ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

H Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία στην τελευταία συνεδρίαση της αποτίμησε τα αποτελέσματα των πρόσφατων Αυτοδιοικητικών εκλογών στην υπάρχουσα πολιτική συγκυρία, και εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:
Με την ψήφο τους στις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές οι ψηφοφόροι έστειλαν μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες.

1. Με την αυξανόμενη αποχή συγκριτικά με τις αντίστοιχες Αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019 οι πολίτες εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους με το κομματικό σύστημα
αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τα
πολιτικά κόμματα και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του πρέπει να πάρουν
πρωτοβουλίες για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
2. Οι πολίτες πλέον δεν είναι δεδομένοι και κομματικά ελεγχόμενοι. Παρά την
πρόσφατη επιτυχία της στις εθνικές εκλογές και την επιστράτευση ποικιλώνυμων
πρακτικών η επιδίωξη πολιτικής κυριαρχίας και παντοδυναμίας της Κυβέρνησης της
ΝΔ απέτυχε. Οι πολίτες έδωσαν το μήνυμα ότι η αλαζονεία και καθεστηκυία
νοοτροπία της κυβέρνησης φτάνει στο τέλος της.
3. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει βαθιές ρίζες στην τοπική και περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. Όταν οι ρίζες αυτές συνδυαστούν από υποψηφίους που φέρνουν
τον αέρα της ανανέωσης και των νέων ιδεών μπορούν να προσελκύσουν και
πολίτες που είναι ενταγμένοι σε άλλους πολιτικούς χώρους. Με κορμό το ΠΑΣΟΚ –
Κίνημα Αλλαγής μπορούν να συγκροτηθούν σύγχρονες και προοδευτικές δημοτικές
και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σε όλη την χώρα.
4. Τα πρόσωπα που τοποθετούνται επικεφαλής των ψηφοδελτίων έχουν τη δική τους
τεράστια σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αποτελέσματα στην Αθήνα με
την βαριά ήττα του κ. Κ. Μπακογιάννη από τον υποστηριζόμενο από το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής κ. Χάρη Δούκα. Τα επιστημονικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του
κ. Χάρη Δούκα αλλά και άλλων υποψηφίων που υποστηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής που έτυχαν μεγάλης αποδοχής των πολιτών δείχνουν το δρόμο για

τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοί μας όχι μόνο στις
Αυτοδιοικητικές αλλά και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο.
5. Πρέπει να κατανοηθούν -και συνεπώς να απαντηθούν- τα σύγχρονα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ιδίως των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ελληνική
κοινωνία αλλάζει και αντιμετωπίζει πολλά και ποικίλα προβλήματα. Στα
προβλήματα αυτά και στα αιτήματά του πρέπει να αποβλέπει καθημερινά ο
προγραμματικός μας λόγος και η πολιτική πρακτική μας. Με τέτοιες πολιτικές
μπορεί να αναστραφεί το κλίμα της απάθειες και της αποχής που τείνει να γίνει
κοινή πρακτική.
6. Το μήνυμα είναι σαφές. Καμία πολιτική δύναμη και κανένας δεν είναι δεδομένος,
αιώνιος και άφθαρτος.
7. Παρά την πρόσφατη εκλογική της επιτυχία η Κυβέρνηση της ΝΔ έδειξε ήδη
ανικανότητα και σημαντικές αδυναμίες στην διακυβέρνησή της. Τα αποτελέσματα
των εκλογών της αυτοδιοίκησης έδειξαν ότι οι πολίτες έστω και δειλά της γυρίζουν
την πλάτη.
Η Εκτελεστική Γραμματεία των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία εκτίμησε ότι
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ακόμη δρόμο να διανύσει μέχρι να πείσει με την πολιτική και
κυβερνητική του πρόταση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις στην
κοινωνία και το διαρκές προσκλητήριο προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες,
προοδευτικούς και μη προνομιούχους να ακούσουν την προγραμματική φωνή του.
Πρέπει να συνεχίσουμε τον αδιάκοπο αγώνα για πολιτικές που θα εξισορροπούν την
ατομική και συλλογική ευημερία με τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, την προστασία
του περιβάλλοντος, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την
κοινωνική προστασία και την προσφορά ευκαιριών προς όλους τους πολίτες.
Η Εκτελεστική Γραμματεία των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία καταθέτει τις
παρακάτω προτάσεις και καλεί σε στο δημόσιο διάλογο για:
– Την κατάργηση του θεσμού των ετεροδημοτών και την εφαρμογή της αρχής ότι η
φορολογική κατοικία να ταυτίζεται με τον τόπο των εκλογών. Ο πολίτης πρέπει να
επιλέγει ποιος θα ρυθμίζει τα θέματα της καθημερινότητας του (85% ρυθμίζονται
από τον/την Δήμαρχο) και να μπορεί να ελέγχει την αρχή που είναι εγγύτερα σε
αυτόν. Με πολύ απλό τρόπο όσοι πληρώνουν δημοτικά τέλη και κατοικούν μόνιμα
–κατά τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ – πρέπει να μπορούν επιλέγουν τις τοπικές αρχές.
Η απόσταση από τον τόπο ψηφοφορίας ωθεί σε επιλογές με προσωπικά και
πελατειακά κριτήρια.
– Την βελτιστοποίηση του εκλογικού συστήματος των Αυτοδιοικητικών εκλογών (να
αρθούν οι αδικίες στην κατανομή εδρών στις περιφέρειες). Πρέπει να ενισχυθεί η
τοπική αναφορά του/της αιρετού. Η αρχή εκλογών να λειτουργήσει υπό τον έλεγχο
της Βουλής και να προχωρήσει στην μελέτη για την διαμόρφωση νέου εκλογικού
συστήματος. Ο/Η αιρετός πρέπει να είναι διακριτός, να λογοδοτεί και να έχει σαφή
τοπική αναφορά.
– Την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων σύμφωνα με την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας του 2011. Όλες οι αρμοδιότητες τους να μεταφερθούν

στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που κατά το Σύνταγμα είναι υπεύθυνη για την
στρατηγική και την ανάπτυξη της περιοχής. Άλλωστε κατά το Σύνταγμα η Ελλάδα
λειτουργεί με βάση το αποκεντρωμένο μοντέλο.
– Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων να επιλέγονται μέσω διαφανών και αξιοκρατικών
διαδικασιών. Η διοίκηση πρέπει να αποκτήσει λειτουργική αυτονομία, να
λειτουργεί με βάση θεσμικές αποφάσεις και να μην είναι συνδεδεμένη με την
πολιτική λειτουργία. Οφείλει να είναι αμερόληπτη και χρηστή δηλαδή να ενεργεί με
άξονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι με άξονα την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του πολιτικού προσωπικού.
– Να προχωρήσει η ενδοδημοτική αποκέντρωση. Οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες
– πρέπει να αποκτήσουν σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες, ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους συνδεδεμένους με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον
προϋπολογισμό του δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας της εγγύτητας
(Proximity Economy), την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες,
που θα προλαμβάνουν και θα αντιμετωπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις
αυξανόμενες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού,

με διαφάνεια, αλληλεγγύη, με υπηρεσίες δια βίου μάθησης, υγείας, πρόνοιας,
αναπηρίας, προσιτής στέγασης, αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας,
απασχόλησης των ευάλωτων, των ειδικών και των μειονεκτουσών ομάδων του
πληθυσμού, με την δημιουργία συνεκτικών Δικτύων Κοινωνικής Ανθεκτικότητας
και Καινοτομίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών
και της Κοινωνικής Οικονομίας.
– Να προβλεφθεί 6μηνη τουλάχιστον παράταση ως μεταβατικό στάδιο με αρχή την
1η Ιανουαρίου 2024 για τη σταδιακή και ομαλή μεταφορά στη διοικητική δομή των
ΟΤΑ των αρμοδιοτήτων όλων των ΝΠΔΔ που καταργούνται, σύμφωνα με τον νόμο
5056/2023 και όχι μόνο των σχολικών επιτροπών. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης
είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση για προγραμματικές συμβάσεις με τους
φορείς της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει
να προβλεφθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης των δράσεων αυτών μέσω του ΕΣΠΑ
(ΕΚΤ), του Ταμείου Ανάκαμψης (δράσεις ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και μέτρα
αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών), του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων για βελτίωση υποδομών.Στόχευση στις κοινωνικές

επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020), για την κοινωνική
συνοχή και τη πρόνοια. (Οδικός Χάρτης Πολιτικής για την υλοποίηση του Πακέτου
Κοινωνικών Επενδύσεων – Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2023

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια