Γ1. Ο Ρόλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Η συμφωνία λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ για τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τη συμμετοχή των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και ανένταχτων δυνάμεων και στελεχών του ευρύτερου χώρου και η αύξηση των εκλογικών ποσοστών τους στις εκλογές που ακολούθησαν, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για τη συσπείρωση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας.

Η συγκρότηση του 15μελούς Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής συμπαράταξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και των «Κινήσεων», αποτέλεσε ένα δεύτερο σημαντικό βήμα για να ακολουθήσουν και άλλα σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο για την συγκρότηση Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων, την ενίσχυση της κοινής παρουσίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τη δημιουργία επιμέρους ομάδων εργασίας του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου και κυρίως για την οργάνωση της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης τον Μάιο του 2016.

Οι εκπρόσωποι των Κινήσεων Πολιτών συμμετέχουν και στις τέσσερις κοινές ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί για το Οργανωτικό, τον Πολιτικό Σχεδιασμό, το Πρόγραμμα, την Επικοινωνία, καθώς και στην Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Σοσιαλδημοκρατίας. Παράλληλα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ενισχύεται η δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Σήμερα είναι ανάγκη η ΔΣ να εμπεδώσει και να κάνει καθημερινή πράξη την συμπαραταξιακή λειτουργία. Οι εκπρόσωποι των Κινήσεων Πολιτών έθεσαν επανειλημμένα στα όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης την ανάγκη για περισσότερα και πιο γρήγορα βήματα τόσο ως προς την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών σύγκλισης όλων των δυνάμεων του χώρου, όσο και ως προς την προγραμματική και οργανωτική της ενίσχυση σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, στο προηγούμενο διάστημα, η Συντονιστική Επιτροπή και η Συντονιστική Γραμματεία των Κινήσεων Πολιτών εξέδωσαν αρκετές ανακοινώσεις και οργάνωσαν Συνέντευξη Τύπου, παρεμβαίνοντας έτσι στις πολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κρίναμε αναγκαίο να διαφοροποιηθούμε  αναδεικνύοντας τις δικές μας προτεραιότητες (σχέσεις ΠΑΣΟΚ-Ποταμιού, εκλογή Κ. Μητσοτάκη, διαγραφή Γρηγοράκου, προσφυγικό, σύμφωνο συμβίωσης, επεισόδιο Κουμουτσάκου, επέτειος Πολυτεχνείου κα). Οργανώσαμε επίσης με μεγάλη επιτυχία, μια ανοικτή εκδήλωση πολιτικού διαλόγου στην ΕΣΗΕΑ με συμμετοχή εκπροσώπων από ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΠΟΤΑΜΙ, ΔΙΚΤΥΟ και με την παρουσία του Κ. Σημίτη.

Για την ενίσχυση της ΔΣ προτείνουμε:

(1) Περαιτέρω ενίσχυση των συμπαραταξιακών χαρακτηριστικών έναντι των στενών κομματικών, με μεταφορά όλων των κοινών θεμάτων στο ενιαίο κέντρο πολιτικών αποφάσεων που είναι το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο. Καμία θέση και απόφαση της Δ.Σ. δεν πρέπει να ανακοινώνεται, αν δεν έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή και των τριών φορέων της ΔΣ στη διαμόρφωση τους.

(2) Τακτική, ανά μήνα, συνεδρίαση του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου, και έκτακτη όποτε χρειαστεί, με ημερήσια διάταξη, εισηγήσεις και καταγραφή προτάσεων και αποφάσεων. Θα χρειαστεί, επίσης, η λειτουργία οργανωμένης γραμματειακής υποστήριξης.

(3) Ολοκλήρωση της συγκρότησης της ΔΣ σε περιφερειακό επίπεδο (οργάνωση και προγραμματισμός λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων και ορισμός Γραμματειών) με επιτάχυνση των διαδικασιών με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι το Πάσχα.

(4) Δημιουργία σε κάθε Δήμο «Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση της Σοσιαλδημοκρατίας» με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων προοδευτικών πολιτών.

(5) Έγκαιρη οργάνωση του προγραμματικού διαλόγου ενόψει της Συνδιάσκεψης.

(6) Εντατικοποίηση των εργασιών των τεσσάρων ομάδων που έχουν συγκροτηθεί (οργανωτικού, πολιτικού σχεδιασμού-προγράμματος, συνεργασιών-διεύρυνσης, επικοινωνίας-τύπου) ενόψει της Συνδιάσκεψης.

(7) Υιοθέτηση του λογοτύπου της ΔΣ  σε κάθε δημόσια εμφάνιση των στελεχών της (κυρίως των βουλευτών και ευρωβουλευτών) και σε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις.

(8) Εξασφάλιση στις δημόσιες εκδηλώσεις και στα μέσα, εκτός από το λογότυπο της ΔΣ,  τη συμμετοχή των τριών συνιστωσών (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Κινήσεις) στην οργάνωση και στους ομιλητές.

(9) Διασφάλιση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας και των τριών πόλων με βάση τα διαθέσιμα μέσα.

Αναμφισβήτητα, η Προγραμματική Πολιτική Συνδιάσκεψη τον ερχόμενο Μάιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της προγραμματικής συνοχής και ταυτότητας, στην προοπτική βαθύτερης ενοποίησης του χώρου με τα αναγκαία θεσμικά βήματα. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα πρέπει οι πολιτικές μας προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα να διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μη κομματικών δυνάμεων, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ισχυρή κοινωνική δυναμική, ικανή  να οδηγήσει σε υπέρβαση του πολυκερματισμού και στη δημιουργία του «νέου» με όρους πολιτικών και όχι κομματικών συσχετισμών.

Για το σκοπό αυτό έχουμε προτείνει στο Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να λάβει άμεσα εκείνες τις αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιόπιστες διαδικασίες στην πορεία συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί:

(α) στην αντιπροσωπευτική σύνθεση του πανελλαδικού σώματος που θα συγκληθεί και το οποίο θα αποφασίσει την ονομασία, τα σύμβολα, το πρόγραμμα και τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας.

(β) στη διαμόρφωση συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων και στελεχών, κεντρικά αλλά και σε κάθε δήμο της χώρας.

(γ) στον τρόπο εκλογής της νέας ηγεσίας, αλλά και στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των κεντρικών οργάνων, που θα κατοχυρώνουν την ενιαία πολιτική λειτουργία, χωρίς να καταλύεται στη φάση αυτή η πολιτική και οργανωτική αυτονομία των επιμέρους κομμάτων και φορέων.

(δ) στην οργάνωση του πολιτικού διαλόγου που θα οδηγήσει στον εμπλουτισμό και στην αποσαφήνιση της πολιτικής πρότασης για την έξοδο από την κρίση, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής.

Σε επόμενη φάση, όταν ωριμάσουν μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή όσμωση οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα για την ίδρυση ενός νέο φορέα της ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας μέσα από ένα ιδρυτικό συνέδριο.

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια