Ανακοίνωση για το Ζήτημα του Ονόματος της πΓΔΜ

Οι “Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία” τονίζουν εμφατικά την ανάγκη αξιοποίησης της ευκαιρίας που παρουσιάζεται για έναν έντιμο συμβιβασμό (σύνθετης ονομασίας, κ.λ.π) επίλυσης του προβλήματος της ονομασίας της γειτονικής μας […]