Κοινή Ανακοίνωση των “Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία” και των “Μεταρρυθμιστών για την Δημοκρατία και την Ανάπτυξη”

     Οι Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία και οι Μεταρρυθμιστές για την Δημοκρατία και την Ανάπτυξη, συναντήθηκαν σήμερα και συζήτησαν τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά τις αρνητικές εξελίξεις στο […]