ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η πρόσφατη πανδημία, κατά την οποία ο τομέας της υγείας τέθηκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ήλθε ως συνέχεια της οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας και ανέδειξε την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης επάρκειας φαρμάκων, υλικών και υποδομών, αλλά και την ανάγκη προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης νέων εμβολίων, διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’80 στη χώρα μας από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τομές του κράτους ήταν απροετοίμαστο, αφού οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας το άφησαν χωρίς προσωπικό και με τεράστιές ελλείψεις σε εξοπλισμό και προμήθειες. Επιπλέον το ΕΣΥ αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες μία από τις κύριες πηγές κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, της διαφθοράς και της επικράτησης μικρών ή μεγάλων συμφερόντων των διάφορων ομάδων (προμηθευτών, φαρμακευτικών εταιρειών, συνδικαλιστών κλπ.).

Τρανό παράδειγμα αποτέλεσε ο εκτροχιασμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης από 2,4 δις Ευρώ το 2004 σε 5,2 δις Ευρώ το 2010 και η αποτυχία της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μεταρρυθμίσεις του 2010-2012 ξεκίνησαν έναν ενάρετο κύκλο για τα οικονομικά της υγείας που έμεινε ανολοκλήρωτος, καθώς συνάντησε ισχυρές συντεχνιακές αντιστάσεις και ένα πολιτικό σύστημα εθισμένο στις απλουστεύσεις του οικονομισμού. Την περίοδο αυτή παρά τις μεγάλες περικοπές που έγιναν σε όλο το δημόσιο τομέα, για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν μέτρα και πολιτικές που ήταν ζητούμενο τις προηγούμενες τρείς δεκαετίες όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η δημιουργία του ΕΟΠΠΥ, τα συστήματα ERP στα νοσοκομεία, η αξιολόγηση των νοσοκομείων, η ύπαρξη και τήρηση και κλειστών προϋπολογισμών στα νοσοκομεία, η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, το ΕΣΥΝΕΤ κλπ., μέτρα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ ως αντιπολίτευση όχι μόνο δεν τα στήριξαν αλλά αντιτάχθηκαν σ’ αυτά.

Η δεκαετία 2010 -2020, επηρέασε έντονα αρνητικά τη δημόσια δαπάνη στην υγεία. Η συνολική δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική) έχει υποχωρήσει στο 7,7% του ΑΕΠ (2018) έναντι 9,9% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, ενώ η δημόσια δαπάνη έχει υποχωρήσει στο 4,5% έναντι 7,9% στην ΕΕ. Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €1.327 το 2018, έναντι €2.027 το 2009, ενώ η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 43,9% μεταξύ 2009 και 2018, όπου και διαμορφώθηκε στα €779.

Η βίαιη περικοπή δαπανών όλο αυτό το διάστημα, δεν συνοδεύτηκε με ένα στρατηγικό και κυρίως μακρόπνοο σχέδιο επαναπροσδιορισμού των στόχων και των προτεραιοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να ενταθούν οι ασυμμετρίες του. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του ΕΣΥ ακόμη και μέσα στην κρίση, συνέχισε να αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και ενίοτε από υπουργό σε υπουργό. Μια κατάσταση η οποία οδήγησε σε οδυνηρούς πειραματισμούς αλλά κυρίως αποκαρδίωσε και εξάντλησε τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους εργαζόμενους. Κάθε αποτυχημένη μεταρρύθμιση, κάθε κυβερνητική «αλλαγή πλεύσης», οδήγησε σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του συστήματος και στη σταδιακή υποβάθμισή του.

Οι αγκυλώσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ΕΣΥ, οι σημαντικές παθογένειες, τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης σε τμήματά του, αλλά κυρίως η ανορθολογική κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων, το καθιστούν μη βιώσιμο. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να στηρίζεται για την ύπαρξη του στην γενναιοδωρία των δωρητών αλλά θα πρέπει να μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμο και λειτουργικό και να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες με ποιοτικές υπηρεσίες. Είναι τώρα η ώρα ώστε η χώρα μας να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία:

 1. Μηχανισμών αξιολόγησης, ελέγχου και ποιότητας στις μονάδες υγείας

Η Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα για βασικούς δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, όπως αποτρέψιμες νοσηλείες, καθώς και θνησιμότητα έπειτα από εισαγωγή στο νοσοκομείο για ορισμένες παθήσεις. Αύξηση των κλινικών ημερήσιας φροντίδας (ή νοσηλείας μιας μέρας) που θα αποσυμφορήσει τις υπάρχουσες κλινικές.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Ανεξάρτητου μηχανισμού στελέχωσης και ορθολογικής κατανομής του υγειονομικού δυναμικού

Τα νοσοκομεία μας έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Η χώρα μας διαθέτει μεγάλο αριθμό γιατρών και μικρό αριθμό νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους και ανισοκατανομή του προσωπικού στις μονάδες υγείας. Παράλληλα παρατηρείται συγκέντρωση ιατρικού προσωπικού στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και υποστελέχωση στην επαρχία. Επίσης, κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε ρεύμα μετανάστευσης γιατρών και νοσηλευτών προς το εξωτερικό. Άμεση πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού μέσα από τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού στελέχωσης των μονάδων υγείας ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, ο οποίος παράλληλα θα ελέγχει την ορθή κατανομή του προσωπικού.

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υγειονομικών Εργαζόμενων Υγείας. Το προσωπικό αυτό θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση κι έτσι θα μειωθούν οι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων, σε συνδυασμό με την μέτρηση της ηλικίας διακύμανσης των υγειονομικών εργαζόμενων.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Οργανωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) πρέπει να αποτελεί το βασικό κορμό κάθε συστήματος υγείας, παρέχοντας περίθαλψη, πρόληψη και φροντίδα. Η έλλειψη οργανωμένης ΠΦΥ αποτελεί τη βασικότερη πηγή προβλημάτων στο σύστημα υγείας γιατί οδηγεί τους ασθενείς απευθείας στις ανώτερες βαθμίδες περίθαλψης, αποσπά τα νοσοκομεία από την πραγματική τους αποστολή και αυξάνει το κόστος υγείας ανά ασθενή. Επιτακτική είναι η ανάγκη της ενίσχυσης των ΠΕΔΥ που αποτέλεσαν ένα θετικό βήμα ενοποίησης των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ στο πλαίσιο του ΕΣΥ.

α) Ενοποίηση όλων των δομών ΠΦΥ κάτω από τη σκέπη ενός Εθνικού Δικτύου ΠΦΥ,

β) Κέντρα Υγείας σε όλους τους Δήμους και πολυδύναμα Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αστικά Κέντρα Υγείας),

γ) δημιουργία Τοπικών Δικτύων ΠΦΥ (Τ.Δ. ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή των Κ.Υ., των δημοτικών Πολυϊατρείων και των συμβεβλημένων μονάδων και γιατρών του ιδιωτικού τομέα (κατόπιν πιστοποίησης), τα οποία θα λειτουργούν υπό την εποπτεία των ΥΠΕ. Συμμετοχή των συμβεβλημένων μονάδων και γιατρών του ιδιωτικού τομέα (κατόπιν πιστοποίησης), τα οποία θα λειτουργούν υπό την εποπτεία των ΥΠΕ (Τ.Δ. ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα.

Να δοθεί έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην χαρτογράφηση του πληθυσμού με την εκπόνηση μελετών σχετικά με την υγεία του πληθυσμού (βιοτικό επίπεδο, χρόνια νοσήματα, εξαρτήσεις από ουσίες κλπ.), έτσι θα αποκτηθεί γνώση η οποία θα κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων στις πολιτικές υγείας. Κάτοικοι των άγονων ή νησιωτικών περιοχών (απομακρυσμένων) θα πρέπει να δέχονται περιοδικό προληπτικό έλεγχο από κλιμάκια των νοσοκομείων της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Ενίσχυση της τηλε-υγείας στις περιοχές αυτές. Εναέρια σύνδεση για τα επείγοντα περιστατικά.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Σύγχρονων μονάδων περίθαλψης (νοσηλεία στο σπίτι, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες χρονίως πασχόντων).

Απαραίτητη η ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας με την ανάπτυξη μετα-νοσοκομειακών υπηρεσιών, όπως υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας (long term care), ανακουφιστικής φροντίδας (hospices – palliative care), αποκατάστασης και κατ’ οίκον φροντίδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς που έχουν ανάγκη τέτοιες υπηρεσίες δεν θα καταλαμβάνουν κλίνες οξείας νοσηλείας στα νοσοκομεία, ένα συστηματικό πρόβλημα στην υφιστάμενη κατάσταση.

1
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Σύγχρονης ηλεκτρονικής υγείας και υιοθέτησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών

Η Ελλάδα υστερεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Δημιουργία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας, ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των παρόχων υγείας στο λεγόμενο σύστημα TAXIS στην υγεία. Δημιουργία του ενιαίου «ηλεκτρονικού φακέλου υγείας», ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία για την υγεία κάθε πολίτη. Προώθηση της ανανέωσης και επέκτασης του εξοπλισμού (hardware) της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης ή χορηγιών από τον ιδιωτικό τομέα. Εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε όλες τις ιατρικές πράξεις. Κατάρτιση μητρώων ασθενών και ασθενών με χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Δημιουργία υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τηλε-συμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Συστήματος ελέγχου της παραοικονομίας και των άτυπων πληρωμών

Οι άτυπες πληρωμές υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο και εμπόδιο για την πρόσβαση, την οικονομική προστασία και την ισότητα στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Οι ιδιωτικές ιατρικές πράξεις θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών, οι δε άτυπες πληρωμές (φακελάκια) θα τυγχάνουν αυστηρής τιμωρίας μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών νοσοκομείων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών προμηθειών, κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία, είναι απαραίτητη ώστε το σύστημα να γίνει διαφανές, ελεγχόμενο και οικονομικά αποδοτικό.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Σύγχρονου συστήματος ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης και συστημάτων παρακολούθησής της.

Κατά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη υπέστη ιδιαίτερα μεγάλη μείωση, κατά 62%, μετατοπίζοντας υψηλό βάρος στους ασθενείς αλλά και στον φαρμακευτικό κλάδο μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback και rebate) που αυτός καταβάλλει. Με βάση τα στοιχεία του 2019, η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έφθασε στα €3,9 δισεκ., με τη συμμετοχή του κλάδου φαρμάκου να εκτιμάται στα €1,35 δισεκ. και τη συμμετοχή των ασθενών στα €636 εκατ.. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα διαχείρισης των ασθενειών και η πλήρης εφαρμογής του συστήματος ICD 10 (Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων) στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να προωθηθεί η συνταγογράφηση γενοσήμων με ειδικά προγράμματα και προωθητικές ενέργειες.

Αξιοποίηση των μεγάλων βάσεων δεδομένων και των Real World Evidence Data (για στόχευση και παροχή εξατομικευμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Νομοθετικού πλαισίου που να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στον τομέα φαρμάκου

Από το 2016 ο ΣΦΕΕ σε επιστολή του προς το Υπουργείο υγείας ισχυρίζεται ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, μπορεί να σημειωθεί τριπλασιασμός των σχετικών επενδύσεων στην Ελλάδα μέσα σε μόλις 2 χρόνια.

Να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις διορίες έγκρισης ή απόρριψης ενός αιτήματος για κλινική μελέτη, να ενισχυθεί ουσιαστικά η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας του ΕΟΦ, να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο για την ικανοποιητική αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται στις κλινικές μελέτες και φυσικά να εξεταστεί στα σοβαρά η παροχή κάποιων σχετικών φορολογικών κινήτρων στις φαρμακευτικές εταιρείες για επενδύσεις στην Ελλάδα με αντίστοιχη μείωση του rebate και του clawback. Διασύνδεση και συνεργασία ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με τη φαρμακευτική βιομηχανία

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Σύγχρονων συστημάτων διοίκησης (Management) των νοσηλευτικών μονάδων

α)Αύξηση διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας των δημόσιων νοσοκομείων, β) επιλογή διοικήσεων με αντικειμενικά κριτήρια και με πενταετή θητεία, γ)διασύνδεση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. Άμεση εφαρμογή νέου συστήματος χρηματοδότησης στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα με βάση το σύστημα DRG’s.

Ανάλογα συστήματα εφαρμόζονται σε όλες τις δυτικές χώρες. Το μέτρο αυτό παρότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας από το 2012, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί παρά τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

 1. [wpdiscuz-feedback id="uy176343c4" question="Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτό" opened="0"]Αποδέσμευση του ΕΟΠΥΥ από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και υπαγωγή του στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx
 • Συστήματος συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με την ανάπτυξη ΣΔΙΤ τόσο στον τομέα των κατασκευής νέων υποδομών όσο και στον τομέα της διοίκησης. Ανάπτυξη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας όπως με συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, συμβάσεις διαχείρισης ή μίσθωσης εξοπλισμού, ή συμβάσεις εκχώρησης.
  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

  1. Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών νοσοκομείων. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών προμηθειών, κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία, είναι απαραίτητη ώστε το σύστημα να γίνει διαφανές, ελεγχόμενο και οικονομικά αποδοτικό.
   0
   Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

  2. Τιμολόγηση, αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, συνταγογράφηση, παραγωγική προοπτική με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες. Αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στην αγορά, μέσω σχετικών κινήτρων προς όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα των αποφάσεων. Στόχος η σταδιακή αλλά ισχυρή αύξηση της συμμετοχής τους, με περιορισμό της μοναδιαίας τιμής, ενδεχομένως με δυναμική τιμολόγηση που θα ενσωματώνει σχετικά κίνητρα
   0
   Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

  3. Θεσμοθέτηση χάρτας δικαιωμάτων ασθενών και συνηγόρου του ασθενούς.
   0
   Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

   • Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων και η επανίδρυση του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων υγείας και Πρόνοιας με εξελιγμένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών και δημιουργία Φορέα που θα μελετάει συστηματικά τη σχέση φυσικού περιβάλλοντος και υγείας των πολιτών.

   0
   Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

   

  Εγγραφή
  Ειδοποίηση για

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

  2 Comments
  Ενσωματωμένα σχόλια
  Δείτε όλα τα σχόλια
  Θεοχάρης Λάμπου
  3 years ago

           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   
  Ως γνωστό το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ το οποίο σαν σκοπό είχε και πρέπει να συνεχίσει να έχει την ισότιμη παροχή , υψηλού επιπέδου και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας, για όλους τους Έλληνες.
  Προφανώς όταν λέμε ΕΣΥ δεν είναι μόνο η Νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά σίγουρα τα νοσοκομεία είναι ο κύριος κορμός του ΕΣΥ.
  Σήμερα 40 και πλέον χρόνια από την γέννηση του ΕΣΥ, εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ότι αρκετοί από τους αρχικούς στόχους για το ΕΣΥ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενώ πολλοί άλλοι έχουν διαστρεβλωθεί.
  Αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Πανεπιστημιακοί γιατροί, στρατιωτικοί γιατροί κλπ. θα εντάσσoταν στο ΕΣΥ και θα ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όπως και οι γιατροί του ΕΣΥ. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ και έτσι είχαμε και έχουμε γιατρούς με μόνιμη εργασιακή σχέση αμειβόμενοι από το δημόσιο και παράλληλα να κάνουν και ιδιωτικό επάγγελμα διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο κλπ. με ανοχή του κράτους.
  Επίσης με το καιρό ένα ποσοστό των γιατρών του ΕΣΥ (σε καμιά περίπτωση δεν γενικεύω) άρχισε εμμέσως να κάνει επάγγελμα είτε διατηρώντας ένα χώρο για να κάνει ιατρείο, είτε με άλλους τρόπους πχ το λεγόμενο φακελάκι, υπερσυνταγογράφηση  (πχ. Novartis) κλπ. και αυτό με ανοχή ή αδυναμία του κράτους να το ελέγξει.
  Ακόμη μέσα στο ΕΣΥ υπάρχουν γιατροί που προσφέρουν πολλαπλάσιο έργο σε σχέση με άλλους γιατρούς (πχ ένας καρδιοχειρουργός και ένας γιατρός εργασίας, ή ένας γυναικολόγος που κάνει πολλά χειρουργεία και τοκετούς και ένας άλλος που δεν κάνει ουτε χειρουργεία ούτε τοκετούς κλπ.), και οι οποίοι αμείβονται το ίδιο.
  Επίσης με τα χρόνια προϋπηρεσίας γίνονται όλοι διευθυντές και μάλιστα μόνιμοι χωρίς να υπάρχει κάποιο αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης που να αφορά το κλινικό έργο τους, αποκλείοντας έτσι από άλλους ποιο αξιόλογους επιστήμονες την δυνατότητα να υπηρετήσουν το ΕΣΥ σε υψηλότερες βαθμίδες ευθύνης πχ σαν διευθυντές κλινικών.
  Τέλος αν θελήσει να έρθει ένας από τους Έλληνες γιατρούς που είναι στο εξωτερικό με εμπειρίες και σύγχρονες γνώσεις και θελήσει να υπηρετήσει το ΕΣΥ στη καλλίτερη των περιπτώσεων , θα μπει σαν επιμελητής Β και ας είναι οι γνώσεις του και οι εμπειρίες του πολλαπλάσιες του μελλοντικού διευθυντή του, και με κίνδυνο να μην μπορέσει να αξιοποιήσει τις ιατρικές του γνώσεις για διαφόρους λόγους.
  Σαν συνέπεια αυτού συνήθως είναι να προτιμήσει το ΕΓΩ αντί του ΕΣΥ. και έτσι να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να προηγείται μονίμως σε ότι καινούργιο υπάρχει στην ιατρική.. Αυτά τα ανέφερα για να δείξω ορισμένες από τις θεσμικές παθογένειες που υπάρχουν στο ΕΣΥ και οι οποίες αν δεν διορθωθούν δεν θα μπορέσει να ανακάμψει και τα γνωστά πυράγχας θα συνεχίσουν να κυριαρχούν.
   
  Τώρα δυο λόγια για την Διοίκηση των Νοσοκομείων.
  Ο Διοικητής – Manager πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο την καλλίτερη και παραγωγικότερη αξιοποίηση των πόρων που του διαθέτει το κράτος έτσι ώστε ο οργανισμός-Νοσοκομείο που διοικεί να προσφέρει τις περισσότερες και ποιοτικότερες παροχές υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του.
  Αυτό για να το πετύχει δεν αρκεί μόνο να έχει την όσον το δυνατό καλλίτερη τεχνογνωσία στα οικονομικά, στα διοικητικά και στα οργανωτικά αλλά θα πρέπει να έχει και τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία για να την εφαρμόσει.
  Θα πρέπει πχ. να μπορεί να επιλέγει τους γιατρούς και το λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού που διοικεί και για τον χρόνο που το χρειάζεται ανεξάρτητα από τα κομματικά κριτήρια. Θα πρέπει να τους αξιολογεί και σύμφωνα με το έργο τους να μπορεί και να τους επιβραβεύει δίνοντας διάφορα κίνητρα. Να μπορεί να επιλέγει τους καλύτερους και παραγωγικότερους και να τους αμείβει με διαφορετικότητα αν η απόδοση τους είναι διαφορετική (πχ με ειδικά συμβόλαια). Οι γιατροί επικεφαλείς τμημάτων και κλινικών στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης στα κρατικά νοσοκομεία είναι με συμβόλαια.
  Με άλλα λόγια ο Διοικητής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα και την ευελιξία που έχει ένας manager του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσει να διορθώσει όλες τις υπάρχουσες στρεβλώσεις που προκύπτουν λόγω της μονιμότητας, και όχι μόνο, και να μην επηρεάζεται από πολιτικές σκοπιμότητες κλπ.
  Ο μοναδικός του στόχος του πρέπει να είναι η καλλίτερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και όχι της οποιασδήποτε συντεχνίας.
  Ο διορισμός του να γίνεται με προκήρυξη και βάσει όχι μόνο των τυπικών προσόντων ή των κομματικών συστάσεων που θα έχει άλλα και του business plan που θα καταθέτει και το οποίο θα αναφέρεται στο συμβόλαιο που θα υπογράψει με την πολιτεία, το οποίο θα είναι ορισμένου χρόνου και θα ανανεώνεται εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι.
  Προσπάθησα να περιγράψω πολύ σύντομα μερικά από τα απαράδεκτα που υπάρχουν στα νοσοκομεία του  ΕΣΥ, τα οποία δεν είναι και τα μόνα, και τα οποία αν δεν διορθωθούν ριζικά όσο και αν προσπαθήσουν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, ο ιδιωτικός τομέας θα κάνει πάρτι και παράλληλα το δημόσιο χρήμα που θα δαπανάτε για το ΕΣΥ δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες υγειάς που θα έπρεπε.
  Οι σκέψεις που ανέφερα προέρχονται τόσο από την επί 40 έτη εμπειρία μου σαν νοσοκομειακός γιατρός σε όλες τις βαθμίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  (7 χρόνια σε Γερμανικά Νοσοκομεία) αλλά και από μια 5/ετή θητεία μου σαν διοικητής Νοσοκομείου. Είναι δε σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή του τρόπου λειτουργίας πολλών κρατικών νοσοκομείων σε χώρες της δυτικής Ευρώπης. Σε αυτά δε τα νοσοκομεία δεν υπάρχουν οι παθογένειες που υπάρχουν στα Ελληνικά Νοσοκομεία ενώ παράλληλα προσφέρουν περισσότερες δημόσιες ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
   
   
  Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΕΣΥ που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτό που μας αξίζει και που θα έπρεπε να έχουμε. Όσα μπαλώματα και αν προσπαθήσουμε να κάνουμε δεν θα μπορέσουν να διορθώσουν τις παθογένειες που έχουν παγιωθεί και έχουν γίνει καθεστώς. Παράλληλα το δημόσιο χρήμα που θα διατίθεται δεν θα ανταποδίδει τις προσδοκώμενες υπηρεσίες υγείας.
  Όσο το ΕΣΥ δεν εκσυγχρονίζεται τόσο ο ιδιωτικός τομέας υγειάς θα κερδοσκοπεί και τόσο ο Έλληνας ασθενής δεν θα έχει την περίθαλψη που του αξίζει.
  Η ιατρική γνώση τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς
  Με τις σημερινές εργασιακές σχέσεις που σήμερα υπάρχουν (μονιμότητα και εξέλιξη μέχρι θέση διευθυντού με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία) δεν επιτρέπει να εισέλθουν νέοι γιατροί στο ΕΣΥ με σύγχρονες αντιλήψεις, με αποτέλεσμα ή να παραμείνουν στο εξωτερικό ή να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό εύκολα μεταφράζεται, ότι ποιοτικά αναβαθμίζεται διαρκώς ο ιδιωτικός τομέας έναντι του δημοσίου συστήματος υγείας, και αυτό τελικά καταλήγει να είναι εις βάρος κυρίως των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων που δεν μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά, αλλά είναι όμως υπέρ των συνδικαλιστικών συντεχνιών και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

  Και τώρα συμπυκνωμένα θα κάνω τρεις προτάσεις.

   

  1)   Να μην ξανά προκηρυχθεί θέση μόνιμου γιατρού στο ΕΣΥ. Οι γιατροί να διορίζονται για ορισμένο χρόνο και η θέση τους να επαναπροκηρύσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διευθυντικές θέσεις να είναι επίσης ορισμένου χρόνου με συμβόλαια που θα αναφέρουν και τους προτεινομένους στόχους (από τον υποψηφίους) για την βελτίωση της αποδοτικότητας, βάσει της οποίας θα επαναξιολογούνται.
   
  2)   Να εφαρμοστεί άμεσα η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση όλων των 
  βαθμίδων των εργαζομένων στα κρατικά νοσοκομεία.
   

  3)   Να προετοιμαστεί στο άμεσο μέλλον νομοθετική ρύθμιση ώστε

      να αναλάβουν την διοίκηση των νοσοκομείων εξειδικευμένοι manager

           σε θέματα υγείας με αυξημένες αρμοδιότητες. Σε αυτούς θα ανήκει η ευθύνη

          των προσλήψεων και η διαχείριση των πόρων που θα τους διαθέσει το κράτος                                                                                      για να  λειτουργήσει το νοσοκομείο πχ για ένα έτος. Θα είναι με συμβόλαιο

          στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένοι στόχοι και από την επίτευξη αυτών                                                             των στόχων θα εξαρτάται η ανανέωση του συμβολαίου του.
   
  Συμπερασματικά κατά την γνώμη μου τα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα πρέπει να λειτουργήσουν με κανόνες που να τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται ποιοτικά και ποσοτικά τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
  Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν και οι προτάσεις του συντρόφου Σφυρόερα και άλλων που  θα με βρουν γενικώς σύμφωνο αλλά νομίζω ότι δεν αρκούν για να διορθώσουν τις υπάρχουσες παθογένειες αλλά ούτε και να δώσουν νέα προοπτική για περαιτέρω σύντομη αναβάθμιση του συστήματος, παρόλο που υπάρχουν οι συνθήκες, όπως το υψηλού επιπέδου διαθέσιμο επιστημονικό προσωπικό (πχ οι Έλληνες γιατροί που αναγκάστηκαν να αργάζονται στο εξωτερικό) και πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να υπηρετήσουν το ΕΣΥ εφόσον θα ήταν δυνατόν.
   
  Θέλω να κλείσω με κάποια σύντομα σχόλια. Γνωρίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα πυροδοτήσουν αντιδράσεις πρωτίστως από τους συνδικαλιστές όλων των κομμάτων που θα θελήσουν να στηρίξουν δήθεν τα εργασιακά δικαιώματα των υπηρετούντων  υποστηρίζοντας την μονιμότητα τους, διότι από εκεί αντλούν τους ψήφους για να διατηρήσουν την καρέκλα τους, μη  δεχόμενοι το δικαίωμα των γιατρών που βρίσκονται εκτός ΕΣΥ να διεκδικήσουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν και αυτοί στο ΕΣΥ εφόσον τα προσόντα τους το επιτρέπουν και είναι ανώτερα των ήδη υπηρετούντων. Στην ιδία συχνότητα θα αντιδράσουν και τα κόμματα (άλλα πιο έντονα και άλλα λιγότερο έντονα).
  Τέλος τα ιδιωτικά συμφέροντα θα χαίρονται διότι μια κατώτερης ποιότητας ΕΣΥ ευνοεί την κερδοφορία τους.
  Βέβαια όλοι αυτοί αγνοούν ότι τον Ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει η οποιαδήποτε μονιμότητα του προσωπικού αλλά τον ενδιαφέρει να έχει μια αξιοπρεπή δημόσια δωρεάν περίθαλψη και από τους καλλίτερους γιατρούς. ανάλογη με αυτή που παρέχουν κάποια υψηλού επιπέδου ιδιωτικά θεραπευτήρια.
  Για να έχουμε όμως τους καλλίτερους γιατρούς θα πρέπει αυτοί οι γιατροί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ, γεγονός που προϋποθέτει ότι οι ήδη υπάρχοντες γιατροί δεν μπορούν να είναι μόνιμοι αλλά περιοδικά (πχ. ανά 3/τία) να υπάρχει επαναπροκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης με ελεύθερη συμμετοχή.
  Σύντροφοι αν πιστεύεται ότι αυτές οι προτάσεις είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος δηλαδή υπέρ των πολλών να μη διστάσουμε να τις υπερψηφίσουμε. Αν δε μπορέσουμε σαν ΚΙΝΗΣΕΙΣ και της δημοσιοποιήσουμε με τα σωστά επιχειρήματα μας, εκτιμώ ότι θα εισπράξουμε σαν ΚΙΝΗΣΕΙΣ πολιτική αναγνώριση από αρκετή μερίδα του Ελληνικού λαού, εξαιρουμένων των συνδικάτων ολων των αποχρώσεων. Ακόμα εκτιμώ ότι αντικειμενικά αργά η γρήγορα εκεί θα οδηγηθεί το σύστημα. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε εμείς που θα το προτείνουμε, έτσι και αλλιώς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάποιο πολιτικό κόστος. Μην ξεχνάμε ότι ο πολύς κρατισμός δεν είναι το καλλίτερο και ότι η εμπειρία μας από τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός εξαιρέσεων, δεν είναι η καλλίτερη.
  Τελειώνοντας όποιες ερωτήσεις η αντιρρήσεις προκύψουν καλοδεχούμενες και να μπουν για διαβούλευση.
   
  Συντροφικά
  Χάρης Λάμπου MD,PHD,FEBU

  Δέλλας Ιωάννης
  3 years ago
  Η γνώμη σας Σύγχρονων μονάδων περίθαλψης (νοσηλεία στο σπίτι, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες χρονίως πασχόντων). Απαραίτητη η ενίσχυση της συνέχειας της…" Διαβάστε περισσότερα »

  Μαζί με την στελέχωση σε προσωπικό, είναι το πιο φλέγον ζήτημα. Στην ουσία δεν υπάρχει κανένα δημόσιο κέντρο αποκατάστασης, ούτε αποθεραπείας και παρηγορητικης νοσηλείας. Σε συνδυασμό με την έλλειψη δομών ηλικιωμένων, τα πράγματα γίνονται εφιαλτικά για τους χρονιως και τους βαριά πάσχοντες που δεν έχουν οικογένεια ή μεγάλη οικονομική επιφάνεια… Σας μιλώ ως τριάντα χρόνια υγειονομικός από διάφορα πόστα, αλλά και ως εξειδικευμένος στην διοίκηση των μονάδων υγείας…