Ανακοίνωση Κινήσεων Πολιτών για τις Παρελάσεις

Οι «Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία” με γνώμονα τη σταθερή επιδίωξη του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος που θα πρέπει να βασίζεται στις δημοκρατικές, ευρωπαϊκές αξίες της ανοιχτής κοινωνίας, αλλά και στις σύγχρονες  ανάγκες και προκλήσεις της κοινωνίας μας, υποστηρίζουν ότι η τόνωση του εθνικού αισθήματος και της κοινής ελληνικής υπαγωγής με ευρωπαϊκό προσανατολισμό δεν έχουν ανάγκη από εκδηλώσεις όπως παρελάσεις μαθητών/σπουδαστών ή θρησκευτικές τελετές. Θα πρέπει επομένως να καταργηθούν ως ξένες προς την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2017

ΣΧΟΛΙΑ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.