Ανάλυση κινδύνου για την ανασυγκρότηση της Σοσιαλδημοκρατίας, του Θεόδωρου Ν.Τσέκου

  Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως επαγγελματική διαστροφή, όμως η ακαδημαϊκή και πρακτική ενασχόληση με το μάνατζμεντ προσανατολίζουν την σκέψη, από την αρχή δεδομένου εγχειρήματος,  στις πιθανότητες αποτυχίας του. […]