Κοινωνική απόγνωση – πολιτική παράλυση, Χρίστος Αλεξόπουλος**

Η κοινωνική απόγνωση, η οποία προκαλείται τα τελευταία χρόνια της κρίσης από την αρνητική πορεία της χώρας και η παρατηρούμενη παράλυση του πολιτικού συστήματος, η οποία εκφράζεται με την έλλειψη […]