Άρθρο του Τ. Αναστόπουλου: Εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ): ανάγκη αλλαγής στρατηγικής

Οι συζητήσεις για την Διατλαντική εταιρική σχέση για το εμπόριο και τις επενδύσεις (Transatlantic Trade and Investment Partnership-ΤΤΙΡ) δηλαδή η Συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ HΠA και EE έχουν φτάσει σε […]