Δημοκρατική Συμπαράταξη : 50 βήματα για την αλλαγή πολιτικής – για τη νέα προοδευτική πρόταση

50_βήματα

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η Συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης επεξεργάστηκε την πρότασή μας για μια ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ εξόδου από την κρίση και τα μνημόνια, την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη και την διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Με βάση το σχέδιο αυτό δημοσιοποιούμε 50 νέες θέσεις-«βήματα για την αλλαγή πολιτικής», για το περιεχόμενο δηλαδή της νέας προοδευτικής πρότασης που επαγγελλόμαστε.

Στα 50 σημεία δεν περιλαμβάνονται ειδικές αναφορές μέτρων πολιτικής για κάθε τομέα  της οικονομίας. Αναδεικνύουμε, κυρίως οριζόντια μέτρα πολιτικής που αφορούν το σύνολο της οικονομίας.

Οι νέες πολιτικές προτεραιότητές μας στηρίζονται στις Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις για:

 • Ενίσχυση της Ανάπτυξης, προσέλκυση επενδύσεων, στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.
 • Σύγχρονο κράτος φιλικό στον πολίτη και την Ανάπτυξη. Με διαφάνεια, αξιοκρατία, αξιολόγηση παντού. Με πραγματική Αποκέντρωση και στήριξη των Αυτοδιοικητικών θεσμών.
 • Αποτελεσματικό Κοινωνικό Κράτος που διασφαλίζει την Κοινωνική Συνοχή, προωθεί ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πρόσβαση και ποιοτικές υπηρεσίες για τον κάθε πολίτη.
 • Αναβάθμιση της ποιότητας του Εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να αποτελεί και «κλειδί» για την πρόσβαση σε εργασία και επιχειρηματικότητα, με παράλληλα μέτρα και για την οικονομική «ανακούφιση» της οικογένειας.
 • Ενεργές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής. Ανάδειξη της σημασίας του Περιφερειακού-Χωρικού Σχεδιασμού για μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης με την συμμετοχή όλης της κοινωνίας.
 • Αξιόπιστο και διαφανές πολιτικό σύστημα και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών.
 • Νέες πολιτικές και τομές στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, με την αποφασιστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, ώστε η Ε.Ε., πολιτικά ενοποιημένη, να αποκτήσει και πάλι την ενεργό στήριξη των Ευρωπαϊκών λαών και να καταστεί ικανή για την απόκρουση της απειλής των ξενόφοβων και ρατσιστικών λογικών.

Οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε, το νέο πλαίσιο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων, αποτελούν μια ουσιαστική συμβολή και στον διάλογο και στις πρωτοβουλίες που εξελίσσονται για την αναγέννηση του μεγάλου ρεύματος της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης.

Αποτελούν όμως και μια αξιόπιστη βάση για τις αναγκαίες αλλαγές στο «Πρόγραμμα»-Μνημόνιο  που υπέγραψε η Κυβέρνηση, ώστε να διορθωθούν μέτρα και παρεμβάσεις που υπονομεύουν την ανάπτυξη, και οδηγούν σε απόγνωση μεγάλα τμήματα του Ελληνικού λαού.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

50 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. – ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α) ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. Μείωση του κόστους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, με μείωση των επιτοκίων, αλλά και των άλλων πρόσθετων χρεώσεων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνικής συμφωνίας.

Διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού στο Τραπεζικό σύστημα.

Άρση των εμποδίων ίδρυσης περιφερειακών Τραπεζών και εξυγίανση του πλαισίου λειτουργίας τους, ώστε να περιορισθεί η εξάρτηση της Οικονομίας μας από τις Συστημικές  Τράπεζες.

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ. Παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για επενδύσεις, ιδιαίτερα αυτές που δημιουργούν απασχόληση (σε ποσοστό συνδεδεμένο με την αύξηση του ΑΕΠ) και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Απαλλαγή για 3 χρόνια από συνταξιοδοτικές εισφορές των νέων που ξεκινούν την δική τους επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα (και αποπληρωμή τους στην διάρκεια του εργασιακού βίου.

Στοχευμένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών σε τομείς και κλάδους, που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΚΑΝΟΝΕΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ. Απελευθέρωση όλων των αγορών και περιορισμός της ολιγοπωλιακής διάρθρωσής τους.

Ισχυροποίηση της Επιτροπής ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών για την αποτελεσματική εποπτεία κατά ολιγοπωλιακών πρακτικών.

 1. ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. Αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις για την βιωσιμότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης και την ενίσχυση Επενδυτικών Πρωτοβουλιών.

Ποσοστό της παραχώρησης (προς αξιοποίηση) υποδομών του κράτους (π.χ. 5%) να μένει σε εταιρεία ειδικού σκοπού του δημοσίου, ώστε να συμμετέχει αυτό στην απόδοση και την υπεραξία της παραχώρησης.

 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ. Ευρύτατη υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών συναλλαγών και συνυπολογισμός τους στην διαμόρφωση του αφορολόγητου ορίου.

Εφαρμογή αξιόπιστου Περιουσιολογίου για ορθολογική κατανομή των φορολογικών βαρών των φυσικών προσώπων.

Πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων. Οριστική λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων και επέκταση στις φορολογικές αποθήκες και σε όλο το δίκτυο διανομής.

 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ. Καθιέρωση της «δεύτερης ευκαιρίας» για έντιμους και ικανούς Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες που «ατύχησαν», ώστε να επιχειρήσουν εκ νέου αξιοποιώντας την εμπειρία τους.

Συμψηφισμός των οφειλών του κράτους με τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς αυτό.

Επενδύσεις σε επιλεγμένους τομείς εθνικής προτεραιότητας με στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε να έχουμε μόχλευση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων.

 1. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. με έμφαση στο branding, το clustering και την υποστήριξη του μικρομεσαίου εξαγωγέα με αναβάθμιση του Enterprise Greece. Αναδιοργάνωση των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στο εξωτερικό και πλήρη σύνδεσή τους με το Enterprise Greece μέσω στοχοθετημένων και κοστολογημένων ετήσιων πλάνων κοινών ενεργειών για προώθηση εξαγωγών και προσέλκυση επενδύσεων

Προγράμματα και κίνητρα για υποκατάσταση των εισαγωγών σε τομείς που μπορεί να ανταποκριθεί η ελληνική οικονομία.

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.

Κίνητρα για τους νέους επιστήμονες ώστε να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, ειδικά δε στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, και στήριξή τους με δωρεάν παραχώρηση γης.

Επιστροφή  5 μονάδων ΦΠΑ σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα, με καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου.

Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των δύο για τα 5 πρώτα χρόνια.

Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα στηρίζει την σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, αλλά και με την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

Δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης επενδύσεων για την μέγιστη αξιοποίηση και απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων 2014-2020 ύψους 20 δις ευρώ.

 

Β) ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 1. ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης για την εποπτεία της νομιμότητας, της διαφάνειας ΚΑΙ της αξιοκρατίας.

Δημόσια Διοίκηση με στόχους κατά οργανική μονάδα και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους.

Μόνιμη αξιολόγηση των Δημόσιων Υπαλλήλων και σύνδεσή της με την ταχύτερη ανέλιξή τους και τις μισθολογικές απολαβές τους.

 1. ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ. Θεσμοθέτηση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, ώστε η επιλογή των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, να γίνεται με ανοιχτές διαδικασίες που εξασφαλίζουν αξιοκρατία και διαφάνεια.

Επιλογή των Γενικών Γραμματέων στο Δημόσιο με προκήρυξη και 5ετή θητεία.

Ανάρτηση όλων των αποφάσεων και των εγγράφων του δημοσίου στην Διαύγεια. Επέκταση της Διαύγειας ως καθολικής πλατφόρμας διαφάνειας και πλήρης θεσμική κατοχύρωση.

Υποχρεωτική εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων για όλες τις προμήθειες στο Δημόσιο.

 1. ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ Χορήγηση όλων των πιστοποιητικών εγγράφων για τις συναλλαγές του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση μέσω των ΚΕΠ.
 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΘΗΣΗ. Πλήρης και υποχρεωτική υιοθέτηση της λύσης της ψηφιακής υπογραφής στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στις συναλλαγές του Ιδιωτικού Τομέα.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ. Δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά των φόρων ακινήτων στην Τ.Α., στην βάση προγραμματικών δεσμεύσεων της. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τον περιφερειακό σχεδιασμό της πολιτικής για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (και όχι μόνο την υλοποίησή της).

 

Γ) ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 1. ΔΟΥΛΕΙΕΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ρήτρα Απασχόλησης σε κάθε Κυβερνητική Δράση ή Νομοσχέδιο που αφορά τα θέματα Ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
 2. ΠΡΩΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Κάθε άνεργος ή νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας θα έχει μια τουλάχιστον ευκαιρία απασχόλησης, μαθητείας ή κατάρτισης, εντός 4 μηνών από την δήλωση επιθυμίας του για να εργασθεί.
 1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα σε όσους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, που περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση, διασφάλιση πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και Υπηρεσίες και Εργασιακή Επανένταξη.Καθολική πρόσβαση των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη.
 1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Ισχυρό πλαίσιο για τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, με πρώτο βήμα την καθολικότητα εφαρμογής (και την θεσμική επεκτασιμότητα)  των Συλλογικών Συμβάσεων. Επανεξέταση και αναβάθμιση του ρόλου των κλαδικών συμβάσεων, ως δυνητικού μηχανισμού βελτίωσης της θέσης των εργαζομένων και διαμόρφωσης υγιών όρων ανταγωνισμού στους επιμέρους κλάδους. Επιχειρησιακές συμβάσεις με αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα για εργοδότες-εργαζομένους.
 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Ενίσχυση του ρόλου τους ώστε να αναπτυχθούν οι συμπληρωματικές παροχές, μέσα από την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα της Ασφάλισης. Επιλογή μεταξύ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Ταμείων.
 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 1. ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ. Προώθηση  της Κοινωνικής Σύμπραξης σε κάθε Δήμο υπό μορφή δομής οριζόντιας συνεργασίας και δράσης, της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, των εθελοντικών οργανώσεων.
 1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δημιουργία πιστοποιημένου δικτύου Νομικών Προσώπων και φορέων για την πρόνοια και αλληλεγγύη.

Βάρος των υπηρεσιών στην αποασυλοποίηση, αποιδρυματοποίηση και αυτόνομη ή υποστηριζόμενη ημιαυτόνομη διαβίωση, για την διασφάλιση της αξιοπρέπειας των πολιτών που έχουν ανάγκη.

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΕΝΤΟΣ 3ΕΤΙΑΣ. Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ ως δημόσια «Ασφαλιστική Εταιρεία» με ρόλο εθνικού και καθολικού αγοραστή υπηρεσιών υγείας, από πιστοποιημένες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες με ενιαίο τιμολόγιο.
 1. «Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ». Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την δημιουργία Δικτύων όπου συμμετέχουν οι μονάδες του ΕΣΥ (ΠΕΔΥ), της Τ.Α., και του συμβεβλημένου αλλά πιστοποιημένου ιδιωτικού τομέα, για την παροχή Α’ βάθμιας περίθαλψης οικογενειακής ιατρικής και πρόληψης.
 1. ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΥ. Μετατροπή του ΕΣΥ σε σύγχρονο δημόσιο Οργανισμό με ισχυρή κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, επιλεγμένη με αξιοκρατικά κριτήρια.

Δημιουργία κέντρων αναφοράς χρόνιων παθήσεων του ΕΣΥ, μια ανά περιφέρεια, για τις 4-5 σημαντικές χρόνιες παθήσεις.

Αναδιάρθρωση Δημόσιων Νοσοκομείων και κατανομή κλινικών και εργαστηρίων με βάση της ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας.

Θεσμοθέτηση των «Βασικών Νοσοκομείων» για κάλυψη πληθυσμού ως 100.000, διασυνδεδεμένων με τα Περιφερειακά Νοσοκομεία, και πλήρη υποστήριξη με τηλεϊατρική και επισκέπτες γιατρούς.

 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Δέσμευση για Προσλήψεις Νοσηλευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία (ώστε να πλησιάζουμε τα διεθνή στάνταρντ) με αίτημα εξαίρεσης από τους Μνημονιακούς Περιορισμούς.

Νέες εργασιακές σχέσεις στους γιατρούς με μονιμοποίηση μετά από αριθμό θητειών ως πλήρους απασχόλησης, με συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. Έκδοσή της για την πρόσβαση του κάθε πολίτη, στηριγμένη στον Ασφαλιστικό Φάκελο Υγείας και επέκταση της «ηλεκτρονικής υγείας» σε όλους τους τομείς.

 

Δ) ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.

 1. ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΝΤΟΥ Γενίκευση του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εφαρμογή των ομίλων δραστηριοτήτων στα γυμνάσια.

Νέα πνοή στην ειδική αγωγή και στις δράσεις του κοινωνικού σχολείου.

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας αμέσως μετά την αποφοίτηση από την Γ’ Γυμνασίου.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Συντονισμός και δημιουργία μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση πολλαπλών διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης (σε άμεση σύνδεση με την τοπική οικονομία και κοινωνία) και ενίσχυση της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με επαγγελματικά δικαιώματα για τους νέους.

 1. ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και νέο σύστημα εισαγωγών με βάση το Εθνικό απολυτήριο.
 1. ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.  Στόχος ένα εκπαιδευτικό πόλο ανά περιφέρεια για τα Δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, σύμφωνα με τις επικείμενες εξελίξεις και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

Αξιολόγηση, βελτίωση και εφαρμογή των κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού νόμου του 2011, για την αναβάθμιση των ιδρυμάτων, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, την σύνδεσή τους με την κοινωνία και την παραγωγή.

Δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (με δίδακτρα) για την υποδοχή ξένων φοιτητών στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. Σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία. Οι δημόσιοι και κρατικοί πολιτιστικοί φορείς και οι οργανισμοί να αποκτήσουν εξωστρέφεια, μέσω νέων θεσμών: Δημιουργία μητρώων, πιστοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, θέσπιση  αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε χρηματοδότηση και ενίσχυση με έμφαση στην προστιθέμενη αξία.

Ενίσχυση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και επενδύσεις σε έργα πολιτισμού, καθώς βάσει μελετών δημιουργούν θέσεις εργασίας, ιδίως για νέους αυξημένων προσόντων.

 1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού Αθλητισμού. Στήριξη της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού. Διαφάνεια παντού, σε όλες τις μορφές του αθλητικού γίγνεσθαι ( Σωματείο, Αθλητική Ένωση, Ομοσπονδία). Αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου της Βίας στους Αθλητικούς χώρους.

 

Ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ – ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Ο πρωταγωνιστής του σχεδίου ανασυγκρότησης.

Σε κάθε τομέα συντονίζει – συνθέτει τις τομεακές πολιτικές με τη συμμετοχή και διαβούλευση της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων, και της Αυτοδιοίκησης.  Πρόταξη του ειδικού περιφερειακού σχεδιασμού για τη νησιωτική, ορεινή, πεδινή και περιαστική χώρα.

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ON LINE. Επανενεργοποίηση on line των ηλεκτρονικών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με εφαρμογή Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών Περιβάλλοντος και Μελετών. Ηλεκτρονική Εφαρμογή παροχής δυνατότητας σε πολίτες να καταγράφουν μέσω κινητής τηλεφωνίας, περιβαλλοντικές παραβιάσεις σε πραγματικό χρόνο με ενημέρωση της Διοίκησης.
 2. ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Θεσμοθέτηση μόνιμου πόρου χρηματοδότησης και άσκηση αναπτυξιακών – οικονομικών δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους φορείς. Στήριξη των ΣΔΙΤ α) διαχείρισης απορριμμάτων και β) μονάδων αφαλάτωσης όλων των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, με φορέα την ΕΥΔΑΠ Νήσων.
 1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. Επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων, με διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Προώθηση της υλοποίησης των μεγάλων αγωγών και έργων υποδομής φυσικού αερίου (TAP, EASTMED, IGB, FSRU, Ρεβυθούσα), καθώς και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών (Κρήτη, κ.ά.), που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (PCIs).
 2. «ΚΡΑΤΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ» Μετατροπή της Δημόσιας Διοίκησης σε Project Manager), που θα εποπτεύει/ρυθμίζει όλες τις δράσεις δημοσίων έργων, μελετών και υπηρεσιών με outsourcing μέσω Μητρώων Πιστοποιημένων Φορέων υλοποίησης. Αντί το κράτος να διευρύνεται, αντίθετα λειτουργεί ως εμβρυουλκός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ως υποχρεωτική για κάθε μεγάλο έργο άνω των 10 εκ. €  ώστε να αποδεικνύεται η αναγκαιότητά του. Υλοποίηση όλων των πρόδρομων εργασιών (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, κ.ά.) πριν την έναρξη κατασκευής.  Στις Συμβάσεις Παραχώρησης, ο χρήστης της κάθε υποδομής πληρώνει το κόστος, αντί του συνόλου της κοινωνίας.
 4. ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Ενίσχυση των δράσεων των «Έξυπνων Πόλεων» και του Διαδικτύου Αντικειμένων (Internet of Things), για βελτίωση της καθημερινότητας και μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κι ενεργειακών καταναλώσεων. Εφαρμογές οπτικών ινών στο σπίτι. Έξυπνοι μετρητές – βιώσιμη αστική κινητικότητα. Εκπτώσεις στη φορολογία κι επιδότηση επενδύσεων για επιχειρήσεις που θα μετατρέπονται σε «πράσινες επιχειρήσεις». Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, εμπορευματικών μεταφορών, πώλησης περιουσίας κι ενημέρωσης των πολιτών.
 5. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Επανέναρξη του Προγράμματος με επέκταση στα δημόσια κι επαγγελματικά κτίρια, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα.
 1. ΟΙΚΟΔΟΜΗ ON LINE Επανέναρξη της on line υποβολής κι έκδοσης οικοδομικών αδειών σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας για πλήρη εξαφάνιση του φαινομένου της διαφθοράς στις Πολεοδομίες. Επέκταση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης.

 

ΣΤ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ Ριζική αλλαγή του Εκλογικού Νόμου. Καθιέρωση της απλής αναλογικής. Διατήρηση του 3% ως ελάχιστου ποσοστού εισόδου στη Βουλή.
 1. ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αποσυνδεμένη ι από την θητεία της Βουλής. ΟΧΙ παιχνίδια με τους θεσμούς
 1. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες, «χωρίς φίλτρα», με απόφαση της Βουλής και την συνδρομή δικαστικού συμβουλίου (με πλειοψηφία δικαστών). Κατάργηση των χρονικών ορίων της αποσβεστικής προθεσμίας ,ώστε να αποφεύγεται η παραγραφή.
 1. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με νέους νόμους (οικογενειακό Δίκαιο, Ποινική Νομοθεσία) και εφαρμογή νέων θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης (Διαιτησία, Ποινική Διαπραγμάτευση, Διαμεσολάβηση, Διαδικτυακή Επίλυση διαφορών). Μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.
 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Αλλαγή του Τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ώστε να ενισχύεται η ανεξαρτησία της απέναντι στην εκτελεστική εξουσία (Αρχική κρίση των υποψηφίων από την  Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής-Επιλογή 3 υποψηφιοτήτων από Υπουργικό Συμβούλιο-τελική επιλογή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας)

 

Ζ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΥΡΩΠΗ.

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ομοσπονδιακής κατεύθυνσης και θεσμών σε δημοκρατικές βάσεις.

Ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ) και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ.

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ με την προώθηση της δημοσιονομικής, οικονομικής και  τραπεζικής ένωσης. Προικοδότηση της ΟΝΕ με όλα τα μέσα και πολιτικές για ισομερή κατανομή κόστους και ωφελειών και την στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κρίσεις η προβλήματα προσαρμογής.
 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, τωνΠολιτικών Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Συνοχής. Αύξηση και ανακατανομή του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. υπέρ αυτών.

Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τη μετανάστευση, την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, έρευνας,  τεχνολογίας και καινοτομίας.

 1. ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), ως χειραφετημένο πολιτικό όργανο των Ελλήνων της Διασποράς, μακριά από κομματικούς εναγκαλισμούς και κομματικές εξαρτήσεις.

Θέσπιση δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους τους έχοντες την Ελληνική ιθαγένεια απόδημους, στις χώρες που διαβιούν (εκλογικές περιφέρειες ανά γεωγραφική ενότητα ώστε να εκλέγονται απόδημοι βουλευτές και επιστολική ψήφος).

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια