Β.2.3.2. Αυτοδιοίκηση

  1. Να ενισχυθεί η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις με την εφαρμογή από την Αυτοδιοίκηση των προβλεπόμενων θεσμών διαφάνειας και συμμετοχής.
  2. Για την ενεργοποίηση και συνέργεια της κοινωνικής και ιδιωτικής οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη χρειάζεται  να προωθήσει η Αυτοδιοίκηση κοινωνικά σύμφωνα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  3. Να εφαρμοσθεί σε συντονισμό με τα υπόλοιπα οικονομικά των δήμων, η δημοσιονομική αποκέντρωση που βασίζεται στον καθορισμό και την είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από τους ΟΤΑ με ταυτόχρονη λειτουργία αναδιανεμητικού μηχανισμού ενίσχυσης των μικρότερων και λιγότερο εξοπλισμένων δήμων.

ΣΧΟΛΙΑ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.