ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ “ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

Αποτιμώντας την πορεία από την ίδρυση μας, αλλά και την ίδρυση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, από κοινού μαζί με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την ΔΗΜ.ΑΡ., οφείλουμε να πούμε ότι ένας κομβικός στόχος μας, αυτός της ίδρυσης ενός νέου ενιαίου φορέα, στον χώρο του κέντρου και της αριστεράς, επετεύχθη. Το προσεχές Σαββατοκύριακο επικυρώνεται η «ληξιαρχική πράξη» ίδρυσης ενός κόμματος των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Ενός φορέα που επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο τις γνήσια προοδευτικές και μεταρρυθμιστικές ιδέες σε πνεύμα συγκερασμού με την προστασία των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων και τις ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και προκοπής για όλους. Ιδέες που εδράζονται σε παραδοσιακές και θεμελιώδεις αρχές και αξίες, όπως η δημοκρατία, με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική έννοια, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η αξιοκρατία, και η διαφάνεια.

Οι ΚΠΣ θεωρούν ότι με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις παρεμβάσεις και τις παροτρύνσεις τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω. Παρέμειναν πιστές στην στήριξη του εγχειρήματος, ακόμα και όταν άλλοι αμφιταλαντεύονταν, είχαν αμφιθυμίες ή παρασύρονταν από συγκυριακές ή καιροσκοπικές προσεγγίσεις. Όμως το έργο μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η προσπάθεια μας δεν σταματάει στην δημιουργία του νέου θεσμικού «οχήματος» της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας.

Συνεχίζεται μέσα από τον αγώνα, εντός των οργάνων του νέου φορέα και από κοινού με την κοινωνική βάση του χώρου, για την κατάθεση ολοκληρωμένων και ρεαλιστικών προγραμματικών προτάσεων, που θα βγάζουν την χώρα από την πολύπλευρη κρίση με μεθοδικότητα και σχέδιο. Και την δυναμική ανανέωση του στελεχιακού και πολιτικού δυναμικού του χώρου που θα συμβάλει τόσο στην ανάδειξη του πλούτου των ιδεών μας, όσο και στην αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών που έχουν φθείρει τον χώρο και έχουν κουράσει του πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτών των σκέψεων και προσεγγίσεων, δημοσιοποιούμε τα σημαντικότερα σημεία των πολιτικών προτάσεων-παρεμβάσεων μας κατά την επεξεργασία των πολιτικών κειμένων:

 • η Δημοκρατική Διακυβέρνηση της Παγκοσμιοποίησης, στη βάση κανόνων και ρυθμιστικών θεσμών παγκόσμιου χαρακτήρα. Στόχος η παγκοσμιοποίηση να «δουλέψει» προς όφελος των «πολλών» και για την αντιμετώπιση των πλανητικών προβλημάτων, που το εθνικό κράτος είναι αδύναμο να αντιμετωπίσει.
 • Μια κοινωνικά καλύτερη και πολιτικά ενοποιημένη Ευρώπη. Ευρώπη που θα υπερασπίζεται την ειρήνη, την δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Και που θα θέτει τις κοινωνικές ανάγκες και την ευημερία, πάνω από τους «νόμους των αγορών». Με ισχυρό, κοινό και αναδιανεμητικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό/ενιαίο δημοσιονομικό σχεδιασμό, πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, κοινές πολιτικές ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, ασύλου, προστασίας ευρωπαϊκών συνόρων, κ.λπ.
 • Ο διαρκής αγώνας για μια Δίκαιη Κοινωνία της Ισότητας, με πολιτικές ίσων ευκαιριών υπέρ της απασχόλησης, και ενάντια στην φτώχεια και τον αποκλεισμό, που  θα εξελίσσονται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες/ανάγκες. Κοινωνία χωρίς διακρίσεις φύλλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας, πεποιθήσεων, σωματικής/πνευματικής ιδιαιτερότητας, ηλικίας, με διασφαλισμένη «Χάρτα Δικαιωμάτων» για όλους.
 • Η δέσμευση σε ένα οικονομικό μοντέλο σύγχρονης Αειφόρου Ανάπτυξης, με ρυθμισμένη οικονομία της υγιούς επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευθύνης, που ανταποκρίνεται στις εθνικές δυνατότητες και τα νέα επιστημονικά/τεχνολογικά και δημογραφικά δεδομένα.
 • Η αποφασιστική δράση για το χτίσιμο ενός ψηφιακά «έξυπνου», ευέλικτου και αποτελεσματικού Κράτους που θα λειτουργεί και θα παράγει δημόσιες πολιτικές με διαφάνεια και αξιοκρατία. Με σύγχρονους-αποκεντρωμένους θεσμούς και (διαδικτυακά και μη) εργαλεία ανοιχτής Διακυβέρνησης, διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

Σε καταστατικό και οργανωτικό επίπεδο  επιδιώξαμε:

 • Να εκσυγχρονιστεί το αξιακό πλαίσιο του νέου φορέα, μπολιάζοντας το με τις σημερινές κοινωνικές ανάγκες, και τις νέες προτεραιότητες και απειλές που επιφέρουν η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας
 • Να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του νέου φορέα και η άρρηκτη σχέση με την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
 • Να κατοχυρωθεί η ύπαρξη και λειτουργία τάσεων, που θα συμβάλουν στην περιεκτική παραγωγή ιδεών και πολιτικών μέσα σε πνεύμα σύνθεσης, και στην αποτελεσματική λειτουργία του κόμματος χωρίς οργανωτικές αντιπαραθέσεις.
 • Να διαμορφωθεί ένας αποκεντρωμένος πολιτικός οργανισμός, που θα δρα και θα παρεμβαίνει συντονισμένα κεντρικά και τοπικά αποτελώντας ταυτόχρονα, μέσα από τους Τομείς Πολιτικής και τα Θεματικά Δίκτυα, ένα ευρύτατο και συμμετοχικό εργαστήρι παραγωγής-επεξεργασίας ιδεών και μάθησης που θα τεκμηριώνουν τις προτάσεις μας.
 • Να ενισχυθούν τα περιφερειακά όργανα, ώστε να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες με πλήρη δικαιοδοσία για τα περιφερειακά ζητήματα.
 • Να ενισχυθεί ο ρόλος των μελών, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και να διαμορφωθούν ψηφιοποιημένες διαδικασίες που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν εξ’ αποστάσεως σε συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του νέου φορέα, στον διάλογο-σχολιασμό πάνω σε εισηγήσεις και αποφάσεις, σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δημοψηφίσματα, κ.λπ.
 • Να διασφαλιστεί, τέλος, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση όχι μόνο σε επίπεδο συμβατικών νομικών υποχρεώσεων αλλά και σε με άμεση λογοδοσία στα μέλη και την κοινωνία με δημοσίευση κατά το πρότυπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση.

Οι Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία θεωρούν ότι το Καταστατικό του νέου φορέα αποτελεί ένα πραγματικά ολοκληρωμένο κείμενο σε προοδευτική κατεύθυνση και με καινοτόμες προβλέψεις που αντιστοιχούν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό και πολυσυλλεκτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Παράλληλα, όμως, εκτιμούμε ότι απαιτούντα τολμηρές αποφάσεις συμβολικής και ουσιαστικής ανανέωσης. Ανανέωσης που δεν θα «επικοινωνεί» απλά το «νέο». Αλλά θα εισάγει ένα διαφορετικό ήθος και μια σύγκρουση με τις λογικές του «επαγγελματισμού», της στελεχιακής «ανακύκλωσης» και της «ισοβιότητας» στους διαδρόμους της κομματικής και τους θύλακες της κυβερνητικής εξουσίας.

Γι’ αυτό προτείνουμε να προστεθούν:

 1. Η απόκτηση της ιδιότητας μέλους του νέου φορέα και μέσω της εγγραφής σε ένα (θεματικό ή κλαδικό) δίκτυο [άρθρο 4 και άρθρο 18],
 2. η καθολική συμμετοχή (δηλ. και στην ΚΠΕ) των συντονιστών κάθε οργάνου στο αμέσως ανώτερο όργανο του 1ου οργανωτικού πυλώνα [άρθρο 25] και
 3. η άμεση καθιέρωση των θητειών για τους βουλευτές/ευρωβουλευτές με έναρξη τις ευρωεκλογές του 2014 και τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 [μεταβατικό άρθρο 35].
Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια