ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Νίκου Διακουλάκη στη 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των ΚΠΣ

Οι Κινήσεις Πολιτών για την προγραμματική ενότητα και ανανέωση της κεντροαριστεράς

Στόχοι και απολογισμός 

Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» δημιουργήθηκαν ως πολιτική οντότητα, πριν από 20 μήνες, με κύριο στόχο να ανταποκριθούν συλλογικά στα επίμονα αιτήματα των πολιτών για ενότητα και ανανέωση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, του κεντροαριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, του προοδευτικού κέντρου και της πολιτικής οικολογίας, με τη σύμπραξη όλων των οντοτήτων και προσωπικοτήτων του χώρου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος ενιαίος φορέας.

Δεύτερος στόχος μας αυτό το διάστημα ήταν η παραγωγή ενός σύγχρονου πολιτικού  λόγου που έχει ανάγκη ο τόπος, ένα νέο προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και το μέλλον της χώρας, με μια νέα πολιτική κουλτούρα και με συμπεριφορές που θα αφίνουν πίσω τις παθογένεις του παλαιοκομματισμού και των πελατειακών σχέσεων, μέσα από ένα νέου τύπου κόμμα με δημοκρατικές λειτουργίες, παραγωγή σύγχρονου πολιτικού λόγου με συμμετοχή και διαβούλευση, πολιτικό και οικονομικό προγραμματισμό με διαφάνεια, έλεγχο, απολογισμό και λογοδοσία.

Παράλληλα, θεωρώντας ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν ένας πρώτος ενωτικός πυρήνας, θέσαμε σε προτεραιότητα από την αρχή και πιέζαμε συνεχώς για ταχύτερα βήματα πολιτικής και οργανωτικής συγκρότησης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κεντρικά και περιφερειακά, με προβολή του κοινού ονόματος και των κοινών χαρακτηριστικών του εγχειρήματος, και σταδιακό περιορισμό των επιμέρους δημόσιων δραστηριοτήτων και εμφανίσεων των φορέων-συνιστωσών.

Ο απολογισμός των 20 μηνών, κάθε άλλο παρά θετικός μπορεί να χαρακτηριστεί και στα τρία αυτά πεδία-στόχους μας. Αυτό άλλωστε προκύπτει από τη στασιμότητα και τη μειωμένη απήχηση όλων των επιμέρους φορέων του χώρου, παρά τα άνισα μεγέθη τους, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πείθουμε, παρά την ανάγκη δημιουργίας, και πάλι, ενός ισχυρού ενδιάμεσου φορέα στο πολιτικό σύστημα, παρά την κατάρρευση των μύθων γύρω από αντίπαλες πολιτικές στρατηγικές των ψεύτικων αντιμνημονίων και της δήθεν εξόδου από την κρίση χωρίς επώδυνα μέτρα και παρά το ότι δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει πάνω από 20 μονάδες. Οι προοδευτικοί πολίτες εξακολουθούν να απογοητεύονται και να κρατούν στην πλειοψηφία τους αποστάσεις από τις σημερινές χωριστές πολιτικές εκφράσεις της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης.

Οι ατελέσφορες προσπάθειες για ενότητα και ανανέωση

Για τους στόχους των Κινήσεων Πολιτών που σχετίζονται με την παραγωγή πολιτικού λόγου και την πορεία συγκρότησης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα υπάρξουν άλλες εισηγήσεις.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο στόχο της ενότητας και της προγραμματικής, οργανωτικής και στελεχιακής ανανέωσης, με τη δημιουργία νέου, ενιαίου φορέα που είναι και ο κεντρικός τίτλος της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης μας, οι πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν αποτέλεσμα.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, οι Κινήσεις Πολιτών και οι τρείς εκπρόσωποι τους είχαν συνεχείς συναντήσεις και επαφές με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες. Δυστυχώς. Παρά τις προσπάθειες μας δεν προέκυψαν θετικές εξελίξεις, με συνέπεια η πορεία ενοποίησης να έχει αποτελματωθεί και η εικόνα πολυδιάσπασης να διαιωνίζεται με ευθύνη όλων των κομμάτων του χώρου.

Οι ελπίδες που δημιούργησε το 2016 η συμφωνία ΔηΣυ-Ποταμιού δεν επιβεβαιώθηκαν, παρά το ότι είχε έγκαιρα ολοκληρωθεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προγραμματικής σύγκλισης με το Πόρισμα της Κοινής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΔΗΜΑΡ, ΜΕΤΑ, Δράση, «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία», ΜΠΡΟΣΤΑ και Δίκτυο για τις Μεταρρυθμίσεις, συνέβαλαν δε στην επεξεργασία του Πορίσματος πάνω από 200 στελέχη του χώρου.

Η τελευταία μας προσπάθεια, το 2017, ήταν η διοργάνωση επιτυχημένης κοινής εκδήλωσης των Κινήσεων Πολιτών με την Κίνηση των Μεταρρυθμιστών του Σπύρου Λυκούδη και η κοινή μας πρόταση για άμεση σύγκλιση ενωτικού συνεδρίου που να ακολουθηθεί από την εκλογή αρχηγού από τη βάση. Δεν βρήκε δυστυχώς θετική ανταπόκριση από τα κόμματα της ΔηΣυ, ούτε από το Ποτάμι. Είχε όμως γίνει αποδεκτή από την «Ώρα Αποφάσεων», χωρίς άλλους όρους.

Η πρόσφατη προκήρυξη Συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης δεν αναποκρίνεται στους στόχους και στις προσδοκίες μας και εκ των πραγμάτων μεταθέτει το σύγκλιση Ιδρυτικού Συνεδρίου σε μια επόμενη φάση όπου οι συνθήκες προσδοκούμε να είναι πιο ευνοϊκές. Και θα εργαστούμε για αυτό ελπίζοντας να εγκαταλειφθούν άμεσα οι λογικές κομματικών περιχαρακώσεων και χωριστικών ενεργειών και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Δεν διευκολύνουν την προσέγγιση και, επιπλέον, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές πολιτικές διαφορές.

Οδικός Χάρτης για το νέο ενιαίο φορέα

Σήμερα, παραμένει ζητούμενο η θετική  ανταπόκριση όλων των δυνάμεων στη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού πολιτικού και οργανωτικού πλαισίου που  θα οδηγήσει στο Ιδρυτικό Συνέδριο του νέου φορέα, πάγιο αίτημα των πολιτών που επιθυμούν την συγκρότηση ενός σύγχρονου πολυτασικού, ευρωπαϊκού δημοκρατικού, προοδευτικού κόμματος στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα προκύψει η ισχυροποίηση της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης για θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στο πολιτικό σύστημα.

Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνουμε καταρχήν στα όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, να γίνουν πράξη αυτά που συμφωνήσαμε και περιέχονται στη Προκήρυξη του Συνεδρίου του Ιουνίου, δηλ:

α) το κάλεσμα για συμμετοχή στο Συνέδριο και σε άλλες δυνάμεις και προσωπικότητες του χώρου. Για αυτό προτείνουμε τον ορισμό Ομάδας Επαφής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για συναντήσεις και συζητήσεις με άλλους φορείς και προσωπικότητες.

β) την υποστήριξη του στόχου για το νέο/ενιαίο φορέα. Για αυτό προτείνουμε να περιληφθεί στα θέματα του Συνέδριο και το θέμα του οδικού χάρτη προς το Ιδρυτικό Συνέδριο ενοποίησης/ανανέωσης της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης

Ειδικότερα, για το Ιδρυτικό Συνέδριο και το Νέο Φορέα οι Κινήσεις Πολιτών προτείνουν:

  1. Οργάνωση Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης που θα αποτελέσει τον ενωτικό πόλο των ευρύτερων δυνάμεων του ενδιάμεσου χώρου που αυτοπροσδιορίζονται ως δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστεράς, ανανεωτικής αριστεράς, προοδευτικού μεταρρυθμιστικού κέντρου και πολιτικής οικολογίας.
  2. Ο νέος φορέας μετά το συνέδριο, να είναι ενιαίος πολυτασικός κομματικός οργανισμός, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων, μετά από μια μεταβατική φάση πολυκομματικού σχήματος-ομπέλα, μέχρις ότου λυθούν πρακτικά ζητήματα και κυρίως να γίνει η αναγκαία όσμωση και η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στην πορεία προς την ενιαία πολυτασική εκδοχή.
  3. Το συνέδριο να αποφασίσει, για τον τίτλο, τα σύμβολα, το πρόγραμμα, το καταστατικό του νέου φορέα και να εκλέξει Κεντρικό Πολιτικό Όργανο το οποίο στη συνέχεια θα εκλέξει Πολιτική Γραμματεία.
  4. Το συνέδριο να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των επιμέρους πολιτικών οντοτήτων με αναλογίες που θα απηχούν τους υφιστάμενους συσχετισμούς, χωρίς κανένα κόμμα να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ να εκπροσωπηθούν και ανένταχτα στελέχη, κοινής αποδοχής.
  5. Οι ίδιες ποσοστώσεις να ισχύουν και για το Κεντρικό Πολιτικό Όργανο και την Πολιτική Γραμματεία.
  6. Μετά το συνέδριο να γίνει εκλογή ηγεσίας από τη βάση με ανοιχτές διαδικασίες.

Οι Κινήσεις Πολιτών θα παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο αυτό. Είναι άλλωστε ο βασικός λόγος συνέχισης της κοινής πορείας των μελών τους, σε συνδυασμό με την παραγωγή πολιτικών θέσεων και προτάσεων.

Στη Συνδιάσκεψη θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» συμμετέχουν από την αρχή στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας τους στόχους της ενότητας, της ανανέωσης και της δημιουργίας ενός νέου και ενιαίου φορέα των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, του προοδευτικού κέντρου και της πολιτικής οικολογίας, αναλαμβάνοντας παράλληλα, πρωτοβουλίες εντός και εκτός της Δη.Συ για την προώθηση των στόχων αυτών.

2. Ένας νέος, ενιαίος πολυτασικός φορέας αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή των συσχετισμών στο πολιτικό σύστημα, λειτουργώντας με βάση την ενότητα, την ανανέωση όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και  με σύγχρονο πολιτικό  λόγο και ένα προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, μια νέα πολιτική κουλτούρα που θα αφήνει πίσω τις παθογένειες του παλαιοκομματισμού και των πελατειακών σχέσεων, με ένα νέου τύπου κόμμα με δημοκρατικές λειτουργίες, με συμμετοχή και διαβούλευση, πολιτικό και οικονομικό προγραμματισμό, διαφάνεια, έλεγχο, απολογισμό και λογοδοσία.

3. Ο χαρακτήρας του Συνεδρίου που προκήρυξε η Δη.Συ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, αν γίνουν πράξη αυτά που περιέχονται στο κείμενο Προκήρυξης του, δηλαδή:

α)το κάλεσμα συμμετοχής και άλλων στο Συνέδριο, με ορισμό Ομάδας Επαφής με φορείς και προσωπικότητες.

β)η έμπρακτη προώθηση του στόχου για νέο φορέα, με ένταξη στα συνεδριακά θέματα και του Οδικού Χάρτη προς το Ιδρυτικό Συνέδριο του.

4. Το Ιδρυτικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και ανοιχτό στην κοινωνία και να αποφασίσει τίτλο, σύμβολα, πρόγραμμα, καταστατικό, να εκλέξει Κεντρικό Πολιτικό Όργανο του νέου πολυτασικού κόμματος και να ακολουθήσει η εκλογή ηγεσίας από τη βάση της παράταξης. Μέχρι τη δημιουργία του νέου πολυτασικού κόμματος, μπορεί να μεσολαβήσει μια μεταβατική φάση πολυκομματικού σχήματος-ομπρέλας, ώστε να υπάρξει χρόνος επίλυσης πρακτικών ζητημάτων, καθώς και αναγκαίας όσμωσης και οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης.

5. Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε συλλογικές προσπάθειες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εντός και εκτός της Δη.Συ, με βάση τους στόχους ενότητας και ανανέωσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα στον κατακερματισμό και στην αποδυνάμωση του χώρου.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2017

 

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια