Α1. Ποιοι Είμαστε

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κρισιμότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της. Κρίνεται το μέλλον, η προοπτική, η δημοκρατική θεσμική συγκρότηση, η αναπτυξιακή πορεία, η  Ευρωπαϊκή θέση της χώρας. Προϋπόθεση για να […]

Α2. Το Ιδεολογικοπολιτικό Πλαίσιο της Σοσιαλδημοκρατίας

Η ανασυγκρότηση σε ενιαία έκφραση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα είναι επιτακτική για πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους. Για λόγους πολιτικής ομαλότητας και σταθερότητας. Για την επικράτηση του ορθολογισμού και της […]

Β.2.1. Οικονομία-Ανάπτυξη

Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο παραγωγικής ανασυγκρότησης,  τεχνολογικής αναβάθμισης και απασχόλησης Για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που έφεραν οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και να αρχίσει μια πορεία εξόδου από […]

Β.2.2. Πολιτικό Σύστημα

Για ένα νέο πολιτικό σύστημα που να μην αναπαράγει τις παθογένειες του πελατειακού κράτους, της πολιτικής ασυλίας, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της κομματοκρατίας και της στρεβλής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Για το […]

Β.2.3. Σύγχρονο Κράτος

Η έξοδος από την κρίση και η ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας προϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή του σημερινού γραφειοκρατικού, σπάταλου και αναποτελεσματικού κράτους σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με μεταρρυθμίσεις […]

Β.2.3.1. Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Στρατηγική επιδίωξη της πολιτικής μας πρότασης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κράτους, που θα επικεντρώνεται σε πολιτικές βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με αξιοποίηση των […]

Β.2.3.2. Αυτοδιοίκηση

Να ενισχυθεί η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις με την εφαρμογή από την Αυτοδιοίκηση των προβλεπόμενων θεσμών διαφάνειας και συμμετοχής. Για την ενεργοποίηση και συνέργεια της κοινωνικής […]

Β.2.3.3. Δικαιοσύνη

Εκλογή της ηγεσίας την Ανώτατων Δικαστηρίων και του εισαγγελέα του Α.Π από την Βουλή με πλειοψηφία των τριών πέμπτων κατά το πρότυπο των ανεξάρτητων αρχών. Κατοχύρωση της εσωτερικής ανεξαρτησίας με αναμόρφωση […]

Β.2.3.4. Ψηφιακή Πολιτική (Ηλεκτρονική διακυβέρνηση- ψηφιακή σύγκλιση)

Αναβάθμιση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και ενίσχυση του χαρακτήρα της ως καθολικής πλατφόρμας διαφάνειας αλλά και διακίνησης εγγράφων του δημοσίου τομέα, να συμπεριληφθούν όλες οι δαπάνες εργολάβων-υπεργολάβων του δημοσίου τομέα και τα […]

Β.2.3.5. Βιώσιμη Ανάπτυξη (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, χωροταξία)

Η θέσπιση αντισταθμιστικής πολιτικής στα πλαίσια της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τις μεγάλες εξωγενείς επενδύσεις. Πρόκειται για ένα παράλληλο πρόγραμμα με στόχο την συμβολή της επένδυσης στην τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη. Διοικητική ενοποίηση […]