Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τον οποίο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να τελεσφορήσει απαιτεί χρονοδιάγραμμα, αξιόπιστους συνομιλητές, διατύπωση -με σαφήνεια και ειλικρίνεια- των αρχών, αξιών και των επιδιωκόμενων στόχων των αλλαγών επί των οποίων θα αναζητηθούν και θα δομηθούν ευρύτερες συναινέσεις. Η διασφάλιση όλων αυτών αποτελεί ευθύνη του προκαλούντος το διάλογο.

Οι Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία, λειτουργώντας στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, είναι υπέρ του διαλόγου. Το τονίσαμε από την αρχή και καλέσαμε την Κυβέρνηση να σταματήσει το ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης περιόδου και να καλέσει όλους τους αρμόδιους παράγοντες σε διάλογο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την εναρμόνισή του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η κατεύθυνση αυτή άλλωστε αποτελεί υποχρέωση της χώρας, αφού στο Μνημόνιο ΙΙΙ (ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94/14-8-2015, τεύχος Α, σελ. 1026-1027), που φέρει την υπογραφή του κ. Τσίπρα, αναφέρεται ρητώς ότι η Ελλάδα δεσμεύεται ότι οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. ως θεμέλιο της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης.

Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε ως συνομιλητές μία κυβερνητική ηγεσία η οποία, χωρίς καμία διαδικασία διαλόγου, στους δέκα μήνες που βρίσκεται στην εξουσία κατάργησε σωρεία μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Χαρακτήρισε ρετσινιά την αριστεία και κατάργησε τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία, διέκοψε την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, προώθησε τον κομματικό έλεγχο της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος, κατάργησε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης στα Πανεπιστήμια, ακρωτηρίασε τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ιδρύματος των ΑΕΙ, περιορίζοντας την κοινωνική λογοδοσία των Ιδρυμάτων και κατόρθωσε να προσβάλει και να εκδιώξει απ΄ αυτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

Γι’ αυτό, αν η Κυβέρνηση ειλικρινά επιθυμεί εθνικό διάλογο για την Παιδεία, πρέπει να αποδείξει έμπρακτα τις προθέσεις της, αποσύροντας όλες τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, που ως επί το πλείστον έγιναν με τροπολογίες και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς κανένα διάλογο και συζήτηση και οι οποίες συνιστούν οπισθοδρομική αντιμεταρρύθμιση, όπως η πρόσφατη αιφνιδιαστική τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου για τις «βοσκήσιμες γαίες» που αλλάζει ριζικά τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση των «ημετέρων» και καταθέτοντας τις προτάσεις και τους στόχους της για τις εκπαιδευτικές αλλαγές, που προτίθεται να θέσει σε διάλογο με σκοπό την αναζήτηση συναινέσεων.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015