ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (6η Σύνοδος της 4ης Σ.Ε.)

Η Συντονιστική Επιτροπή των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία στην συνεδρίαση της 6ης Συνόδου της 4ης Σ.Ε,  που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου  εξ αποστάσεως,  εξέδωσε την παρακάτω απόφαση σχετική  :

  1. Για τις επιπτώσεις της πανδημίας και την ενίσχυση των ιδεών της σοσιαλδημοκρατίας
  2. Για την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα
  3. Για την χρηστή διακυβέρνηση διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς
  4. Προτεραιότητα μας η ριζική ανασυγκρότηση της  (κεντρο) αριστεράς

Ακολουθεί η πλήρης ανάπτυξη της απόφασης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η κρίση του νέου κορονοϊού που έπληξε όλη την υφήλιο και με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Ευρώπη θα έχει καταλυτικές ιδεολογικοπολιτικές συνέπειες. Η Ευρώπη θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την πανδημία διότι αυτή φαίνεται να παράγει, μεταξύ άλλων, συνέπειες αφενός σε επίπεδο πολιτικών ιδεών, πολιτικής και στόχων αφετέρου σε επίπεδο κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον φαίνεται να ευνοούν την επανάκαμψη  της Σοσιαλδημοκρατίας. Η κρίση απέδειξε την ορθότητα των ιδεών της σοσιαλδημοκρατίας. Σε επίπεδο πολιτικών ιδεών, η κρίση ανέδειξε περίτρανα την καθοριστική αξία του κράτους και των δημόσιων συστημάτων υγείας (ΕΣΥ, κ.α.) στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το κοινωνικό κράτος που τόσο έχει λοιδορηθεί τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται να επανέρχεται ραγδαία στο αρχέτυπο του. Αλλά το κοινωνικό κράτος υπήρξε το μείζον, το ιστορικό επίτευγμα της Σοσιαλδημοκρατίας στη μεταπολεμική Ευρώπη.  Με άλλα λόγια, οι πολιτικές δυνάμεις, νεοφιλελεύθερες, φιλελεύθερες, δεξιές ή οτιδήποτε υιοθέτησαν τις διαχρονικές σοσιαλδημοκρατικές αξίες με αποτέλεσμα κάποιοι να διατείνονται ήδη ότι “Είμαστε όλοι Σοσιαλδημοκράτες τώρα”.  Στο πεδίο των κοινωνικών συνθηκών, η πανδημία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη πρωτόγνωρη ύφεση, συρρίκνωση της οικονομίας που μπορεί να φθάσει μέχρι και το 15% του ΑΕΠ σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – ΕΚΤ. Ολόκληροι οικονομικοί κλάδοι και δραστηριότητες έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς με τεράστιες δυσκολίες επανάκαμψης και με βασική συνέπεια την ανεργία να εκτινάσσεται στα ύψη ξανά στην Ευρώπη και σειρά εργασιακών δικαιωμάτων να περιστέλλονται. Επίσης αποτέλεσμα των συνεπειών της πανδημίας είναι να διευρυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να πληγούν ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μειονότητες, περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση επέβαλε σε όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετούν κεϋνσιανές και αναδιανεμητικές πολιτικές αντλούμενες από το ιστορικό οπλοστάσιο της σοσιαλδημοκρατίας. Το ζητούμενο είναι οι οικονομικά και κοινωνικά χρήσιμες αυτές πολιτικές να παραμείνουν επίκαιρες και ενεργές ακόμα και μετά την υπέρβαση της πανδημίας και των συνεπειών της  και να μην υπάρξει επιστροφή στην αγοραία «κανονικότητα». Η ενίσχυση των Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη είναι πλέον απαραίτητη για να διασφαλισθεί η έμφαση σε μια  κοινωνικά προσανατολισμένη οικονομία της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια αρχική φάση αναδίπλωσης σε εθνικές πολιτικές φαίνεται ότι ξαναβρίσκει τον συλλογικό βηματισμό της παρά ορισμένες οριακές παραφωνίες. Η συλλογική Ευρωπαϊκή αντίδραση θα πρέπει αυτή τη φορά να είναι έγκαιρη και θεσμική, να ασκηθεί δηλαδή από τα Ενωσιακά όργανα με ανάλογες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και με ποσά ικανά να διασφαλίσουν την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών. Εφόσον, όπως φαίνεται πιθανό, ληφθούν αποφάσεις στην κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα θα έχει στην διάθεσή της  από το 2021 πακέτα χρηματοδότησης 2,5 ως 3 φορές μεγαλύτερα από τα γνωστά μας ΕΣΠΑ. Το βασικό  πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα η χώρα μας είναι η διαμόρφωση  νέων αποτελεσματικών μηχανισμών υλοποίησης των πολιτικών και των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι υπάρχοντες δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν ούτε καν  το τρέχον ΕΣΠΑ. Το νέο Ευρωπαϊκό  χρηματοδοτικό πλαίσιο μπορεί υπό όρους να αποτελέσει ευκαιρία για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστική κοινωνική πολιτική, νέες δεξιότητες και αύξηση της απασχόλησης με ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν ένα νέο ρόλο στη Σοσιαλδημοκρατία προκειμένου να επανακάμψει και να επανέλθει ως η κυρίαρχη δύναμη στο Ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο. Περιθώρια πολλά δεν υπάρχουν, η Σοσιαλδημοκρατία οφείλει εμφανισθεί με ένα σύγχρονο πολιτικό στίγμα, με ένα νέο αφήγημα , με ένα στρατηγικό πρόγραμμα που θα κοιτάζει στο μέλλον και  θα καλύπτει  ολοκληρωμένα τις μεγάλες προκλήσεις (κλιματική κρίση, μετανάστευση, πανδημίες, ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης, νέες τεχνολογίες αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης κ.α.) στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (βαθύτερη οικονομική και πολιτική ενοποίηση σε μια λογική ομοσπονδισμού, δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής) και θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα των νέων κοινωνικών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών αποκλίσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα η διαμορφούμενη κατάσταση απαιτεί καινούργιες και καινοτόμες προσεγγίσεις. Η διεύρυνση της πολιτικής δημοκρατίας πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση και διεύρυνση της οικονομικής δημοκρατίας με την ισότιμη συμμετοχή του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και του συνεργατισμού στην  οικονομική ανάπτυξη, την κατανομή των εισοδημάτων και την απασχόληση. Το οικονομικό μοντέλο που κυριάρχησε είναι μέρος του προβλήματος.

Η Ελλάδα, χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο προσαρμοσμένο στον απαιτητικό σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και των νέων κινδύνων που δημιουργούν η κλιματική κρίση, οι πανδημίες και η γήρανση του πληθυσμού. Η επιτυχία του μοντέλου αυτού απαιτεί δημιουργία επιτελικού κράτους (απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, πλήρης ψηφιοποίηση, ουσιαστική λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού) και προσήλωση στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων για την χώρα, επιμονή στην «πράσινη» ανάπτυξη με περιβαλλοντικές πολιτικές, στροφή στα δεδομένα της «ψηφιακής επανάστασης». Επίσης, απαιτεί την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας για νέες επενδύσεις σε μεταποίηση, νέες τεχνολογίες, ενέργεια, πράσινη, μπλε και ασημένια οικονομία, συμπλέγματα τουρισμού-αγροδιατροφής-πολιτισμού (π.χ. ενεργειακοί συνεταιρισμοί, οικιστικοί συνεταιρισμοί, συνεργατική αξιοποίηση των σχολαζουσών γαιών, με καινοτόμες μορφές αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες) και logistics αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ακόμη απαιτεί την ιεράρχηση των σημερινών αναγκών για ψηφιακό μετασχηματισμό, άρση των ανισοτήτων, προστασία του περιβάλλοντος, ενεργειακά και ευρυζωνικά δίκτυα, εκσυγχρονισμό των υποδομών σε μεταφορές, πολιτική προστασία, αναβάθμιση των δημόσιων συστημάτων υγείας, παιδείας, έρευνας και διά βίου μάθησης.  Σημαντικός συντελεστής για την επιτυχία θα είναι η δημιουργία ευνοϊκού οικοσυστήματος για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωση του συνεργατισμού και των  επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, για να μπορούν να παίξουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην διαχείριση και στην υπέρβαση της κρίσης της πανδημίας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών  κοινωνικού χαρακτήρα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την στέγασης, την φροντίδα παιδιών , ηλικιωμένων και ατόμων των ευάλωτων ομάδων. Η Επιτροπή «Πισσαρίδη»  έχει όλες τις προϋποθέσεις να καλύψει και να επικοινωνήσει με τον καλύτερο τρόπο το σκέλος της προετοιμασίας που αφορά τη στρατηγική και τους άξονες προτεραιότητας ενός αξιόπιστου Αναπτυξιακού Σχεδίου και να εμπνεύσει μια νέα κουλτούρα καινοτομίας, ποιότητας και εξωστρέφειας.

Η τουρκική προκλητικότητα και η επιθετικότητα κατά της Ελλάδος με τις όλο και αυξανόμενες και εντεινόμενες παραβιάσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και κανόνων του Διεθνούς Δικαίου συνεχίζεται επί ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαιρετίζουμε την επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά από πολλούς μήνες διότι παρότι η κατάσταση μεταξύ των δυο χωρών είναι τεταμένη,  οι δυο χώρες έχουν συμφέρον να διατηρούν καλές σχέσεις καθώς τα προβλήματα μόνο με το διάλογο μπορούν να επιλυθούν.

Η συντηρούμενη φημολογία για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, με νέες πρόσθετες δυσκολίες στην πραγματική οικονομία, συνιστά μέγα λάθος και θα καταγράψει τον πρωθυπουργό ως έναν ακόμα πολιτικό παράγοντα με μικροκομματικό σχεδιασμό.

Όσον αφορά την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερα ισχυρά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, έντονα συντηρητικά. Η, απαραίτητη για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, αξιολόγηση παραμένει εντός ενός έντονα γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού πλέγματος, και μπορεί να καταλήξει για ακόμη μια φορά κενό γράμμα. Η αυστηροποίηση των διαδικασιών προαγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –αφού δεν συνοδεύεται από μηχανισμούς που θα προσφέρουν ενίσχυση στους πιο αδύναμους μαθητές- σηματοδοτεί ένα σχολείο με σαφή συντηρητικό ιδεολογικό προσανατολισμό, όπως και η επαναφορά της αναγραφής της διαγωγής στους τίτλους σπουδών.  Η επαναθεσμοθέτηση των Προτύπων Σχολείων αποτελεί ένα θετικό στοιχείο των  νέων μέτρων, που μένει να αξιολογηθεί στο σύνολό της, με βάση τα προγράμματά τους και πρέπει να συνοδεύεται από γενικότερα μέτρα που θα ενισχύουν το δημόσιο σχολείο στο σύνολό του και όχι μέτρα υποβάθμισής του, όπως είναι η αύξηση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.

Στην τρέχουσα επικαιρότητα είναι το σχέδιο νόμου για τις πορείες πεδίο όπου  εδώ και αρκετά χρόνια ως πολιτικός χώρος έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη να ορισθούν κανόνες στην οργάνωση των πορειών. Χαιρετίζουμε την στάση της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής όπου χωρίς να ακολουθήσει την πεπατημένη της στείρας αντιπαράθεσης αλλά μέσα από μία δημιουργική αντιπολίτευση, που είναι το ζητούμενο της εποχής μας,  αναδιαμόρφωσε το σχέδιο νόμου  αποτρέποντας την αρχική, αυταρχική μορφή του εις βάρος των πολιτών και των ελευθεριών τους, αποτρέποντας την επιχειρούμενη περιστολή του δικαιώματος της συνάθροισης. Ελπίζουμε να στεφτεί με επιτυχία η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αξίωση της για απόσυρση της διάταξης για την αστική ευθύνη των διοργανωτών της διαδήλωσης, που μάλιστα καλούνται να αποδείξουν οι ίδιοι ότι είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα περιφρούρησης, μια αδικαιολόγητη και υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός Η.Π.Α. – Novartis συνιστά, βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, συναινετική διακοπή περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από τις αμερικανικές αρχές έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (προστίμου), βασίζεται στην παραδοχή τέλεσης παράνομων πράξεων και δεν αποτελεί απαλλακτικό πόρισμα. Η πρακτική αυτή, ξένη άλλωστε προς την ελληνική έννομη τάξη, δεν υποκαθιστά τον θεσμικό ρόλο της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Οι εντεταλμένοι λειτουργοί της θα πρέπει να αφήνονται απερίσπαστοι να ολοκληρώσουν την διερεύνηση κάθε υπόθεσης που τους έχει ανατεθεί χωρίς πολιτικές πιέσεις και προσωπικές απειλές. Εάν και όπου προκύψουν ευθύνες υπηρεσιακών αλλά και πολιτικών παραγόντων για την υπερσυνταγογράφηση και την υπερκοστολόγηση φαρμάκων στην επίμαχη υπόθεση αυτές θα πρέπει να αποδοθούν όπου δει και όπως ο νόμος προβλέπει. Αν και όπου τέτοιες ευθύνες δεν προκύψουν αλλά αντίθετα η παράλληλη διερεύνηση από το ελληνικό κοινοβούλιο διακριβώσει ενορχηστρωμένη προσπάθεια συκοφαντικής εμπλοκής πολιτικών προσώπων οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά και πολιτικά. Τέλος, εάν και όπου προκύπτουν ευθύνες παράβασης καθήκοντος από δικαστικούς λειτουργούς, θα πρέπει να επιληφθούν, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου , τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του σώματος και το θέμα να μην εκτραπεί σε προσωπική αντιδικία. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να προστατεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να μην την εμπλέκει σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις.

Σχετικά με την διαμάχη ΝΔ -ΣΥΡΙΖΑ για την αδιαφανή διακίνηση των χρημάτων  της καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι» και «Μένουμε Ασφαλείς» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαμάχη που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στους πολίτες της χώρας,  η κυβέρνηση της ΝΔ απάντησε με χαρακτηριστική καθυστέρηση για τον τρόπο διακίνησης των χρημάτων αυτών, τα ακριβή ποσά, τα κριτήρια επιλογής των αποδεκτών και βεβαίως τα ονόματα τους. Η απάντηση επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αδιαφάνεια, ότι δεν υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια, ότι επιδοτήθηκαν ανύπαρκτα μέσα και ότι η Κυβέρνηση με χρήματα του Ελληνικού λαού χτίζει και εδώ το πελατειακό της κράτος.  Ως ευρωπαϊκή χώρα χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγχρονο και διαφανή νόμο σχετικό με την κατανομή της κρατικής διαφήμισης που θα αποτελεί προϊόν διακομματικής συναίνεσης.

Ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος αποτελεί η εξουδετέρωση φαινομένων αυθαίρετης και εξωθεσμικής χρήσης της εξουσίας από πολιτικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην κεντρική διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση. Η κατάχρηση της εξουσίας σε κάθε επίπεδο και με κάθε μορφή  μπορεί να περιορισθεί μόνο από αποτελεσματικούς και ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να καταγγέλλονται κάθε φορά τα φαινόμενα διαφθοράς της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά να ενισχύεται η ανεξαρτησία των θεσμών αλλά και η διαφάνεια και η λογοδοσία από όσους διαχειρίζονται εξουσία. Η ενίσχυση των θεσμών ελέγχου και λογοδοσίας ενισχύεται με την θέσπιση ρυθμίσεων που κατοχυρώνουν θεσμικά την ανεξαρτησία από παρεμβάσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησης, της δικαιοσύνης, της αστυνομίας , των ελεγκτικών αρχών, και γενικότερα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Όλοι οι παραπάνω χειρισμοί θα πρέπει να γίνουν με κάθε αναγκαία νομική επιφύλαξη και πολιτική φειδώ. Ο ολισθηρός δρόμος ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανεπίγνωστη και θλιβερή απόπειρα παραπομπής άνευ ουδεμίας απόδειξης διαπρεπών πολιτικών του αντιπάλων θα πρέπει να σταματήσει. Είναι επικίνδυνος για την λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος και για το δημοκρατικό ήθος της κοινωνίας μας. Η χώρα μας έχει τραυματικές εμπειρίες από τον Διχασμό, την μετεμφυλιακή “καχεκτική δημοκρατία” και, πιο πρόσφατα, το “βρώμικο ’89”. Ας μην παίζει κανένας εν ου παικτοίς αναζητώντας μικροκομματικό και εκλογικά οφέλη. Οι Κινήσεις χαιρετίζουν και συντάσσονται με όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών στελεχών για την απόλυτη ανάγκη του πολιτικό μας σύστημα να υπερβεί τους μικροκομματισμούς  και να αρθεί στο ύψος της κοινής δημοκρατικής του ευθύνης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΡΙΖΙΚΉ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  (ΚΕΝΤΡΟ) ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αυτοαναγορεύεται σε «εν δυνάμει εναλλακτικό κόμμα εξουσίας στο πλαίσιο ενός ισχυρού διπολισμού», ως η «Κυρίαρχη πολιτική δύναμη του ευρύτερου αριστερού, προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου» και «Ο κύριος φορές αντιπολίτευσης και πόλος εξουσίας»,  ωστόσο στην πράξη είναι εμφανής η αδυναμία του να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση. Πόσο μάλλον τώρα που το πάλαι ποτέ ηθικό του πλεονέκτημα έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα από την αλαζονεία της εξουσίας που κουβαλούσαν πρωτοκλασάτα στελέχη του και συνεργαζόμενοι. Επίσης οι κραυγές του περί ακροδεξιάς στη ΝΔ προσφέρουν αρνητικές υπηρεσίες συμβάλλοντας στην διατήρηση της δεξιάς πτέρυγάς της συσπειρωμένη.  Το ΚΙΝΑΛ με ομόφωνη απόφαση του περσινού συνεδρίου έχει χαράξει ορθά μιαν αυτόνομη στρατηγική που στην πράξη είναι ανταγωνιστική και με την ΝΔ και με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα με κυβέρνηση ΝΔ το κρίσιμο ζήτημα στο χώρο της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι η αλλαγή των συσχετισμών με την αναγέννηση μιάς δημοκρατικής παράταξης στο DNA της οποίας να είναι εγγεγραμμένες οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και οι συναινέσεις με κοινωνικά χρήσιμη στάση και πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στα πράγματα. Οι ευρύτερες συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο είναι ζητούμενο αλλά οι σημερινές κυρίαρχες λογικές στον ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ  απομακρύνουν την πιθανότητα συνεννόησης.

Ως «Κινήσεις» συνεχίζουμε την πολιτική δράση εντός ΚΙΝΑΛ, με ανοιχτό δίαυλο εντός κι εκτός με όλα εκείνα τα πρόσωπα, συλλογικότητες και δίκτυα, με όσους έχουν κάτι να πουν τόσο ως ΚΙΝΑΛ όσο και στις οργανωμένες συλλογικότητες εκτός αυτού με πρώτο στόχο τη διατήρηση ζωντανής της συζήτησης, πέρα από τα τρέχοντα και τα επικαιρικά, για το νέο στίγμα και το νέο όραμα μιας Ανανεωτικής Αριστερής και Οικολογικής Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, στοχεύοντας τη συγκρότηση μιας ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας που θα μπορέσει στο εγγύς μέλλον να αποτελέσει την βάση ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο. Συμπληρωματικός και άμεσος στόχος μας η ενίσχυση του ΚΙΝΑΛ, συμβάλλοντας ώστε το κόμμα να μην εμπλακεί σε ένα κύκλο εσωστρέφειας με ζητήματα που έχει λύσει το συνέδριο και αφορούν την ταυτότητα του, αλλά να κινηθεί προς την κοινωνία, με προγραμματική ανανέωση, με στόχο τα νέα ακροατήρια, τις νέες ηλικίες, τις νέες απαντήσεις σε μία νέα εποχή. Οι ΚΠΣ θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν στην επικαιρότητα με ανακοινώσεις κλπ δημόσιες παρεμβάσεις, ως διακριτός πολιτικός φορέας.

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

1 Comment
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια

Διάβασα προσεκτικά όλη την πολιτική τοποθέτηση και συμφωνώ σε όλες τις εκτιμήσεις πλην μιας. Αν άλλαζε η λέξη “εντός” ΚΙΝΑΛ με “εκτός” ΚΙΝΑΛ, θα την συνυπέγραφα ευχαρίστως.