Δημιουργώντας τον προοδευτικό χώρο του 21ου αιώνα. Τι σημαίνει το να διεκδικεί ένας πολιτικός χώρος την ταυτότητα του προοδευτικού χώρου σήμερα;

Εισαγωγικό κείμενο για την ανοιχτότητα

 

Τι σημαίνει να είναι κάποιος προοδευτικός στην εποχή της εργασιακής και ιδιοκτησιακής επισφάλειας που δημιουργεί η οικονομία του διαμοιρασμού, στην εποχή που ο κάθε πολίτης βλέπει κάθε σχεδόν πλευρά της ζωής του να παρακολουθείται και να χρησιμοποιείται εξαντλητικά από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στην εποχή που ο ρατσισμός κάνει ξανά την εμφάνισή του μέσα από έναν λόγο μίσους που γιγαντώνεται στα κοινωνικά δίκτυα, στην εποχή που έχουμε μια άνευ προηγουμένου διαρροή νέων με πολύ υψηλά προσόντα, σε μια εποχή που τα κράτη που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για την ποιότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν σε σημείο που να παρέχουν ψηφιακή ιθαγένεια, σε μια εποχή που χωρίς δεξιότητες στο χειρισμό των μεγάλων δεδομένων και χωρίς πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές είσαι αναλφάβητος, σε μια εποχή ψηφιοποίησης του κοινού φυσικού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοί καθορίζουν σχεδόν ερήμην μας τη ζωή μας;

Σε μια τέτοια εποχή, η μόνη πραγματικά προοδευτική πρόταση για έναν πολιτικό χώρο μπορεί να είναι μια πολιτική για το ανοιχτό: Ανοιχτή Κοινωνία, Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Ανοιχτή Οικονομία, Ανοιχτή Γνώση, Ανοιχτή Τεχνολογία.

Η κεντροαριστερά βρίσκεται ιστορικά στην πρωτοπορία των κινημάτων του ανοιχτού. Ήταν ο κεντροαριστερός χώρος που έφερε το θέμα του ανοιχτού στο δημόσιο λόγο με τη εισαγωγή θεσμών όπως η Διαύγεια, η Ανοιχτή Διακυβέρνηση, τα Ανοιχτά Δεδομένα. Και είναι ο κεντροαριστερός χώρος που πρέπει να πάρει όλα αυτά τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του ανοιχτού και να συνθέσει μια συνολική πολιτική πρόταση για το ανοιχτό.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το ανοιχτό δεν αποτελεί περιφερειακή πολιτική που αφορά ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού, αλλά κεντρική πολιτική κατεύθυνση για μια Ελλάδα που μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όσο και στα ενδημικά και πολλές φορές ιστορικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την έλλειψη πραγματικής πρόσβασης των πολιτών της χώρας είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, είτε στη δικαιοσύνη, είτε στον πολιτικό κόσμο, είτε στην ίδια την γνώση, τον πολιτισμό μας, αλλά ακόμη και την ίδια την αγορά -εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πρόταση μας για το ανοιχτό ως κεντρική πολιτική κατεύθυνση του προοδευτικού χώρου, έχει ως στόχο να καταστήσει όλα αυτά τα δημόσια αγαθά που αποτελούν την ουσία της δημοκρατίας ουσιαστικά προσβάσιμα σε αυτούς για τους οποίους έχουν παραχθεί, δηλαδή τους πολίτες, δηλαδή εμάς τους ίδιους.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το ανοιχτό ενώ αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση θα πρέπει πάντοτε να σταθμίζεται σε σχέση με τα δικαιώματα, ιδίως τα ψηφιακά δικαιώματα, που έχει ο πολίτης σήμερα. Είτε μιλάμε για προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, είτε για εργασιακά δικαιώματα, είτε για δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση και στην πληροφορία, όλα αυτά αποτελούν δικαιώματα θεμελιώδη για τη συγκρότηση του προσώπου στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και η στάθμιση με αυτά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε όλες τις αναφορές που ακολουθούν.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί και πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές για το ανοιχτό.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

(α) Διαφάνεια

Θα ξεκινήσουμε από το κομμάτι εκείνο του ανοιχτού που έχουμε ήδη γνωρίσει ως κοινωνία και ως πολίτες και για το λόγο αυτό είναι το πλέον κατανοητό, αυτό της διαφάνειας:

Με την εισαγωγή της Διαύγειας είχαμε μια από τις σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος, καθώς για πρώτη φορά η διοίκηση υποχρεώθηκε σε αυτό που ονομάζουμε ενεργητική διαφάνεια, το να διαθέτει δηλαδή την πληροφορία ενεργητικά στον πολίτη ως συστατικό στοιχείο της ισχύος κάθε διοικητικής πράξης. Η ενεργητική αυτή διαφάνεια μείωσε δραματικά το κόστος του ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων, έκανε πολύ πιο εύκολη και φτηνή τη διακίνηση εγγράφων και κατήργησε τις μικρο-εξουσίες που οι αποκλεισμοί στην πρόσβαση στην πληροφορία έφεραν.

Ταυτόχρονα, η Διαύγεια έχει αποτελέσει από την πρώτη σχεδόν στιγμή της καθιέρωσής της, αντικείμενο διαρκών επιθέσεων με στόχο τη δημιουργία εξαιρέσεων που θα την αποδυνάμωναν και θα επέτρεπαν τη επαναδημιουργία των δομών μικρο-εξουσίας πάνω στον πολίτη που η Διαύγεια προσπάθησε να καταργήσει. Τις περισσότερες φορές οι προσπάθειες αυτές υπήρξαν ανεπιτυχείς, αλλά όχι πάντοτε.

Κεντρικός στόχος μιας πολιτικής διαφάνειας σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να είναι η ολική εφαρμογή της Διαύγειας για όλες τις πράξεις όλων των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ και όλων των ΝΠΙΔ του δημοσίου. Επιπλέον, κεντρικός πολιτικός μας στόχος και δέσμευση θα πρέπει να είναι η επέκταση της Διαύγειας στο Κοινοβούλιο, στα κόμματα και στη Δικαιοσύνη, καθώς και -ιδίως- στον ιδιωτικό τομέα που συναλλάσσεται με το δημόσιο σε σχέση με τα έργα που πραγματοποιεί για αυτό.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

(β) Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η ανοιχτή διακυβέρνηση υπό την ευρεία της έννοια περιλαμβάνει τόσο στοιχεία Διαφάνειας, όσο και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων, αλλά με δεδομένο ότι τα θέματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε αναλυτικότερα σε συγκεκριμένες ενότητες, είναι σκόπιμο να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο θέμα της συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και διακυβέρνησης.

Η κεντροαριστερά πιστώνεται και πάλι με την εισαγωγή του θέματος της ανοιχτής διακυβέρνησης στο δημόσιο λόγο και στο θεσμικό πεδίο, αλλά τα πρακτικά αποτελέσματα σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης έχουν υπάρξει σχετικά περιορισμένα. Ενώ, για παράδειγμα η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έγιναν μέλη το Open Government Partnership (OGP) κι έχει αναλάβει εκτεταμένες δεσμεύσεις σε σχέση με την ανοιχτή διακυβέρνηση, έχει καταταγεί στην κατηγορία των Pretenders, των χωρών δηλαδή που προσποιούνται ότι ενισχύουν την ανοιχτότητα, αλλά στην πράξη κάνουν πολύ λίγα για αυτήν.

Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να ενισχυθούν οι ενέργειες συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων τόσο σε τοπικό επίπεδο (να ενισχυθούν δράσεις π.χ. συμμετοχικών προϋπολογισμών), όσο και σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. με την ουσιαστικότερη λειτουργία των δημοσίων διαβουλεύσεων και τη διασύνδεση του opengov με τα συστήματα του Κοινοβουλίου και του Εθνικού Τυπογραφείου). Ειδικά στο θέμα των διαβουλεύσεων και της καλής νομοθέτησης θα πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια ώστε να υπάρχει τουλάχιστον διασύνδεση των διαβουλεύσεων (opengov) με τους νόμους (Βουλή και Εθνικό Τυπογραφείο) και τις διοικητικές πράξεις (Διαύγεια), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες σε μια διαβούλευση να έχουν πραγματική πρόσβαση στο νομοθετικό έργο, στην ολοκληρωμένη νομοθεσία και τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργασία στο θέμα της ακεραιότητας και λογοδοσίας και να ολοκληρωθούν κάποιες από τις πολιτικές που λιμνάζουν από το 2010, όπως οι ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για τον δημόσιο τομέα, η ψηφιακή Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας διοίκησης, ο συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση και η αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων και στρατηγική συμμαχία για καταπολέμηση της διαφθοράς, που αποτελούν εξάλλου και δεσμεύσεις της Ελλάδας απέναντι στο OGP.

Συνολικά, η πρόσφατη εμπειρία έχει καταδείξει ότι η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε καταλυτική στην επιτυχία των όποιων δράσεων ανοιχτής διακυβέρνησης έχουν πραγματοποιηθεί. Είναι, κατά συνέπεια απαραίτητο να θεωρήσουμε τη συνεργασία με τέτοιες ομάδες πολιτών που ιδεολογικά βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο της ανοιχτότητας και μάλιστα τη θέσμιση της συνεργασίας με αυτές ως κεντρικό άξονα της πολιτικής μας.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

(γ) Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα

Το θέμα των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ανοιχτών πολιτικών. Έχει γίνει ιδιαίτερη πρόοδος ιδίως με το πέρασμα της νομοθεσίας για το άνοιγμα των δεδομένων του 2014, αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή του ανοίγματος των δεδομένων στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για το άνοιγμα των δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές FAIR (Findable, Accessible, Identifiable, Reusable). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι ευρέσιμα, προσβάσιμα, αναγνωρίσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. Θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό μας στόχο το πραγματικό άνοιγμα, η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση αξιόπιστων ροών των δημόσιων δεδομένων και όχι μόνο το κατ’όνομα άνοιγμα τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο εάν η δημιουργία αξιόπιστων και σε σταθερά σημεία αποτεθημένων και συντηρούμενων δεδομένων αποτελέσει μέρος της περιγραφής των εργασιών των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα πρέπει αντιστοίχως να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες και υποδομές για να πραγματοποιούν τις σχετικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε δράση ανοίγματος δεδομένων θα πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα από το Εθνική Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, ενώ το σύνολο των υποδομών στη δημόσια διοίκησης θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα μοντέλο εύκολης απόθεσης και διάθεσης δεδομένων.

(δ) Χρήση Ανοιχτών Προτύπων και διασφάλιση διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση

Η χρήση ανοιχτών προτύπων είναι βασικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση ουσιαστικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της διασύνδεσης αυτών με συστήματα ιδιωτών. Τα ανοιχτά πρότυπα διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση με έναν μόνο προμηθευτή πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ότι όλοι οι ιδιώτες μπορούν να συναλλάσσονται με το δημόσιο χωρίς να υπάρχει προτίμηση κάποιων έναντι κάποιων άλλων. Η θεσμοθέτηση ανοιχτών προτύπων και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποτελεί κεντρική μας πολιτική δέσμευση προκειμένου να έχουμε ουσιαστική ανοιχτότητα στη δημόσια διοίκηση.

(ε) Ανοιχτό Λογισμικό στο Δημόσιο τομέα

Η υιοθέτηση του ανοικτού λογισμικού μπορεί να καταστεί πυλώνας μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς:

* αυξάνει την τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας στη διαδικασία αυτή, παγκόσμια εμβέλεια και αναφορά

* αυξάνει την απασχόληση με βιώσιμο τρόπο, αφού στηρίζεται στη γνώση μικρών ή μεγαλύτερων δικτύων

* επιτρέπει την επιχειρηματική ανάπτυξη στη λογική της συμμετοχής και των συνεργασιών

* μειώνει το εμπορικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κλειστού λογισμικού

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

(στ) Ανοιχτή Γνώση και Εκπαίδευση

Ο χώρος της έρευνας και της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους λίγους χώρος όπου, παρά τη διαρροή εγκεφάλων, έχουμε καταφέρει να διατηρηθούμε στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης σε σχέση με την ποιότητα των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούν οι ερευνητές μας. Ταυτόχρονα, έχει πραγματοποιηθεί ήδη ένας επιτυχημένος κύκλος δημιουργίας ανοιχτών μαθημάτων και συγγραμμάτων. Στο σημείο που βρισκόμαστε θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια τολμηρή στρατηγική σε σχέση με το ανοιχτό στην έρευνα και την εκπαίδευση. Ειδικότερα προτείνονται οι ακόλουθες πολιτικές:

Δημιουργία προγράμματος ανοιχτών βασικών συγγραμμάτων για όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας

Υποχρεωτική χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Υποχρεωτικά ανοιχτά βιβλία με τη μορφή wikis σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Υποχρεωτική (πράσινη) ανοιχτή πρόσβαση για όλα τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Συντονισμός και εξορθολογισμός δημόσιων ανοιχτών αποθετηρίων

Εθνικό Πρόγραμμα Ανοιχτής Επιστήμης και Έρευνας

Θεσμοθέτηση του εξορισμού ανοιχτού και της ενεργητικής διαφάνειας στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για το σύνολο των διοικητικών τους πράξεων

Ενίσχυση του θεσμού των Εργαστηρίων Ανοιχτής Καινοτομίας (Edulabs) στα σχολεία

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

(ζ) Ανοιχτά Πολιτιστικά Δεδομένα

Για μια σειρά από λόγους -και λόγους οικονομικής φύσης- τα περισσότερα μουσεία, βιβλιοθήκες, και αποθήκες ψηφιακού υλικού θέτουν περιορισμούς στην χρήση των ψηφιακών συλλογών τους. Οι επιμελητές μουσείων και καλλιτεχνικών εκθέσεων φοβούνται ότι κινδυνεύουν από περιπτώσεις παραπλανητικών αναφορών στους αρχικούς δημιουργούς αν επιτρέψουν την ανοικτή πρόσβαση στα πολιτιστικά τους προϊόντα.

Για την προώθηση της δημιουργικής πολιτιστικής παραγωγής και για την καλύτερη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι επιμελητές, οι ιδιοκτήτες , οι ερευνητές, και οι παραγωγοί πολιτιστικών έργων πρέπει να συνεργαστούν με νέους τρόπους. Αυτό που χρειάζεται, με άλλα λόγια, είναι μια πολιτική ανοικτής πρόσβασης στα πολιτιστικά έργα που δεν θα καθορίζεται μόνο από περιορισμούς της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά από αντίστοιχα καθορισμένες ελευθερίες.

Σε όλα τα κράτη ισχύει η διαφοροποίηση μεταξύ της φυσικής ιδιοκτησίας ενός αντικειμένου (εικόνα, κείμενο, έργο τέχνης) και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο η τελευταία προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της φυσικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται από ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον χρήστη. Αυτά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα πνευματικά δικαιώματα, ακόμα και όταν το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι μοναδικό.

Η πρόσβαση σε μοναδικά ιστορικά αντικείμενα, εικόνες ή κείμενα –στην πολιτιστική κληρονομιά- αποτελεί μόνο σπάνια ένα ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, αποτελεί, πρώτα από όλα, μια συμβατική υποχρέωση.

(η) Το Ανοιχτό ως μέσο ρύθμισης της αγοράς

Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους των πολιτικών για το ανοιχτό είναι η εκτεταμένη χρήση που αυτές μπορεί να έχουν σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών:

σε σχέση με τις ρυθμισμένες από ρυθμιστικές ή ανεξάρτητες αρχές αγορές, η επιβολή κανόνων ανοιχτών ή επαναχρησιμοποιήσιμων -όπου τα ανοιχτά δεν είναι δυνατόν- δεδομένων μπορεί να μειώσει δραματικά το κόστος της ρύθμισης και να επιτρέψει τον ουσιαστικό έλεγχο τόσο των ρυθμιζόμενων όσο και των ρυθμιστών (π.χ. η χρήση ανοιχτών δεδομένων για τα στοιχεία που συλλέγονται σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών ή ΜΜΕ)

σε σχέση ρυθμισμένα επαγγέλματα, η ανοιχτή και διαφανής διάθεση των διαδικασιών λήψεων των σχετικών αδειών καθώς και στοιχείων σε σχέση με τα επαγγέλματα αυτά μπορεί να βοηθήσει τόσο στη χάραξη σχετικών αναπτυξιακών πολιτικών όσο και σε σχέση με την πρόσβαση στις σχετικές αγορές εργασίας και αλυσίδες αξίας

σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές με το δημόσιο, η καθιέρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος ανοιχτών εταιρειών στα πρότυπα του opencorporates και του publicspending.net μπορεί να δώσει ουσιαστικά στοιχεία σε σχέση με τη λειτουργία τους και να αποτελέσει εργαλείο τόσο για τις αρχές που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, όσο και στους φορείς άσκησης πολιτικής, αλλά και σε άλλες εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε κάποια αγορά.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

(θ) Προοδευτική πολιτική για τη Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλες οι ανωτέρω πολιτικές δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν υπάρξει μια προοδευτική και ανοιχτή πολιτική για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει μια πολιτική που έχει ως στόχο τη μείωση του αρνητικού ισοζυγίου διανοητικής ιδιοκτησίας της χώρας:

νομοθετική ενίσχυση των Κοινών (Δημοσίου Τομέα)

επαύξηση των εξαιρέσεων και περιορισμών προς όφελος των Ακαδημαϊκών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά και των Μουσείων, Αρχείων και Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και διανοητικής παραγωγής

Εισαγωγή το θεσμού της δημόσιας εφεύρεσης

Εφαρμογή συστήματος ανοιχτών δεδομένων για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης

(ι) Ανοιχτό Υλικό (hardware) και τεχνολογίες

Επιλογή συγκεκριμένων τομέων (πχ. μηχανολογία, αρχιτεκτονική, εκπαίδευση) για την προώθηση δράσεων ανοικτού εξοπλισμού οι οποίες επιτρέπουν:

* τον ελεύθερο διαμοιρασμό και βελτίωση σχεδίων κατασκευής των τελικών προϊόντων

* τη βιώσιμη κατασκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μηχανών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένη τεχνικά σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

(ια) Προστασία των Κοινών

Μια πολιτική ενίσχυσης του Ανοιχτού πρέπει να συνοδεύεται από μια συνολικότερη πολιτική προστασίας των κοινών, όχι μόνο των ψηφιακών που ταυτίζονται με τις πολιτικές ανοιχτότητας, αλλά και των υλικών κοινών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και των κοινών χώρων και για το λόγο αυτό θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δεδομένα της Κτηματολόγιο ΑΕ (ΕΚΧΑΕ) να καταστούν ανοικτά και προσβάσιμα με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς σε όλους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει δεδομένα αδειοδοτήσεων δημοσίων χώρων τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, όσο -και ιδίως- από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι ανοιχτά και ουσιαστικά επαναχρησιμοποιήσιμα προκειμένου να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τους δημόσιους χώρους, από τα τραπεζοκαθίσματα, μέχρι τις καντίνες και τις ξαπλώστρες στις παραλίες.
0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

(ια) Ανοιχτή Κοινωνία

Τελικός σκοπός όλων των ανωτέρω είναι να έχουμε μια ανοιχτή κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία έχουμε ουσιαστική πρόσβαση όλοι. Μια κοινωνία που μας ανήκει αλλά και ταυτόχρονα ανήκει σε όλους τους γύρω μας. Μια κοινωνία που σέβεται τα κοινά, φυσικά και ψηφιακά, όπως σέβεται και τα δικαιώματα όλων. Μια κοινωνία πραγματικά ανοιχτή και άρα πραγματικά προοδευτική.
0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx