Ο πολιτικός λόγος της επιπολαιότητας

Αντί η χώρα μας ύστερα από 7 χρόνια κρίσης να αναζητά λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αναδιαμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου και στην παραγωγή εθνικού πλούτου, επανέρχονται σενάρια εθνικής αυτοκτονίας, […]