“Οι δέκα λόγοι που οι μικρές επιχειρήσεις παραμένουν μικρές”, του Σωτήρη Κατσέλου

Η πιο συνηθισμένη ίσως συζήτηση για την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, αφορά στο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Πρακτικά δηλαδή το πόσο μικρές είναι, αφού κατά πλειοψηφία οι οικονομικές μας μονάδες […]