«Από την Προσχολική Αγωγή έως την Τριτοβάθμια Βαθμίδα», του Μιχάλη Παρασκευά

Παρέμβαση του Μιχάλη Παρασκευά, εκπροσώπου των ΚΠΣ την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, σε εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο Κιάτο με θέμα «Οι θέσεις μας για την Εκπαίδευση: Από την Προσχολική Αγωγή έως την Τριτοβάθμια Βαθμίδα».

Φίλες, φίλοι,

Η ενότητα και η ανανέωση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και του προοδευτικού Κέντρου είναι η απολύτως αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε η χώρα να ξεπεράσει την κρίση που την μαστίζει για περισσότερο από 6 χρόνια, για να προωθήσει τις αναγκαίες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και για να διασφαλίσει την Ευρωπαϊκή της προοπτική, η οποία αποτελεί τον μοναδικό ρεαλιστικό δρόμο ανάπτυξης, ευημερίας και δημοκρατίας.

Επιδίωξή μας είναι να δοθεί τέλος στον κατακερματισμό και την αποδυνάμωση του χώρου, μέσα από την προγραμματική και οργανωτική ενοποίηση των δυνάμεων της Προοδευτικής Παράταξης για τη δημιουργία ενός νέου φορέα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας.

Η χώρα μας, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από την παρουσία στο πολιτικό σκηνικό των δυνάμεων εκείνων που στηρίζουν γνήσια ριζικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία.

Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Αντίθετα, θέλουμε να συσπειρώσουμε το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας που εναγωνίως αναζητά σήμερα πολιτική έκφραση και προχωρήσουμε μαζί με αυτούς τους πολίτες στην ουσιαστική μεταρρύθμιση της κοινωνίας και της οικονομίας, με όρους ισονομίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Θέλουμε να γίνουμε παράγοντας διαμόρφωσης κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων, η οποίες θα εξαλείψουν ή έστω θα μετριάσουν την –δυστυχώς παραδοσιακή- πολιτική εχθρότητα των κομμάτων, η οποία άλλωστε αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που η χώρα παραμένει καθηλωμένη στην κρίση για περισσότερο από 6 χρόνια, ενώ όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετώπισαν κρίση, εξήλθαν από αυτή.

Θέλουμε να ενισχύσουμε την αριστεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να καταργήσουμε τις αγκυλώσεις που κρατούν την παιδεία καθηλωμένη και που κλονίζουν το σύστημα υγείας.

Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους συμπολίτες μας να εργαστούν δημιουργικά στην πατρίδα μας, σε νέες θέσεις εργασίας, που θα αξιοποιούν το ταλέντο και τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους εφόδια.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε την επαναφορά της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα ισχυρό, ισότιμο, ενεργό και κανονικό κράτος μέλος, και όχι ως μία ειδική περίπτωση κράτους που θεωρείται δυστυχώς σήμερα.

Προτάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ένα καλά επεξεργασμένο και κοινά συμφωνημένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο μακροπρόθεσμης πνοής, που θα ιεραρχεί τις ανάγκες  της ελληνικής κοινωνίας και της εκπαίδευσης, την εδραίωση της αξιοκρατίας  και της αξιολόγησης και όχι τα συμφέροντα ομάδων και συντεχνιών. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ενισχύει την έρευνα και να την συνδέει με την παραγωγή.

Θα πρέπει επίσης να αποδαιμονοποιηθεί η διαδικασία της Μπολόνια, στην οποία συμμετέχουν 47 ευρωπαϊκές χώρες και η οποία στοχεύει στη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε:

 1. Η είσοδος στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ γίνεται, βάσει του Εθνικού Απολυτηρίου, αλλά σε αριθμούς εισακτέων, που θα καθορίζουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και με συντελεστές βαρύτητας στα βασικά μαθήματα, που θα καθορίζονται από τα ίδια τα ιδρύματα.
 2. Κινητικότητα φοιτητών: Ο φοιτητής εισέρχεται σε Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και έχει τη δυνατότητα, εφ’ όσον θελήσει και έχει τα προσόντα (που κρίνονται από το ίδιο το ΑΕΙ) να μεταπηδήσει σε άλλο γνωστικό αντικείμενο εντός του ίδιου Ιδρύματος.
 3. Νέος χάρτης των ΑΕΙ, βάσει αξιολόγησης των Τμημάτων, των Σχολών και των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ. Η σημερινή διασπορά των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θεωρείται αντιπαραγωγική και αντιεπιστημονική. Οι όποιες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων ή ιδρυμάτων, πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού. Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων κατάργησης ή συγχώνευσης ακαδημαϊκών μονάδων με βάση:
 • την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητά τους,
 • την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του,
 • τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων,
 • την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και εγκαταστάσεων.
 1. Ο ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης και διασύνδεσή του με χώρους σημαντικούς για την ελληνική οικονομία, ώστε η ερευνητική δαπάνη να έχει πολλαπλή και μετρήσιμη επίπτωση στην εθνική οικονομία, με παραγωγή νέας γνώσης. Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πόλου ανά περιφέρεια, ο οποίος θα συγκεντρώνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ΤΕΙ, υλοποιώντας τον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Δημιουργία σχημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας π.χ. πατέντες για την οικονομική εκμετάλλευσή τους από τα Ιδρύματα. Ενίσχυση και κίνητρα για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
 2. Επανακαθορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία σχετικά με το θέμα. Το Συμβούλιο Ιδρύματος να λειτουργεί ως συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού και κοινωνικής λογοδοσίας, ενισχύοντας το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων.
 3. Στήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ΕΑΠ λειτουργεί ως αυτόνομο και αυτοδιοίκητο πανεπιστημιακό ίδρυμα, με ερευνητικό έργο, όντας απολύτως ισότιμο με τα άλλα ΑΕΙ.
 4. Σύγχρονο, ποιοτικό πλαίσιο λειτουργίας ξένων ιδρυμάτων στην Ελλάδα καθώς και μη κρατικών πανεπιστημίων με την κατάλληλη νομική μορφή.
 5. Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.
 6. Δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών με τέλη εγγραφής και μεταπτυχιακών με δίδακτρα για υποδοχή ξένων φοιτητών.  Η Ελλάδα  και τα πανεπιστήμια της να γίνουν διεθνής εκπαιδευτικός χώρος αναφοράς.
 7. Αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων χωρίς βιαστικές και επιφανειακές κινήσεις. Να τηρηθεί μια λογική αναλογία ΠΜΣ ανά τμήμα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα λειτουργίας δύο και τριών ΠΜΣ με ελάχιστα μέλη ΔΕΠ.
 8. Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές ( υποτροφίες, έκπτωση φορολογίας, αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών), παράλληλα με υποτροφίες σε άριστους φοιτητές και άνεργους φοιτητές, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της πολύ καλής (έως άριστης) ακαδημαϊκής επίδοσης.
 9. Καθιέρωση του διατιθέμενου ποσοστού επί του ΑΕΠ για την Παιδεία στο 5%, ανεξαρτήτως ελλείμματος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι μέλος της Συντονιστική Επιτροπής των “Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία”.

 

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια