2016: Η χρονιά της απομάγευσης (;)

Το 2015 ήταν η πλέον καταστροφική χρονιά για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία που άρχισε το 1974. Καταστροφική οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά, ανθρωπολογικά. Μια απλή σύγκριση μακροοικονομικών μεγεθών στα τέλη Δεκεμβρίου 2014 […]