Β.2.3. Σύγχρονο Κράτος

Η έξοδος από την κρίση και η ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας προϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή του σημερινού γραφειοκρατικού, σπάταλου και αναποτελεσματικού κράτους σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με μεταρρυθμίσεις στους εξής τομείς:

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε:

  • Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ανοιχτή Διακυβέρνηση
  • Αυτοδιοίκηση
  • Δικαιοσύνη
  • Ψηφιακή Πολιτική (Ηλεκτρονική διακυβέρνηση- ψηφιακή σύγκλιση)
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, χωροταξία)

ΣΧΟΛΙΑ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.