ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ: 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη-«Όλοι μαζί για το νέο ενιαίο φορέα»

Το Σάββατο 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατίαn με τίτλο «Όλοι μαζί για το νέο ενιαίο φορέα», στην οποία θα ολοκληρωθεί ο διάλογος των “Κινήσεων Πολιτών”.

Προσκαλούμε τα μέλη μας αλλά και τους ενεργούς πολίτες που είναι πολιτικοποιημένοι στους χώρους της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο διατυπώνοντας τις απόψεις τους στις επιμέρους εισηγήσεις αλλά και ειδικά στα παρακάτω ερωτήματα που θέτουν οι εισηγητές.

Στη Συνδιάσκεψη θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν:

i) Θέσεις για τις πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Π. Ιωακειμίδης)

– Συμφωνούμε ότι η πολιτικο-ιδεολογική μας ταυτότητα ορίζεται από τις αρχές και στόχους της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας, τον προοδευτικό μεταρρυθμισμό και την ενεργό υποστήριξή μας προς το στόχο της βαθύτερης ενοποίησης που οδηγεί σε πολιτική ένωση – ομοσπονδία των εθνικών κρατών, με την Ελλάδα στον πυρήνα της Ένωσης ως ισχυρό, κανονικό κράτος μέλος.

– Με βάση την ταυτότητά μας αλλά και την πολιτική εμπειρία, η οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε επιθυμητή ούτε δυνατή για λόγους πολιτικούς, πολιτιστικούς, ηθικούς. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε μπορεί να έχει σχέση με τη Σοσιαλδημοκρατία. Ακολουθεί ανερμάτιστες εθνολαϊκιστικές πολιτικές που οδηγούν τη χώρα σε βαθύτερη κρίση, αλλοιώνουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος, ενώ κλονίζουν τη θέση της χώρας σο Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο σύστημα.

-Σε ότι αφορά τη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας, συμφωνούμε ότι κύριος στόχος της ΔΗΣΥ θα πρέπει να είναι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας για την προώθηση της εθνικής στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Το συγκεκριμένο όμως κυβερνητικό σχήμα θα προσδιορισθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα και με βάση τη θέση ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα δεν θα περιέλθει σε κατάσταση ακυβερνησίας. Επομένως οποιαδήποτε συζήτηση τώρα για μελλοντικά κυβερνητικά σχήματα ή συνεργασίες είναι ανεπίκαιρη, πρωθύστερη και ζημιογόνος.

– Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων συμφωνούμε στην προώθηση δέσμης προοδευτικών ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων όπως (ενδεικτικά):

  • Στον τομέα της διοίκησης με κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και κατάργηση του δικαιώματος κάθε κυβέρνησης (υπουργού) να αντικαθιστά διοικήσεις οργανισμών κ.λπ. με πρόσωπα της επιλογής της χωρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης.

  • Αναθεώρηση της συνταγματικής διάταξης για την παροχή δυνατότητας μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιβολή διδάκτρων σε πανεπιστήμια σε φοιτητές με υψηλά οικογενειακά εισοδήματα. Χορήγηση υποτροφιών σε όλους τους χαμιλόμισθους.

  • Μείωση στρατιωτικών δαπανών στο μέσο όρο του ΝΑΤΟ – 1,4 % ΑΕΠ.

  • Κλείσιμο του θέματος FYROM με αποδοχή της πραγματικότητας και άρση του veto για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων (εφόσον εκπληρωθούν σχετικά κριτήρια).

  • Χωρισμός εκκλησίας – κράτους. Φορολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας.

  • Βάθεμα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – ΟΝΕ. Υπουργός Οικονομικών σε επίπεδο ΕΕ, προϋπολογισμός για την ευρωζώνη, αμοιβαιοποίηση χρέους.

ii) Παραγωγή πολιτικής- προγραμματικές θέσεις (Θ. Τσέκος)

ΕΝΝΕΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Η ιδεολογική ανανέωση της σοσιαλδημοκρατίας, είναι προϋπόθεση της ενότητας. Διαφορετικά τα ρήγματα του παρελθόντος (κρατισμός εναντίον οικονομικού φιλελευθερισμού) υποσκάπτουν τον διάλογο και την σύγκλιση και οδηγούν στον πολιτικό ετεροκαθορισμό (προτάσσονται οι συμμαχίες) .

2. Η σοσιαλδημοκρατία έχει συγκροτηθεί με βάση ένα αξιακό σύστημα αντιδιαμετρικά αντίθετο από εκείνο του οικονομικού φιλελευθερισμού. Αν και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ελεύθερή αγορά αντιλαμβάνεται τις δυσλειτουργίες της και τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες που αυτή παράγει. Ανισότητες όχι μόνο ως προς την κατανομή εισοδήματος αλλά και μεταξύ καταβαλλόμενης προσπάθειας και ανταμοιβής. Οι διορθωτικές παρεμβάσεις στην αγορά -ρύθμιση, σχεδιασμός αλλά και αναδιανομή του παραγόμενου εισοδήματος – είναι απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της και την κοινωνική ευημερία.

3. Η σοσιαλδημοκρατία προτάσσει το σύνολο έναντι του ατόμου. Οι κοινωνικές συνθήκες διαμορφώνουν τις ατομικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Απαιτείται συνεπώς οικονομικός και κοινωνικός σχεδιασμός και αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές για να διορθωθούν τα μειονεκτήματα που γεννούν οι αυτοματισμοί της αγοράς και οι κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κυρίαρχες ελιτ, και επιβάλλονται στις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και τα μέλη τους.

4. Η σοσιαλδημοκρατία είναι εκείνη που ιστορικά εμπέδωσε τον πολιτικό φιλελευθερισμό και διασφάλισε βασικά ατομικά δικαιώματα. Η σοσιαλδημοκρατία είναι η ουσιαστική φιλελεύθερη παράταξη.

5. Η σοσιαλδημοκρατία από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 απώλεσε την μεταπολεμική ιδεολογική της ηγεμονία προς όφελος του οικονομικού φιλελευθερισμού. Οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της σοσιαλδημοκρατίας κατέστησαν σε αρκετές χώρες αναποτελεσματικές διότι ταυτίστηκαν με τον κρατισμό και την δημιουργία εξαρτήσεων από το κράτος πρόνοιας. Ο οικονομικός (νέο-) φιλελευθερισμός (Θάτσερ, Ρήγκαν) παρουσίασε εναλλακτικές λύσεις κυρίως όμως επιβλήθηκε ιδεολογικά . Η νέα σοσιαλδημοκρατία από την δεκαετία του ’90 (Μπλαίρ, Σρέντερ) ενώ στάθηκε κριτικά απέναντι στις ατέλειες των μέχρι τότε πολιτικών της δεν κατόρθωσε να αναπτύξει δικές της εναλλακτικές και υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τις θατσερικές πολιτικές (νεοφιλελευθερη συναίνεση).

6. Η σοσιαλδημοκρατία φθίνει εκλογικά διότι δεν κατορθώνει να επανακαθορίσει ένα διακριτό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα. Στην σημαία της γράφει «Επιχειρηματικότητα» και «Ατομικότητα», το ίδιο ακριβώς που γράφει στις σημαίες των συντηρητικών νεοφιλελεύθερων κομμάτων. Γι’ αυτό την κοινωνική δυσαρέσκεια που προκαλεί η τρέχουσα κρίση την καρπώνεται ο δεξιός και αριστερός λαϊκισμός.

7. Η σοσιαλδημοκρατία για να ανανεωθεί ιδεολογικά θα πρέπει επαν-επεξεργαστεί ρεαλιστικά και να αξιοποιήσει προγραμματικά τις ιδέες που συνεισέφερε κυρίως η πολιτική οικολογία στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό μοντέλο ευημερίας και ανάπτυξης και σε έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της παγκοσμιοποίησης με βάση εκτενή κοινωνικό διάλογο και συμμετοχική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει παν-ευρωπαϊκά.

8. Άξονας των σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών πρέπει να είναι η ορθολογική και στοχευμένη κοινωνική και περιφερειακή αναδιανομή. Ειδικά στην Ελλάδα η αναδιανομή πρέπει να βασιστεί σε ουσιαστική διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω περιορισμού της φοροδιαφυγής και της μαύρης οικονομίας. Στόχος μας στα πλαίσια μιάς ομοσπονδιακής Ευρώπης η δια-περιφερειακή αναδιανομή μέσω της σημαντικής αύξησης του Ενωσιακού προϋπολογισμού.

9. Η σοσιαλδημοκρατία θα πρέπει να επεξεργαστεί και να θέσει σε δημόσια διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες όχι γενικευτικές θέσεις αλλά συγκεκριμένες, χρονο-προγραμματισμένες και κοστολογημένες δημόσιες πολιτικές. Για να παράξει τέτοια εφαρμόσιμα προγράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει νέα εργαλεία όπως τα «εργαστήρια πολιτικής».

iii) Οι Κινήσεις Πολιτών και το Συνέδριο της Δη.Συ (Γ. Τούντας)

– Οι “Κινήσεις” θα συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην επιτυχία του Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό οι “Κινήσεις Πολιτών” θα υποστηρίξουν προσυνεδριακά και στο συνέδριο τις εξής βασικές θέσεις:

– Να οριοθετηθεί ξεκάθαρα η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική φυσιογνωμία της ΔΥΣΥ και ο ευρωπαϊκός, προοδευτικός μεταρρυθμιστικός λόγος της.

– Το νέο σύμβολο της ΔΗΣΥ που θα αποφασίσει το συνέδριο να μην περιλαμβάνει τους επιμέρους πολιτικούς φορείς.

– Να ενισχυθεί η οργανωτική της συγκρότηση δίνοντας ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε συμμετοχικές – δημοκρατικές μορφές οργάνωσης και λειτουργίας, με τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, ύστερα από ουσιαστική διαβούλευση.

– Να διακηρυχθεί ως άμεση προτεραιότητα η συγκρότηση του ενιαίου πολιτικού – πολυτασικού φορέα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

– Να υπάρξει διαφάνεια στα οικονομικά και να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

– Να υπάρχει θητεία σε όλες τις σημαντικές πολιτικές και οργανωτικές θέσεις που καταλαμβάνουν στελέχη της ΔΗΣΥ.

– Να υπάρχουν ποσοστώσεις σε όλες τις θέσεις για γυναίκες και νέους.

– Οι αποφάσεις στο συνέδριο να λαμβάνονται ομόφωνα ή με ψηφοφορίες και όχι δια βοής.

– Το κάλεσμα προς τις υπόλοιπες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου για διάλογο, συνεργασία και σύγκλιση να είναι ειλικρινές και διαρκές.

iv) Θέσεις και πρωτοβουλίες των Κινήσεων Πολιτών για την ενότητα και την ανανέωση του χώρου (Ν. Διακουλάκης)

1. Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» συμμετέχουν από την αρχή στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας τους στόχους της ενότητας, της ανανέωσης και της δημιουργίας ενός νέου και ενιαίου φορέα των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, του προοδευτικού κέντρου και της πολιτικής οικολογίας, αναλαμβάνοντας παράλληλα, πρωτοβουλίες εντός και εκτός της Δη.Συ για την προώθηση των στόχων αυτών.

2. Ένας νέος, ενιαίος πολυτασικός φορέας αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή των συσχετισμών στο πολιτικό σύστημα, λειτουργώντας με βάση την ενότητα, την ανανέωση όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και  με σύγχρονο πολιτικό  λόγο και ένα προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, μια νέα πολιτική κουλτούρα που θα αφήνει πίσω τις παθογένειες του παλαιοκομματισμού και των πελατειακών σχέσεων, με ένα νέου τύπου κόμμα με δημοκρατικές λειτουργίες, με συμμετοχή και διαβούλευση, πολιτικό και οικονομικό προγραμματισμό, διαφάνεια, έλεγχο, απολογισμό και λογοδοσία.

3. Ο χαρακτήρας του Συνεδρίου που προκήρυξε η Δη.Συ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, αν γίνουν πράξη αυτά που περιέχονται στο κείμενο Προκήρυξης του, δηλαδή:

α)το κάλεσμα συμμετοχής και άλλων στο Συνέδριο, με ορισμό Ομάδας Επαφής με φορείς και προσωπικότητες.

β)η έμπρακτη προώθηση του στόχου για νέο φορέα, με ένταξη στα συνεδριακά θέματα και του Οδικού Χάρτη προς το Ιδρυτικό Συνέδριο του.

4. Το Ιδρυτικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και ανοιχτό στην κοινωνία και να αποφασίσει τίτλο, σύμβολα, πρόγραμμα, καταστατικό, να εκλέξει Κεντρικό Πολιτικό Όργανο του νέου πολυτασικού κόμματος και να ακολουθήσει η εκλογή ηγεσίας από τη βάση της παράταξης. Μέχρι τη δημιουργία του νέου πολυτασικού κόμματος, μπορεί να μεσολαβήσει μια μεταβατική φάση πολυκομματικού σχήματος-ομπρέλας, ώστε να υπάρξει χρόνος επίλυσης πρακτικών ζητημάτων, καθώς και αναγκαίας όσμωσης και οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης.

5. Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε συλλογικές προσπάθειες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εντός και εκτός της Δη.Συ, με βάση τους στόχους ενότητας και ανανέωσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα στον κατακερματισμό και στην αποδυνάμωση του χώρου.

v) Οργάνωση και λειτουργία των Κινήσεων Πολιτών (Θ. Καρούνος – Μ. Χάλαρης)

Αλλαγή αριθμού μελών ΚΣΓ: Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει (11μελή ή 15μελή) Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ),

Υιοθέτηση Τομέων Πολιτικής με απόφαση της Συνδιάσκεψης: Οι “Κινήσεις Πολιτών” οργανώνονται σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής.

Επιλογή Κεντρικής Εκπροσώπησης των Κινήσεων Πολιτών. Εκφράστηκαν δυο απόψεις:

– Η πρώτη προτείνει την διατήρηση του σημερινού σχήματος της 3μελους εκπροσώπησης,

– Η δεύτερη να επιλέγεται ένας εκπρόσωπος. Στη δεύτερη πρόταση πρόταση υπάρχουν δύο εκδοχές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

α) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εκλέγεται από την συνδιάσκεψη με ετήσια θητεία.

β) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εναλλάσσεται από όσους και όσες συμμετέχουν στην ΚΣΓ και επιθυμούν τον ρόλο αυτό στη διάρκεια της θητείας τους.

Υιοθέτηση της μεθόδου Εσωτερικών δημοψηφισμάτων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας.

Οι “Κινήσεις Πολιτών” λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Κατοχυρώνουν την έκφραση της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των “Συμμετεχόντων Πολιτών”, αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης στα όργανα και τις διαδικασίες τους. Μπορεί να διενεργείται εσωτερικό δημοψήφισμα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμβατική ψηφοφορία (αυτοπρόσωπη παρουσία ή/και με αλληλογραφία) ή/και με σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου.

Μετεξέλιξη των ΚΠΣ σε νομικό πρόσωπο.

Αν και οι “Κινήσεις Πολιτών” δεν αποτελούν κόμμα και δεν λειτουργούν ως κόμμα, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η ΚΣΕ, ανάλογα με τις εξελίξεις, να προσχωρήσει τις διαδικασίες για τη μετεξέλιξη των ΚΠΣ σε “κόμμα” προκειμένου να εξασφαλιστεί η μόνη νομική υπόσταση που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές εκλογές στο πλαίσιο της ΔΗΣΥ, με την αναγραφή της ονομασίας ή/και του λογότυπου στα ψηφοδέλτια. Επίσης, έχοντας νομική μορφή, θα υφίσταται ΑΦΜ, και τραπεζικός λογαριασμός για τις αναγκαίες οικονομικές συναλλαγές (έξοδα, οικονομικές συνδρομές, κ.α.).

Οι “Κινήσεις Πολιτών”, χωρίς τους φραγμούς που προκαλούν οι κομματικές παθογένειες και ο κομματικός πατριωτισμός, δημιουργούν προνομιακούς διαύλους επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, ευαισθητοποιώντας και κινητοποιώντας κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να εγκλωβιστούν σε κομματικούς μηχανισμούς και σε παθογένειες του παρελθόντος, αποτελώντας έτσι εκείνη την πολιτική δύναμη που με προωθημένες και επεξεργασμένες θέσεις μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός νέου ισχυρού φορέα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας.


Στην συνδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν  όσοι έχουν εγγραφεί στο http://socialdemo.gr/symmetoxi/ και υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου φορέα της Σοσιαλδημοκρατίαςκαι συμφωνούνμε τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των κινήσεων.

Για συμμετοχή στην 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη  συμπληρώστε το http://doodle.com

_._

 

 

 

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

1 Comment
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
Νίκος Διακουλάκης
4 years ago

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚ.ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΗ (9,84) 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ αποτελούν αρνητική εξέλιξη γιατί παράγουν εσωστρέφεια και νέες καθυστερήσεις, στα γρήγορα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ενοποίηση και ανανέωση του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, του προοδευτικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας. Ανανέωση απαραίτητη όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο και σχέδιο, μια νέα πολιτική κουλτούρα και συμπεριφορές που θα αφήνουν πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος, με ένα νέου τύπου, ενιαίο κόμμα με δημοκρατικές συμμετοχικές λειτουργίες, προγραμματισμό, απολογισμό, διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία.
Ο χαρακτήρας του Συνεδρίου που προκήρυξε η ΔΗΣΥ για τον Ιούνιο είχαμε πει ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και στις επείγουσες ανάγκες του όλου χώρου. Οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ το υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο γιατί το θέτουν υπό την αίρεση των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου του που λέχθηκε ότι θα ακολουθήσει.
Το ορθολογικό είναι να προηγηθούν Συνέδρια και Συνδιασκέψεις των επιμέρους φορέων με θέμα τη λήψη σχετικών αποφάσεων για ένταξη στον ενιαίο φορέα, όπως ανακοινώθηκε ότι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, και μετά να ακολουθήσει το Ιδρυτικό Συνέδριο με όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν.
Επομένως το Συνέδριο του Ιουνίου της ΔηΣυ μπορεί να είναι μόνο ένα τύπου προγραμματικής Συνδιάσκεψης σώμα, επιδιώκοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής πρότασης για την έξοδο από την κρίση και το μέλλον της χώρας, αξιοποιώντας τις πολιτικές προγραμματικές επεξεργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και υπάρχουν και στο Κοινό Πόρισμα, αλλά στον Κύκλο Ιδεών του Β. Βενιζέλου, το Δίκτυο της Α. Διαμαντοπούλου και τις δικές μας, ως Κιν. Πολιτών. Πρέπει να δοθεί ένα νέο περιεχόμενο στους όρους αριστερά-δεξιά με βάση τη σημερινή πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, των μεταναστευτικών ρευμάτων, των δημογραφικών πιέσεων, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που αλλάζει άρδην τις λειτουργίες στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις, στα άτομα και στις δεξιότητες τους.
Οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία συμμετέχουμε από την αρχή εδώ και 20 μήνες στη ΔΗΣΥ, θεωρώντας την ως ένα αρχικό ενωτικό πόλο, προκειμένου να τεθεί τέρμα στον κατακερματισμό και στην αποδυνάμωση του χώρου.
Συμμετείχαμε στην Κοινή Επιτροπή για σύνταξη προγραμματικού πορίσματος μετά τη συμφωνία ΔΗΣΥ – Ποταμιού το 2016 που δυστυχώς κατέρρευσε, παρά το ότι το πόρισμα ολοκληρώθηκε με τη συμβολή άνω των 200 στελεχών του χώρου.
Κάναμε προ διμήνου την κοινή πρόταση των Κινήσεων Πολιτών με τους ΜΕΤΑρυθμιστές (Λυκούδης) που επικροτήθηκε και από την Ωρα Αποφάσεων, αλλά όχι από τους Προέδρους των 2 Κοινβουλευτικών κομμάτων του χώρου, για αντιπροσωπευτικό Συνέδριο δημιουργίας νέου, ενιαίου φορέα και εκλογής αρχηγού από τη βάση. Αν μας είχαν ακούσει θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα.
Σήμερα, ήρθε η ώρα του απολογισμού για όλους γιατί πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι την πραγματικότητα, ότι οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, συνεχώς μετατίθενται και οι πρόσφατες εξελίξεις μας απογοητεύουν και βλέπουμε ότι απομακρύνουν τους πολίτες. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά πρέπει να λήξουν γρήγορα γιατί χρόνος δεν υπάρχει και η χώρα και ο χώρος είναι σε δύσκολη φάση.
Ο απολογισμός είναι απαραίτητος, άλλωστε, λόγω των πενιχρών δημοσκοπικών επιδόσεων, παρά τη δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και παρά τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό μετά την κατάρρευση των αντιμνημονιακών μύθων. Η κοινωνική βάση της παράταξης καταγράφεται σε ποσοστά περί το 25% και δεν μπορεί να μας ικανοποιούν τα μονοψήφια ποσοστά των υπαρχόντων κομμάτων του χώρου.
Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα δεν είναι οι κομματικές περιχαρακώσεις, πρέπει να γίνουν υπερβάσεις από όλους για μια κοινή πορεία, για ένα κοινό πολιτικό σχέδιο για το μέλλον της χώρας που θα επιτρέψει στο χώρο να ασκήσει και πάλι τον ισχυρό, ιστορικό του ρόλο και να κάνει πράξη την πολιτική της εθνικής συνεννόησης και τις προγραμματικές συμμαχίες με αλήθειες απέναντι στα δύσκολα προβλήματα, σε σχέση με τη λογική των μονοκομματικών υποσχέσεων και των εύκολων λύσεων που φαίνεται να ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης για τη μεταΣΥΡΙΖΑ εποχή.
Έχουμε προτείνει στη ΔηΣυ, τον άμεσο ορισμό Ομάδας Επαφής με φορείς και προσωπικότητες για καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου για τη σύγκλιση Ιδρυτικού Συνεδρίου, το ταχύτερο δυνατόν, με θέμα τη δημιουργία του νέου, ενιαίου φορέα.
Επείγει το αναγκαίο επόμενο βήμα της συνεύρεσης και της σύνθεσης για αναστροφή της πορείας κατακερματισμού. Το τονίζει, όπως λέει στις συνεντεύξεις του, και ο πρ.Πρόεδρος Κ. Σημίτης που τον επισκέπτονται όλοι, προτείνοντας να δημιουργηθεί καταρχήν μια Ομάδα από τους επιφανείς του χώρου για το ξεκίνημα της ενοποιητικής πορείας.
Οι Κινήσεις Πολιτών με πάνω από 1000 μέλη σε όλη την Ελλάδα δεν περιλαμβάνουν επαγγελματίες της πολιτικής, επιθυμούν να συμβάλλουν για ένα νέο δρόμο, αλλά σήμερα προβληματίζονται έντονα με την εικόνα και τις εξελίξεις και θα κάνουν τον απολογισμό τους στην επικείμενη Συνδιάσκεψη τους.