματισμό άμεσα, γιατί καιρός για χάσιμο δεν υπάρχει, πνιγόμαστε!
Τις μέρες αυτές πρέπει να τις κερδίσουμε, κάνοντας ορθή χρήση του διαδικτύου, έστω στη στοιχειώδη αυτή μορφή της κατάθεσης αρχικού προβληματισμού ανάμεσά μας.
Δημοσιεύω σήμερα τη δική μου προσέγγιση, με βάση τη δική μου αντίληψη και βιωματική εμπειρία, προτείνοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο, ως απάντηση στο έλλειμμα δημοκρατίας και κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, κάτι στο οποίο ο νέος πολιτικός φορέας της ελληνικής κεντροαριστεράς της δημοκρατίας και της προόδου, που εγώ ονομάζω ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ, ως πλειοψηφικό μέτωπο ικανό να κυβερνήσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει διεξοδικά, αν θέλει να ελπίζει στην αναπαραγωγή των αξιών του στην κοινωνία, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Σας κάνω γνωστό πως ανήκω στο Ιταλικό Δημοκρατικό Κόμμα Partito Democratico που κυβερνά με τον Matteo Renzi και προέρχομαι από τις τάξεις της Ιταλικής κεντροαριστεράς, ενταγμένος ήδη από το 1980, στέλεχος της Ελιάς σε εθνικό επίπεδο και έχω ζήσει ως πρωταγωνιστής, όλη τη μακρόχρονη διαδικασία σύνθεσης της ιταλικής κεντροαριστεράς από το 1995 έως και σήμερα.
___________________________________
Προσχέδιο εισήγησης Ευάγγελου Αλεξανδρή στην 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
«Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία»

Ποιοι είμαστε: Είμαστε Έλληνες κι Ευρωπαίοι πολίτες, με διεθνή αντίληψη κι ενεργή στάση στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.
Οι αρχές μας: Θέλουμε μια ανοιχτή κοινωνία αξιοκρατίας και αλληλεγγύης, μια πολιτεία ευνομούμενη, ανθηρή υλικά και πνευματικά, ειρηνική, δημοκρατικά εκφραζόμενη, με άξιους και ικανούς θεσμούς διακυβέρνησης, με σύγχρονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Η οργάνωσή μας: Σκοπεύουμε να παρέμβουμε δημοκρατικά στον πολιτικό στίβο οργανωμένα, μέσα από μια μεγάλη, δημοκρατική και προοδευτική παράταξη, έκφραση της ελληνικής κεντροαριστεράς, των μεσαίων και ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων που πιέζονται κυρίως από τις παγκόσμιες διαδικασίες σύγκλισης κεφαλαίων και αγορών, για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού μοντέλου Κράτους δικαίου, αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και προόδου. Συνεχίζουμε την αριστερά παράδοση των κοινωνικών αγώνων, με λόγο επιστημονικά τεκμηριωμένο, ορθολογική προσέγγιση, ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων, απάντηση σε αυτά με δικές μας προτάσεις και δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτικών παρεμβάσεων από την ενεργή κοινωνία πολιτών με κινητικότητα ευρωπαϊκού βεληνεκούς.
Η δράση μας: Είμαστε ενταγμένοι στον διάλογο και σύνθεση του κεντροαριστερού δημοκρατικού πόλου στην Ελλάδα, προσφέροντας στον νέο υπό συζήτηση και διαπραγμάτευση πολιτικό φορέα, την ευρωπαϊκή και διεθνή θεωρητική και πρακτική εμπειρία της Σοσιαλδημοκρατίας, σε φιλελεύθερες ανοιχτές δημοκρατίες, με κέντρο τις ελευθερίες του ατόμου και πρόσθετο ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας και ευημερίας των ασθενέστερων, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και συλλογική ολική ανάπτυξη.
Η οικονομική μας βάση: Είμαστε ανεξάρτητοι οικονομικά, στηριζόμαστε στην αυτονομία μας, πολιτική κινητικότητα και οικονομική αυτοχρηματοδότηση, ως εθελοντές της πολιτικής, ελεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες με δικαίωμα λόγου και ενεργής παρουσίας στα κοινά.
Η διεθνής οικογένεια: Ανήκουμε στο PES, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό και Δημοκρατικό Κόμμα, μέσα στο οποίο αναπτύσσουμε συνεργασίες και πρωτοβουλίες, οργανώνουμε τον κομματικό φορέα μας, διασταυρώνουμε τις γνώσεις μας με τη μεγάλη οικογένεια, ενισχύουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς μας σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίματα.
___________________
Προγραμματισμός
Πολιτική σύνθεση πλειοψηφικού φορέα: Βρισκόμαστε στην κρίσιμη φάση διαλόγου με σκοπό την ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, κάτω από ιδιαίτερα αρνητικές συγκυρίες, μέγιστο φόρτο προβλημάτων, λόγω ολικής κρίσης του συστήματος της χώρας, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, όπου εκφράζεται με απόλυτους αριθμούς το αδιέξοδο, αλλά σε κάθε επίπεδο συλλογικής συνύπαρξης όπου η συμβίωση των Ελλήνων είναι ανυπόφορη, καταπιεσμένη, φτωχοποιημένη, εξαϋλωμένη, ανεπαρκής. Κατέχουμε ως χώρα πολλά αρνητικά στατιστικά δεδομένα, πρωτιές ντροπής ανάμεσα στους 28 εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δυναμική απόκλισης αντί σύγκλισης, απομάκρυνσης από το εκπολιτισμένο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δυτικό κόσμο με βύθιση της Ελλάδας ανάμεσα σε χώρες του τρίτου και τέταρτου κόσμου.
Διαπραγμάτευση πολιτικών θέσεων: Θέλουμε την αναγέννηση του τόπου μας ως ισότιμο και αξιόπιστο μέλος της υπό ανέγερση οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμούμε αύριο να ανήκουμε στα Ευρωπαϊκά Ενωμένα Έθνη με υπερεθνικές εξουσίες σε εκλεγμένα όργανα, με ενισχυμένες αυτονομίες διακυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομοσπονδιακού τύπου, δηλαδή με σεβασμό στις αποφάσεις που λαμβάνονται πιο κοντά στον πολίτη, κατά του κρατικού συγκεντρωτισμού που εξαλείφει απερίσκεπτα, γραφειοκρατικά, ιδιαιτερότητες, ιδιομορφίες, πολυμορφίες τοπικών πολιτισμών.
Οργανωτική επάρκεια μηχανισμού: Το όργανο πολιτικής παρέμβασης είναι μια δημοκρατική δυναμική σύγκρισης απόψεων, γνωμών, τεκμηριωμένης γνώσης, που αναπτύσσεται ελεύθερα ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης, καταγράφεται στις συλλογικές αποφάσεις και διαμορφώνει πλειοψηφία και μειοψηφίες σύμφωνα με τις οποίες εκφράζεται συνολικά στους θεσμούς, τοπικούς, εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς – παγκόσμιους. Η ύπαρξη της οργάνωσης κατοχυρώνει τη δημοκρατική διαδικασία ως τη μόνη μέθοδο διαπραγμάτευσης και συλλογικής έκφρασης, λειτουργεί η ίδια η οργάνωση παντού και πάντα ως σχολείο κοινωνικής συμπεριφοράς, σεβασμού της άλλης γνώμης, έρευνας και τεκμηρίωσης πολιτικού λόγου, κίνητρο συμμετοχής στα κοινά με δομημένη αντίληψη της υπαρκτής κατάστασης αλλά και με όραμα συλλογικής προσπάθειας για κατάκτηση νέων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, αλλαγής του τρόπου και επιπέδου ζωής, ατομικά και συλλογικά, μέσω της δημιουργικής σύνθεσης, της ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Εκπαίδευση διαλογή μελών και στελεχών: Ο δημοκρατικός διάλογος στο εσωτερικό της οργάνωσης στοχεύει στην παραγωγή ιδεών και στόχων κοινωνικής πάλης, αναγωγή του ατομικού στο συλλογικό και το αντίστροφο, σε μια διαλεκτική σχέση που αποτελεί την πεμπτουσία της αυτοσυνείδησης του ώριμου πολίτη. Σε αυτό το μέγιστο πρόβλημα ελλείμματος πολιτικής παιδείας στην Ελλάδα στοχεύουμε να δώσουμε απάντηση, μέσα από τη λειτουργία ενός αυτοδιοίκητου εκπαιδευτικού συστήματος παραγωγής αξιών, την ίδια την πολιτική μας.
___________________
Πρόταση: Σε όλα αυτά και με γνώση της Ευρωπαϊκής παράδοσης των δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων των λαών, έρχομαι να προτείνω σήμερα την εγρήγορση της παράταξής μας για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου τολμήματος, ενός προγράμματος ικανού να ανατρέψει την υπαρκτή ανυπόφορη έλλειψη συμμετοχικής δημοκρατίας στη χώρα μας, το Δημοκρατικό Σπίτι. Κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κάθε μαζικός χώρος εργασίας, οπουδήποτε ενεργοποιείται ένας ενεργός πυρήνας τουλάχιστον 7 μελών μας, μπορεί και πρέπει να οργανώνεται ο φυσικός χώρος κοινωνικοποίησης, η τοπική οργάνωση, ο πολιτιστικός σύλλογος, το δημοκρατικό καφενείο, ο ανοιχτός χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, προβολών, θεαμάτων… ο πόλος δημοκρατικής έκφρασης της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη βασική μας συλλογικότητα. Αυτός ο θεσμός υπάρχει ήδη από τα τέλη του 1800 στην Ευρώπη, είναι άλλωστε η ιστορική ρίζα των συνδικάτων, εγώ ανήκω πάνω από 35 χρόνια σε τέτοιες οργανώσεις, με παρουσία παντού στην Ιταλική επικράτεια αλλά και παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν κοινότητες Ιταλών. Στην Ελλάδα είναι ακόμα άγνωστος ουσιαστικά ο Τρίτος τομέας, ακόμα στα σπάργανα ο εθελοντισμός, δεν υπάρχει ούτε καν κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τη θεσμική καταξίωση ενός ενδιάμεσου φορέα ανάμεσα στο Κράτος και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Προτείνω να καταξιώσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ίδια την κομματική μας ιδιότητα, ως βάση της Κοινωνίας Πολιτών, οργανωμένη μορφή του Τρίτου Τομέα, με εντελώς νέα ποιοτικά περιεχόμενα που δεν θα συγκρίνονται με τις ήδη γνωστές εμπειρίες των κομματικών οργανώσεων των άλλων υπαρκτών συγκεντρωτικών κομμάτων και νομής κρατικής εξουσίας.
Το Δημοκρατικό Σπίτι ανήκει στην Ευρωπαϊκή αιώνια παράδοση του αυτόνομου συνδικαλισμού, καταξιώνει ιστορικά την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών και στην Ελλάδα, αποσκοπεί σε πολλαπλά οφέλη, εν περιλήψει:
1) πολιτική συμμετοχή, ζύμωση ιδεών, ανθρώπινη πολιτική επικοινωνία
2) κοινωνική συνοχή, παράδοση, πολιτισμό
3) ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, δημιουργία
4) διεθνή διπλωματία πολιτών, κινητικότητα
5) θερμοκήπια ιδεών, επιχειρηματικότητα, αλληλεγγύη.

Συμπεράσματα: Η ελληνική κρίση δεν είναι οικονομική, είναι ολική. Στην οικονομία αποτυπώνονται με απόλυτους αριθμούς οι ανεπάρκειες του συστήματος διακυβέρνησης, αλλά δεν αποκαλύπτονται τα αίτιά τους. Η πολιτική οφείλει να δώσει δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα, συνθέτοντας αυτογνωσία σε θέληση, ατομική ευθύνη σε συλλογική συνευθύνη, ατομικό συμφέρον βασισμένο στη γνώση σε συλλογική δράση βασισμένη σε θεσμούς, με εργαλείο την πλουραλιστική, εμπνευσμένη από τη βάση, τα αισθητήρια του λαού, δημοκρατία. Ενάντια στις γνωστές παραμορφώσεις της σε δημαγωγία, ολιγαρχία, ταξική συγκέντρωση εξουσιών σε γραφειοκρατία, ολοκληρωτισμό της άγνοιας και της απελπισίας. Είμαστε κοντά, μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις, τις βλέπουμε στο Κοινοβούλιο να μας εκπροσωπούν επίσημα, έχουμε καθήκον να αντισταθούμε και να παλέψουμε, να νικήσουμε το τέρας που ήδη του μοιάζουμε αρκετά και πρέπει να ντρεπόμαστε στο εξωτερικό για την κατάντια μας, για τη σημερινή κατάσταση του τόπου που γέννησε τη Δημοκρατία, τη Φιλοσοφία, τις Επιστήμες, τον Ανθρωπισμό.

Ευάγγελος Αλεξανδρής
ενεργός πολίτης προς το Δημοκρατικό Κόμμα

D.Z.
7 years ago

You can’ t teach new tricks to an old dog, ελληνιστί ο λύκος κι αν εγέρασε κλπ. Νομίζω ότι αποτελεί τραγική αφέλεια η συνεργασία με το άκρως διεφθαρμένο παλαιοπασόκ που εμφανίζεται ως κάτι νέο. Μα δεν βλέπετε τίποτε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι παίζετε το παιχνίδι της Φώφης, η οποία εκπληρώνει το όνειρο του πατέρα της να γίνει αρχηγός, όπως και του άξιζε σύμφωνα με τα λεγόμενα των τότε “συντρόφων” του; Φώφη και Γιώργος, οι δύο κληρονόμοι κι από πίσω ο εσμός των διεφθαρμένων τσιρακιών. Τους βλέπω και μου γυρίζει το άντερο. Αυτοί που διέλυσαν ηθικά και οικονομικά τη χώρα μοιράζοντας διορισμούς με ξένα λεφτά. Αισθάνομαι όπως, υποθέτω, θα αισθανόταν ένς Ανατολικοευρωπαίος αν του έλεγαν να ψηφίσει τα παλιά στελέχη του κόμματος. Φρίκη!