Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, του Γιάννη Τούντα

Στην πολιτική δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ των κομμάτων. Ούτε ίσες ούτε σταθερές. Οι αποστάσεις ενός κόμματος από τα άλλα τροποποιούνται και καθορίζονται από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές συνθήκες, τη θέση […]